I ofrom form

Ni tror att en villolärare är illasinnad. Alls inte. Villloläraren är vänlig och vanlig. Den lilla ”utmaningen”, som problem numera ska benämnas, är att vi allihop (kanske med något enda undantag) är fostrade till samma vanliga vänlighet och inte till att bli kritiska predikolyssnarkonsumenter eller lika kritiska läsare. Vi ska, programmatiskt, vara nöjda. Vi ska inte registrera det som sägs utan tacka och ta emot. 

När det gäller villoläror gäller vad min gudmor sa. ”Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.” Detta gällde alltså tjuvnadsbrott. När det handlade om villoläror var hon inte så kritisk, så var hon också småskollärare. Morsan kunde vid behov vara mer klinisk och kritisk. Hon var, som jag kanske i förbigående nämnt, läkare. Men små villoläror är av intresse.

Som det där en som sedermera blev domprost sa: ”En Gud som gör skillnad mellan könen, kan jag inte tro på.” Det lät fint, men betydde ju, att den gud hon kunde tro på programmatiskt var hennes egen gudskonstruktion. Var det någon som i samtalssitutionen högg in på resonemanget? Tror inte det. 

Svärmandar och gnostiker har väl det gemensamt med den som sedermera blev domprost, att de vet bättre än Gud om Gud och vad Gud vill.

Dr F beslöt sig för att fostra mig genom att locka mig in på en mödosam väg. Jag manades läsa. Och så väluppfostrad är jag, att jag gjorde så. Vad är ”i form av den heliga anden” frågade dr F.

Jag skulle svara: grov villolära. ”

https://www.svenskakyrkan.se/pask/kristi-himmelsfard

Om ni inte gittter gå in på den kyrkliga sidan, kan ni få meningarna här:

Jag börjar på nonsensavdelningen:

”Dagen då Jesus lämnar jorden kallas Kristi himmelsfärds dag. Dagen kallas ibland lite skämtsamt för Kristi flygare. Jesus flyger egentligen inte bort, men det här är dagen då han återvänder till himlen.”

Varför kan dessa de fromsintare inte läsa Lukas, som återger ett skeende: en sky tog honom bort. Och varför inte beskriva att Sonen sitter på Faderns högra sida eftersom han uppenbarligen är och kan ses som Pantokrator?

Håll ut! Det blir alltså värre när vi kommer till den rena villoläran:

”Innan Jesus lämnade jorden lovade han att finns kvar, nära oss människor. Han skulle finns hos oss i form av den heliga Anden. Vi fick den heliga Anden att hämta kraft ifrån. Den heliga Anden är fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv.”

I form av den heliga Anden. Så talas om en av personerna i den Helige Treenigheten. I form av! Det är inte konstigt om någon uppfattar Svenska kyrkan som formlös efter ett besök på hemsidan. Det blir like märkligt när det heter att ”vi fick den heliga Anden att hämta kraft ifrån.” Vi fick väl Anden för att vi skulle kunna leva? 

Jag ser förstås MTD-religionen i full aktion. Moralistisk Terapeutisk Deism. Ser inte ni? Kanske inte. Alltså ska det då ses som bevisat, att villoläraren är lika vänlig som vanlig.

Att Anden gör så mycket mer än att vara en instans att ”hämta kraft ifrån” – Anden ber för oss ständigt med suckar som inte kan utsägas eller att Anden är gåvan i dopet, själva sigille – nä, det är ett sakramentalt och kyrkligt sätt att tänka och därmed i detta sammanhang tydliigt opassande.

Nej, jag är inte förbannad. Jag är välsignad med ännu en Kristi Himmelsfärds dag och har fått plats i mässan av den vänlige kyrkoherde jag bokar hos. Är jag uppbragt? Mindre än vad jag borde vara. Jag är mest uppgiven. Är Anden fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv? Var inte löftet att Anden skulle sändas till lärjungarna? Borde inte de avkristnade i detta land då manas till omvändelse så att Anden äntligen får göra jobbet?