Utanför kyrkans kompetens och ansvarsområde

Norges nationaldag behöver inte, men kan, betyda lustifikationer. Fast inte bara i Norge. Antjeborg har fått frågan om Svenska kyrkans syn på NATO-beslutet.
Svenska kyrkan kommer inte uttala sig angående Nato-medlemskapet eftersom det ”ligger utanför kyrkans ansvars- och kompetensområde”.

Det låter något.

”Svenska kyrkan kommer dock inte uttala sig om eller ta ställning i frågan, det meddelar Svenska kyrkans presstjänst på nationell nivå.” Men de läppalätta uttalar sig om lappar, f’låt samer, gruvor, klimatfrågan, vegansk livsstil mm mm. Varför inte i en militär fråga, där någon miljon medlemmar (eller några miljoner!) medborgare har kompetens genom värnpliktsutbildning och som på så sätt tagit ansvar med sin kompetens? Jag vet vad en ka-brigad är, vad en ksrr är och vad en stridsbår 90 är. 200-båtar, grg, ra 102 och övlt  MST – med särskild tjänsteställning – likaså. 

Att det var NATO-standard som gällde, visste vi också. Liksom att en del krigsflygfält byggts för att kunna ta emot hjälp från NATO-plan. Fält 87 (Uråsa) och naturligtvis fält 89 (Eneryda), det fält  som jag oftast landar på. Här är alltså ett ämnesområde där en mängd medlemmar av Svenska kyrkan har ansenlig kunskap och en ansenlig samling historier att berätta. 

Kristna Fredsrörelsen skriver i ett pressmeddelande efter beskedet att de ”tar starkt avstånd från regeringens beslut att söka medlemskap i NATO.” Lotta Sjöström Becker, som är generalsekreterare i rörelsen, tycker att kyrkan har ett ansvar att förmedla att vi vill fred. Det var just detta som vi som ställdes under vapen fixade. 

Likväl frånkänns vi kompetens. Eller är Svenska kyrkan något annat än dess erfarna medlemmar? Några av dessa medlemmar har i riksdagens också röstat för anslutningen, ”Anschluss”, som man säger. Hans Wallmark, m, och Anders Åkesson, c, har jag mött i kyrkliga samman(trädes)hang. Allan Widman, l, är en ämabel person, medlem i Svenska kyrkan kanske man kan tro. Att Tomas Eneroth, s, ställt sig på partilinjen kan man utgå från och hans pappa var kantor. Tomas är dessutom far till Jesper Eneroth, s. Detta ger närmast en tredubbel tillhörighet till Svenska kyrkan. Så hur kan man då hävda, att detta ”ligger utanför kyrkans ansvars- och kompetensområde”?

Är det enkla svaret att eftersom så många av oss inte svarar vad folket i Antjeborg vill höra så har ”Svenska kyrkan” (dvs folket i Antjeborg!) ingenting att säga. Det har de aldrig när vi svarar fel nämligen. Konsultera er närmaste kv*nn*pr*stm*st*n*r* om ni vill ha detaljer!

Ska vi inte fördjupa oss i detaljer kan det väl hållas käft i allsköns frågor, där Svenska kyrkan gärna uttalar sig fast frågorna ”ligger utanför kyrkans ansvars- och kompetensområde”. Varför inte säga något om Jesus om nu NATO-frågan blir så svårhanterlig?