Jag fattar föga om klimateriet!

Inte förstår jag klimateriemysteriet. Jag är inte naturvetare mer än så att jag vet en del om naturen, som jag inhämtat i scouterna och genom eget tittande och funderande. Det växer i växthuset dock. Jag är grundläggande häpen över denna växtlighet liksom den övriga i själva naturen, om nu inte växthus ska räknas till natur utan till kultur. Jag är grundläggande osäker.

Kommen från en familj med många naturvetare är det inte på deras områden jag främst vill konkurrera. Däremot vet jag en hel del om människan, syndaren, flockvarelsen, individen och massan. Hur kan jag veta detta? Genom läsning av Den Heliga Skrift. Människan är lättlurad och går på enkla patent, 1 Mos 3. Människan låter sig styras av makthavare med egen agenda, (Lk 23) och massan är enkel att domptera. Hur vore det att ha dessa insikter som kritisk instans när vi utsätts för medier som ska passa för massan, dvs massmedier? De vill förstås handleda mig, ta mig dit de vill. Handleda heter på finare språk manipulera.

Medge att det är lite besvärande, jag skriver inte ”skrämmande”, att människor är flockvarelser. Lämmeltåg eller hästar i sken är den parallell som anmäler sig i min arma hjärna. Ni förstår faran att någon då får för sig att styra denna massa, en dr Joseph Goebbels till exempel. Eller ett gäng kommunikatörer. Ska då inte de som firat gudstjänst ha försetts med motmedel så att de kan genomskåda de intressen som arbetar mot dem med övertalningar och lögner som vapen? Detta är i teologisk mening ”ett Djävla sätt”. Som vanligt är detta en klassisk svensk genitiv, men också en allvarlig teologisk precisering. Då måste frågan om vad som är vad ställas. ”I vems intresse?” och ”Follow the Money!” är lämpliga analysansatser.

Ölandsbladet ger besked. ”Politikerna” är ense om att säga nej till vindkraftverk i Kalmarsund. Vindkraftsföretaget kommenterar med att det är vanligt med känslor under idéfasen ”men jag tror de flesta ser både väderkvarnar och vindkraftsverk som en del av det naturliga kulturlandskapet på solens och vindarnas ö.” Bara en veritabel fähund skulle nu invända att ett kulturlandskap per definitionem inte hör till det naturliga. Det är mänskligt uttänkt och byggt av människor. Kultur alltså.

Till klimateriemystiken hör förstås det där med Kina och Kinas intressen i svensk vindkraft. Har Sverige egen kontroll över el-produktion och distribution? Och är det sant att vindkraften är så pass subventionerad att det blir lönande affärer tack vare de tåliga svenska skattebetalarna? Är detta, som det heter, ”en grön bubbla”. Jag är inte modig nog att avfärda den sortens varningar. Inte när jag vet hur den mänskliga naturen fungerar och hur vi medialt kan skrämmas att tro och göra vad som helst. Det är kanske i lutherskt nit jag blir misstänksam inför allt hot som i klimateriets namn utslungas?

”Om därför Kristus uppträder som en vred domare eller lagstiftare, som begär räkenskap för det liv vi levat, kunna vi vara vissa om att det är en rasande djävul, icke Kristus. Ty Skriften framställer Kristus som vår försonare, förebedjare och tröstare. Sådan är och förblir han alltid, han kan ej vara sig själv olik.” (Martin Luther, Stora Galaterbrevskommentaren, SKDB 1954 , s 388)

Min vän Allan Emrén har skrivit inlägg på Facebook och meddelat, att han fått en artikel granskad och godtagen för publicering i International Journal of Global Warming. Allan skrev ett referat som han ville skicka till riksdagsledamöterna. Det skulle kosta honom 5000:- i porto. Alltså valde han att själv flyga breven till Stockholm. Breven kom säkert fram och själv fick Allan spaka sitt plan i vackert väder. ”Min slutsats i artikeln är att människan INTE påverkar klimatet. Och INTE HELLER mängden CO2 i luften.” Koldioxidhalten kommer att fortsätta öka. Alla nedstängningarna under Covid-eländet minskade utsläppen, men av detta ”syntes inte att spår ifråga om luftens CO2-halt”, konstaterar Allan. Havet reglerar flödet av koldioxid. Varma hav avger koldioxid, kalla hav suger år sig

Är hypotesen av intresse, den att vulkanen Kraflas (Island) utbrott under fem år, 1724-1729, tyder på ett övertryck av koldioxid pumpades ut i havet, löstes i havsvattnet och började pumpas upp i atmosfären, när djupvattnet kom till ytan. Now we are talking! Allan varnar och säger, att vi kan anpassa oss till verkligheten och hantera de nya förhållandena ”istället för att leva i en låtsasvärld där vi kan styra de geologiska skeendena.”

Vi är på väg mot en katastrof. Detta kan inte vara någon nyhet för de kyrkokristna, saken går igen ett antal söndagar i november och december. Med Tolkien kan vi se detta vara en ev-katastrof, en god katastrof. De är födslovärkar som föder fram det nya livet, ger oss hela verkligheten, dvs Guds rike. Här kan det bli lockande för väckelsepredikanter att skrämma skiten ur folk, men den sortens omvändelser är det sällan någon riktig glädje med. Bättre då att försöka förklara vem Jesus är och vad han gjort – för oss. Den som vet det, kan lyfta sitt huvud när ev-katastrofen inträffar. Befrielsen närmar sig! (se Lk 21:24-28)

Själva tanken på katastrofen, för så kommer folk och folkets ledare att se den och kalla den både ”nödläge” och ”kris”, kommer att utlösa en flod av rykten. (Mt 24) Det blir högtidsstunder för alla nyhetskanaler och alla nyhetskanaljer (programledare och reportrar som frågar vad folk tycker och i urval återger dessa deras förnimmelser för oss andra, som fattar att de intervjuade närmast fattat än mindre än vi själva…)

När IPCC granskats heter det i ett omdöme från Clintel, ett gäng forskare: ”Partiskt urval av bevis, underlåtenhet att återspegla äkta kontroverser och underlåtenhet att ta vederbörlig hänsyn till korrekt dokumenterade alternativa åsikter.” Det var en salva i vattenlinjen. Så kan det gå.

Sammanfattningen av det s k läget kan bara bekymra mig, förstås:
” *Observationer från verkligheten visar att fossil koldioxids inverkan på global medeltemperatur har överskattats.
* Klimatpolitikens förödande negativa ekonomiska konsekvenser har underskattats. Någon kostnadsanalys har knappt existerat innan COP27.
* Den gröna omställningen av samhällets verksamheter och energiförsörjning ger alltid sämre produktivitet. Ökade kostnader för samma nytta.
* Sammantaget har klimatpolitiken en omvälvande geopolitisk effekt och drabbar främst den åttondel av jordens befolkning som lever i EU, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.”
Som om inte detta var nog så: ”Vi har en försiktig global uppvärmning på 0,14 OC/decennium. Det är ingen kris. Lätt hanterbart och för de flesta är den uppvärmning vi haft  sedan 1800-talet välkommen. Global temperaturpaus i 8 år (UAH m. fl.) och 17 år för landtemperaturen i USA (NOAA) falsifierar klimathotet.” Jag har nu varit inne och läst vad som erbjuds på Klimatupplysningen. https://klimatupplysningen.se/koldioxidjakten-blir-vastvarldens-attestupa/

Hur ska jag tänka nu? Klimatmysteriet tätnar. Kan det vara den lättande dimman i dälderna som aviserar att det blir en vacker dag med solsken och vederkvickelse jag ser? Jag tror att jag får lugna nerverna med att eftertänksamt läsa Torsdagsdepressionen. Det antyds att allt färre personer kommer till högmässan. Det är min förnimmelse också. Eller ska jag hellre läsa Eusebios kejsarbiografi, Konstantins liv (Artos 2023)? Kyrkohistorien har den fördelen att jag vet hur det gick… Om den närmaste framtiden är jag helt klart osäker. Boken jag fick av Celebriteten är jag inte heller klar med.