92 000 i bötesbelopp och mera jag fann!

Risken att verka men inte vara tjatig, måste hanteras. Torsdagsdepressionen meddelade att den gigantiska sammanläggningsepidemien i Svenska kyrkan inte går att utvärdera. Det var, som ni kanske minns, ”närhet och samverkan” saken skulle handla om och just detta skrevs i en utvärdering utan teologisk reflektion eller begränsning. Teologin fanns överallt, hette det. ”Mellan raderna”. I klartext: den fanns alls inte. Hur skulle den kunna finnas? De som satt i utredningen var inte kända som stora pastoralteologer, knappast heller som analytiker. De var välsinnade. Det var allt. Det räcker dessvärre inte. Det räckte inte då heller.

På den tid som flytt skrev Åke Talltorp en analys i Svensk Pastoraltidskrift (SPT 24-25/2003, s 385-387). Eftersom jag tror på Den Helige Ande blev jag bara i kristlig mening häpen när den artikeln dök upp i mina rensningsbekymmer. Åke hade kopierat och sände mig artikeln 11 år senare med bedömningen ”Inte så illa, om jag får säga det själv, och dessutom skrivet långt innan nuvarande storhetsvansinne sattes i system (!)”. Åke hade rätt. Han såg steget ha tagits från pastoralt motiverade gudstjänstförsamlingar till administrativt tänkta storkommuner. Hans slutsats är brutalt enkel: ”Bara en Kyrka som är tydlig och trygg i sin bibliska identitet kan möta människors frågor och förväntningar, som förvisso finns också idag. Otydlighet och snömosteologi föder bara besvikelse bland människor och blockerar vägen till omvändelse och tro – det som djupast sett är Kyrkans huvuduppdrag från Kristus som gett sitt liv ’för att världen ska leva’ (Joh 6:51).”

Gott folk, fatta att detta skrevs för en generation sedan. Reformerna gick att utvärdera redan innan de satts i verket! Sug på den! Det hindrar förstås inte att samverkan ger kraft och liv i Roslagen. Just i Roslagen skulle gubben ut och skjuta ejder, han skröt om saken. Det blev ingen fågel skjuten, så han gick hem och kokade sig havregrynsgröt. Då bankade en av hans kompisar på stugdörren, gubben öppnade och strök sig över munnen: ”Dä ä gott mä ejder!”. ”Jag ser det”, sa den besökande, ”men jag tror visst att ejdern har skete i skägget på dej.” Så mycket ger jag för information i det kyrkliga just från Roslagen, om man säger så. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/tack-vare-samarbetet-har-det-gatt-bra

Det som inte går att utvärdera är sådant som kan avläsas av oss mindre vetande när vi ser utbudet av gudstjänster. För mig är det sorgligt att se vad som händer på norra Öland, dvs föga. Högby kyrka hanteras inte längre som huvudkyrka med fast högmässotid. Nu är det gudstjänst i Källa på söndag. En eventuell högmässa firas i Borgholm och på Kristi Himmelsfärds dag finns det inte ett enda mässtillfälle. Så var det inte, om man säger, på min tid. Mitt vemod när jag ser det magra utbudet är verkligt och jag är mer vemodig än uppbragt. Det kan man väl strunta i om det inte vore så, att jag inte är helt ensam om insikterna. Skulle detta kunna föda insikter av myrdalskt slag: ”Samtiden är onödig! De icke önskvärda såg, analyserade, skrev och förpassades bort eftersom de var fel folk och fel folk kan aldrig ha rätt. Det får de helt enkelt inte ha. Sådana hanteras genom antagningsstopp och befordringsförbud.” Åke Talltorp slutade sitt yrkesliv som taxichaufför och det ska vi tacka biskopen Martin Lind (s) för. Åke var en kyrkligt förnyad präst, Martin Lind bara högkyrklig i pejorativ men uppklädd mening, håller jag före. En som bytte åsikt i konjunktur. Och nu är jag på dåligt humör, som ni märker.

Det är förstås Torsdagsdepressionen som bättrar på mitt dåliga humör: – Hur är det med ditt dåliga humör? – Det är bättre som dåligt humör betraktat. En präst har dömts till böter för ringa stöld. Det är Patric Cerny förstås, namnet har Borås Tidning släppt så alla vet. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/prast-domd-till-boter-stold?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev_tors_v18&utm_custom%5Brm%5D=227163288 Nog kan man undra hur det här hanterats. 20 polisanmälningar åstadkom den stora ICA-butiken, som hade egen spaning på prästen. Fem (5) fall utreddes och då blev brottsrubriceringen ”ringa stöld” för tusen spänn. Bötesbeloppet beslutade tingsrätten blev 92 000. Gränsen för fängelse kanske går vid 120 dagsböter, men siffrorna här är inte att leka med i Cernys fall . Han förnekade brott. Vad hände sedan? Cerny har lämnat sina politiska uppdrag för Liberalerna. Såg inget annat än att han dock visat sig just liberal i sin hållning till sjunde budet för det har tingsrätten slagit fast. Kyrkoherdetjänsten har avslutats men kyrkorådets ordförande säger: ”Det som hände på Ica är inte fog för uppsägning, men vi har förhandlat så att alla ska bli nöjda och det blir en särskild visstidsanställning (som komminister). Han kommer arbeta som präst i kontraktet.”

Skara domkapitel har inte lyckats samla sig för att ta ställning i ärendet. Torsdagsdepressionen vet tydligen inte vad jag har pejl på. Kapitlet har fått en anonym anmälan. Anmälaren föredrar att inte träda fram med namn ”då repressalier är troligt”. Anmälaren menar att Cerny skadat det anseende en präst bör ha. Får en präst prövotid på tre år för att ha yppat att han är s k kv*nn*pr*stm*tst*n*r* kanske motsvarande gräns skulle sättas för tjuvnadsbrott? Av 20 anmälningar blev alltså fem (5) utredda. Det går jag, som själv är dömd både i tingsrätt och hovrätt samt av Växjö domkapitel, inte riktigt på. Vi har att göra med vaneförbrytare, det vet en vaneförbrytare som jag omedelbart. Men saken hanteras inte som något annat än en fråga om anställning. Detta måste vara fel och som upplagt för korruption, dvs svågerpolitik, tystnadskultur och sopande under mattan. Vi får en hantering av de felande som styrs av sociala omständigheter. ”Du är en av oss, trevlig, och vi hanterar dig så. Tids nog glömmer folk eftersom kyrkliga skandaler anmäler sig på löpande band.” Här ser ni lösningen: ”Avslutad tj 30/4: kh Patric Cerny, Kind (km under kpr Madeleine Forsberg 1/5 2024 – 31/7 2025, dock utan tj göring i Kind). Vik kh i Kind fr 1/5: km Fredrik Fernbom, past.” Fernbom handlar kanske inte på ICA Knallebygden? Vem har fixat lösningen? Och varför!!?

Nå, om en präst begår tjuvnadsbrott, men därtill är misstänkt kv*nn*pr*stm*st*nd*r*, homofob och abortmotståndare – hur hade det gått då? Jag frågar inte. Jag skämtar! Jag skämtar bistert. Jag behöver egentligen inte lägga till att fel i läran är värre än fel i levernet, för då är det fel på själva kompassen. Det sa en präst som vigts just för Skara stift, GA Danell. Bara de mycket naiva kan misstolka vad iCA-handlaren uppfattat: en återfallsförbrytare. En liten inblick i kyrkolivet fick vi också då anmälaren inte tordes träda fram med namn. Vad är detta för kyrkosystem? Och är Fernbom att lita på i ämbetsfrågan. Vad menar han om vi frågar mellan skål och vägg? Vad tror han i sitt hjärta?

Bråka inte med mig. Jag hittade en min anteckning från det s k kyrkomötet 24 sept 2013: ”Förbannelsen i KM: tråkighet, meningslöshet, pratsamhet och allt detta glatt entusiastiskt. Och så EGENTLIGEN sker det som efterfrågas i en motion (vilken som helst!) redan. Vi gör detta hela tiden! Allt står väl till.”

Jag slängde anteckningen bland en massa andra papper i papperskorgen, men ni fick läsa. Kyrkosystemet ter sig som självförstörande. Jag hittade gudstjänstschemat för norra distriktet på Öland vinter och vår 2011, alltså mitt ansvarsområde och min tjänstetid. Förutom när det var biskopsbesök (HH Johansson) och någon söndag när det var stiftets barnkyrkokördag och Palmsöndagen, när vi spelade Jesus Christ Superstar med Lillemor Högerås och våra kantorer i Högby, var det tre gånger så många gudstjänsttillfällen som nu. Säger inget mer. Jo, ett: närhet och samverkan. Sedan skrattar jag. Utan glädje.

Fanny Willman, med dunkelt förflutet i det frikyrkliga, är Torsdagsdepressionens ledarskribent. Vem hon är, har aldrig presenterats. Det borde skett. Jag tar dock preliminärt avstånd från dem som vill kalla henne Funny Willwoman.

Jag ställer inte heller frågan om det besök Frasse just fick av Modéus I med entourage, frun var med. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/arkebiskopen-har-mott-paven-i-vatikanen-detta-berordes-pa-motet Medge dock att det vore av intresse att i tider som dessa få veta hur sällskapet färdades till Rom. Svarar de ”flyg” vet vi. Svarar de ”tåg” kommer motfrågan om kostnader för fördyringen, traktamente, ätande, övernattning mm. Tjänstemän som avdelningschef Karin Sarja, kyrkokansliet i Uppsala och kaplan Fredrik Lidé åker väl 1 klass? Och frun åker på ett rejält kostnadstillägg enligt gängse skatteregler. För syftet var väl knappast att hon skulle umgås med påvens fru? Vad sa Frasse och Modéus I. De utslungade fromma fraser och var nöjda med det. Sedan for Modéus I hem igen. På något sätt.