Extraslända med nådeserbjudande

Om livet blir långt blir det 70 eller 80 år. En del kommer jag alltså inte att hinna med. Några böcker kommer jag inte att läsa om. Några skrivprojekt blir aldrig av. Ärvda hus ska lämnas vidare och då finns det böcker som varit där som ska bort. Arvingarna satsar på soptipp. Det gör jag ogärna. Jag lämnar heller böcker till folk som vill haka på, dvs upptäcka hur böcker hakar i varandra och skapar meningsfulla intellektuella samband. Det är upplysningstidens bildningsideal jag i all blygsamhet står upp för. Då behöver jag hjälp att bli av med böcker. Vill någon ha, så skriv ett mejl men gör det på min alldeles egna e-postadress: sandahl.dag@gmail.com

Böckerna i denna omgång finns i Ormesberga utanför Växjö. Praktikaliteterna får lösas.
Vad finns att få?

Missionen. Jag tänkte en gång i tiden forska om vad missionärerna skrev till sina understödjare i böcker om missionen och jämföra detta med vad de skrev till Missionsstyrelsen. Vill någon ta upp detta missionsvetenskapliga ämne? Några lådor med böcker finns det och till detta annat om missionen.

Latinamerika finns det en liten trave böcker om liksom om Kina och Sydafrika. Då talar vi politik.

När vi ändå talar politik finns det en hylla, inte ett hyllplan utan en bokhyllan Billy med litteratur om
svensk arbetarrörelse. Där är biografier.
Jag har inte varit partisk, präster ska stå fria från partier så det finns en bokhylla om svensk politik, alltså mest borgerlig, också.

Då tycker ni att vänstern och Vietnamfrågan blir illa behandlad?. Det finns några boktravar. Men jag vill inte här räkna in Sovjet, Ryssland och Stalin m fl (var ligger böcker om Lenin?) så dessa böcker ligger i egna travar liksom böcker om Östeuropa och Balkan.

Blandat men intressant, t ex ekonomisk politik, globalisering och dylikt blev en trave böcker

USA blev också en trave

Islam och Mellanöstern blev två olika boktravar. Inte så mycket om islam på lantegendomen.

Lite homiletik med betoning på lite. Vill någon anmäla intresse finns det mer …

Själavårdslitteratur behöver jag inte längre. En rätt stor låda.

Lokalt om/i Småland och Skåne; socknar och sammanhang. t ex Bergs sockens krönika från 1940-talet och framöver

Journalistik, en princip en bokhylla. Där finns några klassiker, kvinnor och män.

Så ser det ut. Någon dryg meter böcker om DDR:s sönderfall med böcker som annars endast finns på KB kan också erbjudas.

Nu blir ni kanske oroliga att jag sitter på ett undantag utan böcker. Några har jag räddat åt mig själv. Men kyrkomötesprotokollen skulle ställas i Kalmar domkyrka bibliotek hade gamle kyrkoherden ställt i utsikt. Det är samtliga. Jag närde förhoppningen att ett öppet hyllsystem skulle stimulera till läsning. Nu meddelas att Kalmar inte har plats och, tror jag, i den nya bildningstraditionen inte fattar värdet. Har någon någon idé vad som bör göras, är jag idel öga för då skriver ni det och jag läser.

Nu ska jag ta mig samman. Persnäs hembygdsförening har hembygdsdag. När denna i annonsen presenteras som ”12.00 Friluftsgudstjänst. Ca 12.30 Hembygdsdag” tycks förändringen liten. Men var inte gudstjänsten förr i världen en del av hembygdsdagen? Åjo. Det fenomen som kan kallas så mycket, blir tydligt.

Utanför Elavi kapell i Borgholm har pastor Anna R friluftsmässa. Hon har också en friluftsgudstjänst i Rälla meden en veniat kl 15 har gudstjänst i Bredsättra kyrka med möjlighet att klättra upp i kyrktornet. Ta fram en karta över Öland och se våra norrländska förhållanden när det gäller det kyrkliga utbudet på denna av fastboende, sommarboende och turister nu kryllande ö. Verkar jag inte glad, beror det på att jag inte är det. Men jag fick vara med om mitt livs sista barnbarnskonfirmation. Hon bar min gudmors kors, som hon lagt beslag på. Jag hade glömt att hon fått det (eller om hon bara gjort en partiell fromhetspryttelutrensning?) Men jag blev glad när jag såg henne ha det. Förpliktande förvaltarskap! Allt var i god kyrklig ordning med plats för leenden.

Skriv en rad om ni vill. Men uppskjut föga till morgondagen.