Söndagsrapport

Man ska glädja sig i hopplöshet och mörker för på något mystiskt vis (förunderligt, tror jag de säger) ska inte mörkret vinna matchen. Och så sjunger barnen en sång om ljuset! Det passar i vår infantila kultur. Jag är, som bekant, ingen barnens vän i den meningen att jag gillar det infantila. Jag gillar människor i alla åldrar och storlekar. Jag ogillar en del människor också – oavsett ålder och storlek. Det står mig väl fritt? Vi lever i ett på papperet fritt land.

Amanda Lind finner jag inte älskvärd. Inte Statsmannen heller. De har tagit min högmässa ifrån mig och jag vet inte var de har lagt den. De begåvade börjar undra om detta inte är ett grundlagsbrott. I USA har Högsta Domstolen slagit fast att det är fel att stoppa gudstjänster. I Frankrike gäller i vart fall ingen 8-gräns. Det gränslösa gällde tydligen på Östregårds Loppis i Moheda. Jag körde förbi och det var fler än åtta bilar på parkeringen. Hur det är på stormarknaderna vet jag också. Knökat. Men kyrkorna ska vara tömda. Ska regeringen anmälas för grundlagsbrott? Vem anmäler man till då? Åklagarkammaren? Brottet begås nationellt men drabbar lokalt.

Nå, jag kom rätt väl ur det hela. Kommunion efter den sända mässan i Rydaholm och kyrkoherden lät mig kommunicera under båda gestalterna. Så glad jag blev och så glad jag blev över att jag blev glad. Min själ kanske ändå inte är så svart, som jag har (haft) anledning förmoda? Har jag kommunicerat så, bortsett från när jag själv celebrerat, men det var den 14 juni…? Med tanke på att jag erlägger kyrkoavgift ska väl Lind och Statsmannen inte ha några synpunkter på mitt fromhetsliv. Och har de det, beror det om klarspråk ska till att de omfattar en religion. Det gör många. Jag är för min del medvetet kristen och piggas upp av att läsa kyrkofäder och påminnas vilken rik intellektuell tradition jag står i. Det var Kyrkan som lärde folk i Europa att tänka.

Vem lärde folket att inte tänka? De som slåss för den emotionella intelligensen, den som förser oss med andras lekar och upptåg i etermedia, sådant som tycks rätt lukrativt. Har ni tänkt på tramsgänget som träder upp i allsköns underhållning måste vara rätt litet? Det har jag också. Och jag ser den infantila kulturen få ett mänskligt anlete.

Jag är mer för allvar. Som när Biskopen anförtrodde mig att någon dött, ”men”, sa biskopen, ”han var beredd. Han dog packad.” Av denna insikt har jag på mitt stillsamma vis haft glädje. Den varar inte. För nu inser jag att pastor Alm står bakom att jag inte ska få komma till en högmässa. Har denne pastor Alm från pingströrelsen ställt upp med LInd, måste det betyda att han på kyrkolivets vägnar står bakom beslutet om åtta, dvs destruerat gudstjänstliv i advent och kanske jul. Det är att ta på sig ett väldigt stort ansvar. Och för egen del menar jag att statsråd och pingstpredikanter inte ska styra mitt gudstjänstliv. Men Antje satt ju där också? Det gör kanske inte saken sämre, deras sak. Inte min! 

Redan i maj skrev ju Girogio Agamben en analys av av vad Covid-19 gör i massamhällets tid. Den passiviserar människan genom att göra henne socialt distanserad. Jag läser Neue Zürcher Zeitung som ni ser. Agamben funderar över slagordet ”social distansering” och när det handlar om åtta-regeln t ex skulle Agambens invändning fungera: för att rädda det Goda kan man inte i detta Godhetens intresse inskränka det Goda, t ex de principer som bär upp Kyrkans liv. Det tål att tänka på. Vad händer med världen om Kyrkan inte upprätthåller sitt gudstjänstliv, ett grundläggande värde?

Antje satt också hos en adelsdam i TV4. Adelsdamen, av den ointroducerade adelsätten von Sivers  lyckades tona ner Martin Luthers tal om ”en kristen människas frihet” till att handla om ”en människas frihet”. Stackars Antje skulle vid jul ”jobba som vanligt”. Där kom det. Jag har inte jobbat en enda jul. Jag har alltid firat. Vad gör dom när dom jobbar, ärkebiskopar, biskopar, kontraktsprostar, kyrkoherdar, komministrar och adjunkter? Om de jobbar under julen – när firar de då Frälsarens födelse? Man blir lite bekymrad. 

Så körde Antje det nya; det där om att det bästa vi kan tänka har vi gett namnet ”gud”. Tjosan. Där for den kvalificerade uppenbarelse Kyrkan bekänner all världens väg – och detta i teologisk mening! Jag börjar tröttna på hur levande tro förfånigas. Jag gillar bättre dem som hånar den kristna tron än dem som under åthävor ersätter den med något folk kan få för sig är vad vi bekänner som den allraheligaste tron. Antje och adelsdamen Marie-Louise är ungefär jämngamla, dvs folkpensionärer båda. När adelsdamer och ädlingar tar till orda ska vi nog inte i förstone imponeras. I varje fall inte vi som vet något om det genetiska. ”Degenerad adel” behöver man inte vara en Mendel för att fatta vad det innebär – och vilka risker det medför. För oss andra, alltså!

Andra highlights redovisas, men jag gitter inte källhänvisa. ”Det bibliska narrativet” hette det i en predikan, fick jag veta. Folkligt, väckande och bra. Är det inte bara sanningslidelse utan också själasörjarsinne som gått förlorade? I en radiointervju var tydligen poängen att med kortare andakter nåddes fler, jag vet inte riktigt hur saken ska uttryckas, men själva Saken fattar jag fuller väl. Själiska människor vill gärna garnera sitt själiska med lite andlighet, en sådan som inte på något sätt förpliktigar. I helvetet kommer folk att kasta sten på kyrkoherdarna och skrika: ”Varför sa du inget?!” 

Herr Omar (ni vet inte han hos Ture Sventon men den andre) avslöjar det fula bakom den vackra fasaden. Jag tror han missar att ta vara på den poäng han har, nämligen att ”Svenska kyrkan” välkomnar förslaget att de afghanska ynglingarna ska få än fler möjligheter till uppehållstillstånd. Vi har i den ordning ingen protesterade emot kollat och tre gånger om har de fått besked, att de inte ska vara i Sverige. Sedan kom gymnasielagen och nu häpnadsväckande nog med uppseendeväckande minimal remisstid besked om ytterligare åtgärder för att de ska få stanna. Varför sa ingen långt dessförinnan att det var fel på våra bestämmelser? Är bedömningen att 80% av dessa ensamkommande aldrig någonsin kommer att bidra till folkhemmets försörjning inte riktig? Argument? Och ändå är det inte detta som stör utan hur ”Svenska kyrkan” kan välkomna förslaget. Kyrkomötesbeslut? Beslut i kyrkostyrelsen? Eller någon som kapat kontot och sätter sig över det som sagts om Svenska kyrkan: demokratisk? Vi har problem. Herr Omar skrev på Det goda samhället om ni vill läsa. Allt fick han inte rätt, men tillräckligt för att ingen ska behöva gå förstoppad efter läsningen.

I rent uppiggningssyfte kollar jag förstås

https://tskonline.se/adventskalender/

Vilken tillställning:

Vi ställer inte in, vi ställer inte om, vi ställer till!