Frihet är det bästa ting!

Självständigheten hotas med nödvändighet att anpassa sig efter det opinionstryck och de regler som jag själv inte är en del av och vars betydelse jag oftast inte kan fatta. Det tror ni jag kommit på alldeles själv? Nej, det har jag läst i böcker. ”Individen alieneras från den opersonliga apparaten, som styrs av självrättfärdiga byråkrater. Livsvärlden blir kringskuren och den verkliga friheten reduceras till narcissistisk dyrkan av de yttre symboler för status och välfärd som konsumtionsvaror och materiella ägodelar erbjuder.” (G H von Wright, Myten om framsteget, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1993, s 51.

Det är alltså min frigörelse och självständighet som går förlorad. Framstegsmyten var en illusion. Mitt sociala beteende formaliseras – men det var inte detta upplysningen drömde om. Eländet kan preciseras: ”Tron på myten är fortfarande förhärskande, och förkunnas av reklammakare och propagandisters tusende stämmor.” (aa s 51) Upplysningens maxim var att alltid tänka själv (aa s 25) – och det är just det jag inte ska få göra. Avviker jag, blir jag i klandervärd mening en – avvikare. Nu tror jag att jag förstår varför de kristna i romarriket kallades ateister. I denna mening – men inte i någon annan – är det för ont om ateister i trons liv. Vi som tror att Jesus är Herren måste tro mindre och sannolikt annat än vad vi kommenderas att tro i samtiden.

Nu kanske det går att förstå varför jag menar, att den som säger något oförmodat måste utmanas att ”berätta mera!” och vi själva utmanas att försöka förstå vad som är intänkt i det utsagda. Finns inga gränser när det gäller yttrandefriheten? Jo. Förtal förstås. Ärekränkning – vad nu detta än är. Integritetsskydd, skyddet av privatlivets helgd. Någonstans här finns det skäl att ge skydd. Men folkslag? Somligt skyddas bäst genom skrattsalvor. Hasse och Tage kunde demaskera och oskadliggöra somliga korkade yttranden. Ett annat exempel var Hunter S. Thompson, som försåg den politiska debatten i USA med, säg, sprängmedel. Andra fick ta debatterna med den ammunitionen och folk kunde se och inse. Skyddet av folkslag kom in i svensk lagstiftning som en mycket senkommen reaktion på den tyska förintelsen av judar. En 15-åring i Lessebo dömdes för 20-25 år sedan för detta hatbrott. Han hade i skolan lyft armen till Hitlerhälsning. Det var dumt och rätten fann tilltaget brottsligt. Det var också dumt, tänker jag.

Hatbrott mot folkgrupp kan gälla också dem som inte är att förstå som folk i nationell mening. Oftast dock inte de som utgör det kristna folket, men andra självdefinierade kollektiv, s k communities. Grupper, som andra definierar i klump och grupp, kan dock utsättas för samma behandling utan att det därmed blir hatbrott, har jag förstått. Här handlar det om politisk konjunktur.

Hela denna vecka är det Friheten i Kristus vi ska fira och fundera över. Denna frihet innefattar friheten till eget kritiskt tänkande, t o om civilisationskritik. Vi lever i en tid som betraktas som en dummare tid än andra. Har ni hört någon stiftschef brista ut i kritik av dårskap och dumhet, så som den oftast möter i nyhetsförmedling från det högre ståndet och dess entourage? Väktarna på Sions murar skulle annars ha en hel del att i den apostoliska tjänsten kunna kommentera. Fifflandet med yttrandefriheten till exempel. Det heter att den inte ska röras och så tillsätter man en utredning som ska åstadkomma just sådant som Karl Gerhard råkade ut för när Den ökända hästen från Troja på grund av ett polisingripande i anledning av den lokala ordningsstadgan inte fick framföras i Stockholm. Karl Gerhard hade varit uppe hos utrikesministern och sjungit, Excellensen Günther kunde tydligen ge sitt erkännande, men det var omöjligt att sången skulle få framföras. Jag har vuxit upp i ett hem där denna förbudsiver föraktats. Man får aldrig böja sig för dumhet och än mindre för hot. Om icke-demokratiska stater har några synpunkter på det, återstår för diplomatin att förklara hur vårt samhälle byggts upp och att vi utan sidoblickar står för det. Att vi därmed tvingas betala ett möjligen högt pris på grund av en irakier som bränner på, får regleras i annan ordning. Har vi inte kvar några kristna motorcykelklubbar?

Ni undrar kanske över själva den principlöshet som leder till politisk fingerfärdighet? Det gör inte jag. Det går så till i den fallna världen, inte minst när den fallna världen förstår sig som modernitet och till och med som postmodernitet. Några sanningar finns inte. Lögnväsendet triumferar.

För många år sedan, efter 11 september 2001 med krigföring mot Afganistan, förstod jag att en flyktingkatastrof stod för dörren. På kristligt manér fann jag situationen svår. Vart skulle de flyende ta vägen? Sverige låg långt borta, vi kunde föga göra. Dock fanns Sverige inte längre bort än att afghanska barn år 2015 kunde ta sig hit och välkomnas här. Det var få flickor bland barnen och de afghanska pojkarna tycktes komma från Iran. Det noterades att somliga av barnen tycktes skäggiga, men i Malmö delades nallebjörnar ut till alla, fick jag för mig. Att flygen till Kabul var välfyllda eftersom folk ville hem till släkten på semestern överraskade mig – för det hade inga journalister berättat. Det fick jag veta av någon som för egen del hade svårt att boka en plats på Kabul-flyget. Om det var sant att flyg från Malmö till Bagdad också var mycket bokade vet jag inte, men åtgärder för att dra in uppehållstillstånd för flyktingar som flyger hem till det land de flydde från är kanske en indikation på att detta tal inte var förtal? De som kallades ”flyktingar” kanske egentligen var ”migranter” – men denna lilla komplikation skulle jag inte behöva anstränga min hjärna med?

Jag kastade en liten tanke åt den egoism som är inbyggd i välfärdsstaten. Med viss säkerhet kunde antalet födslar och födslar beräknas och den långsiktiga ekonomin planeras för svenskars trygga framtid. I rask takt kommer 1-2 miljoner fler människor och då gäller inte de gamla beräkningarna. Skulle vi skämmas över vad vi hade och öppna våra hjärtan, vilket i klartext betydde att öppna plånböckerna? Jag trodde aldrig argumentet att vi med immigranterna fick en särdeles kompetens genom alla utbildade läkare, lärare, ingenjörer som kommit. Men det var kanske inte så mycket att bråka om?

I mitt kristliga nit kunde jag också tänka, att vi särskilt skulle hjälpa de kristna som kom från Mellanöstern. Det fanns ju någon rimlig möjlighet att de skulle passa in i ett sekulariserat samhällssystem, som dock hade rötter till kristen tro. Det tycktes inte så enkelt med muslimer. Nog för att muslimer från Balkan kommit, men det var lättare med dem än med andra muslimer. Sunni och shia funderade jag inte mycket över, men kläm på att de inte tålde varandra hade jag. Med den kapacitet som dessa nya svenskar hade, var det väl att bjuda in inte problem men väl problemlösare. Vad som skulle hända när utanförskapets killar fick se andras välstånd kunde bara sluta med tjuvnad, det hade jag också klart för mig, som visste hur det gick till med stöldräder från ligor i Baltikum och Polen som via färjor i södra Sverige problemfritt kunde ta med sig stöldgods. Egentligen moraliserar jag inte. Tjuvens uppgift är att stjäla – men statens uppgift med dess våldsmonopol som resurs är att skydda medborgarna! Vem gjorde inte sitt jobb?

Det för mig allra mest besvärande var att jag varsnade att det i det offentliga ljögs och skönmålades väldeliga. Det flöjtades och trollades med truten. Jag påmindes om detta när jag hörde Märta Stenevi klandra Richard Jomshof. Han hade i 20-25 års tid hatat muslimer, fick jag veta. Det tror jag inte, jag minns i vart fall inte detta. Han har kritiserat svensk/europeisk invandringspolitiken i allmänhet, inte muslimer särkilt. Jag fick för mig att det han nu skrivit på twitter eller X kunde Stenevi inte beteckna som hat. Hon gav sig på något hon kallade ”kontexten”. På så vis fick hon tolkningsföreträde, Jomshof kan säga vad han vill. Till exempel att han vill stå upp för vår yttrandefrihet. ”Kontexten” avslöjar honom! Ni får väl kolla och analysera själva. Ska vi minnas hur det politiska språket är konstruerat, men kanske inte för att uttrycka Sanningen? https://www.svtplay.se/video/KVwgmww/30-minuter/marta-stenevi?id=KVwgmww
Frihet är det bästa ting!