I haveriernas tid

Det är i haverier sanningen kommer fram. Utpressningsattacken stimulerar många att säga ”vad var det jag sa!” (observera utropstecknet…) – men deras muttrande hördes inte så mycket, när de noterade vad de uppfattade vara en riskabel stordrift. Försiktighet är en dygd och kritik ska mumlas fram på ett sätt som tycks säkert för sägaren, om man säger så. Nu måste papper och penna tillgripas för att klara begravningar mm. Jag tröstas på nätet: ”Du som är troende, medlem eller besökare behöver inte vara orolig. Har du planerat att komma på våra verksamheter kan du fortfarande komma. Det blir dop, vigslar, begravningar, barngrupper, körövningar och gudstjänster även denna helg och kommande veckor.”

Är jag troende? På vad? Jag uppfattar mig själv som allt mindre troende. Jag behöver emellertid inte vara orolig. Har jag planerat att komma på våra verksamheter – våra? Det betyder i klartext ”era”. De professionella producerar verksamheter. Jag kan inte underlåta att läsa uppräkningen av vad jag kan komma till som en prioritet med gudstjänster sist på prio-listan. Det är nu jag blir orolig på riktigt. Det är inte första gången. En levande kyrka skulle inte få ur sig en text som denna, som vänder sig till troende, medlem eller besökare – alla lika.

Vem eller vilka ska misstänkas ha riggat haveriet? Standardsvaret kommer vi inte undan: Kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn*, alltid dessa kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* – om det inte är Ville Vessla. Fråga Ture Sventon!

Antje Jackelén, före detta, ”snurrar runt sig själv och vet inte var hon kommer att hamna”, sa min lärde vän efter att ha läst https://www.sydsvenskan.se/2023-11-27/medeltidens-morka-strak-hors-i-utspelet-om-att-riva-moskeer

1400-talet som den harmoniska tiden i Spanien där judar, kristna och muslimer levde i god sämja? Med hur många mord plundringar, våldtäkter och förtryck i bagaget kom islam till Spanien? Den frågan tog inte Antje upp. Hon står upp för ”Religionen” (lägg märke till versalen R, ty vi talar med tysk anknytning). Jag är för egen del inte religiös, Jag är en verklighetstillvänd kristen. ”Religionen”! Därtill en personlig fråga: Vad har Antje själv i sin gärning i Svenska kyrkan gjort för frid och försoning med den så kallade minoriteten, den som i Svenska kyrkan med gott förstånd och lika gott samvete, tänker ihop med hela Kyrkan? Inte, och nu tillgriper jag ren svenska i sammanhanget, inte ett skit.

Antje svänger sig med begrepp. ”Neutralitet” kopplas till Sveriges förmåga att stå tyskeriet emot, Kaisern och Führern lika. Nu ska Värner Rydéns (morfars klasskamrat) utbildningsreform, den som ledde till skolans avkonfessionalisering, förstås som en konsekvens av två världskrig! Tro det den som vill. Sedan blir det Hedeniusdebatten, Förenklat, förenklat, pinsamt förenklat. Antje svänger sig med begrepp i en ringdans, min lärde vän har en viktig poäng.

Det är, menar Antje, ”bra att religiösa ledare har en akademisk utbildning”. Självbild. Religiös ledare! Men OK, Akademisk utbildning? Så använd då den! Nu drar hon det sammanhang där UNT publicerade en intervju med henne. Hon saknade citat-tecken kring islamism och stor veklagan utbröt. Denna brist gav begreppet islamism legitimitet och öppnade ”vägen för demonisering av en världsreligion och dess tillhöriga”. Berätta detta för de kristna i Nigeria, där brutala mord på kristna hör till vardagen och det är Nomen Nescio (NN – namnet vet jag inte…) som utför dem. Tja, vilka är de och vilken tro har dessa ”Satans mördare”, för att tala med statsmannen Palme? Så vad gjorde då Antje i Uppsala för att värna oss andra och stå de krafter emot som ville demonisera oss? Det är av mig redan utsagt på helt begriplig svenska.

Modéus I är i intellektuell mening inte stort bättre. https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/arkebiskopen-om-jimmie-akessons-moske-tal

”Judendom, kristendom och islam är syskonreligioner, på många sätt både olika och lika”, säger han med tillägget ”Ingen vinner på att en hel världsreligion svartmålas”. Ingen? Har någon påstått detta? Men räcker det inte rätt långt för en ärkebiskop om islam målas/framställs som den är, med trons innehåll och trons uttryck klarlagda? Vilken är anledningen till att Modéus I inte är muslim om han tillhör samma religiösa familj som de?

Syskonreligioner? Konflikter är alltså syskonbråk? Tankemodellen eliminerar varje eftertanke. Då har vi det lättare, vi som ser konflikterna, men som också har Johannes Lindbloms bok Jesus och judarna (SKDB, Stockholm 1940) present (det heter så!). Han skriver bokens förord med tillkännagivande av fältpostadressen, Fp 63817, och allt blir en stenhård uppgörelse med samtida tysk exegetik. Han greppar tillbaka på sin doktorsavhandling och konstaterar att Nya Testamentet på sitt sätt är en judisk bok. Den som ska förstå kristendomens egen urkund, måste vara hemma i judendomen. (aa s 9) ”Jämte mycket annat är kristendomen även ett stycke judendom, och den kommer alltid, om den vill förbliva sann mot sin historia, att vara arvtagare av det utvalda folkets religiösa skatter:” (aa s 9) Fronten mot de nazistiska exegeternas kvasivetenskaplighet har Lindblom dragit upp. Med dem behöver ingen diskussion föras. (aa s 10) Danmark och Norge är ockuperade. Lindblom faller inte undan för de tyska exegeterna, men hade förstås om Sveiges ockuperats, kunnat hamna inför de tyska exekutörerna… Anständig forskarmoral får lätt sådana konsekvenser.

Lindblom skulle nog inte använda begreppet ”syskonreligion” ens i förhållande till judendomen, och självklart inte om islam. Det räcker för Lindblom att se Jesu ”intima samhörighet med judendomen.” Modéus I tänker sig korstågen som en fejd i barnkammaren, syskonbråk? Det är värre än så. Kolla med de kristna i Pakistan!

Jag tror inte Modéus I ska ge sig på svenska partiledare och för den delen – vad är det för fel på polarisering i en demokrati? Skulle inte debatt vara demokratins livsluft? Hojtandet blir informationsbärande. Retsticke-Åkesson kan vara nöjd. Han har gjort något synligt – inte bara gjort något syndigt.

Vad gäller kollektivt skuldbeläggande ska väl Svenska kyrkans företrädare helt enkelt hålla truten, säger bara kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* som exempel på just en grupp som Modéus I inte värnat mot aggression utan stillatigande låtit utmålas helt kollektivt. Syftet stod klart: marginalisera för ett eliminera. Metoden har varit den klassiska för att komma ”de andra” till livs: försvåra, försämra, förfölja och i allt misstänkliggöra. Det du, Modéus I. Se ditt kyrkosystem i en spegel med hjälp av Marx och Hegel, som det heter.

I de antijudiska demonstrationerna ropades ”from the river to the sea, Palestine will be free”. Det betyder inget annat än att staten Israel – med dess judiska befolkning och kultur – ska väck. Detta kan ropas I den svenska offentligheten; på gator och torg och möten. På söndag får de som går i kyrkan höra om konungen och vad han gör: Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. (Sak 9:10). Man måste gå i kyrkan också för att få perspektiv på samtiden, dess ”tänkande” och dess slagord. Från floden till världens ände, det är något annat och större det! Den insikten förpliktar de kristna som vet sig vara ett stycke judendom.

I morgon tänkte jag att det borde komma en adventsslända. Lite extra alltså.