Knäredisering

Kyrklig Samlings ordförande frågade: ”Vad tänker du på när jag säger Knäred?” Svaret var enkelt, tyckte jag: ”Sixten Block”. Det var naturligtvis rätt svar, eftersom jag verkligen tänkte på Sixten vid ortsnamnet ”Knäred”, men det var likväl på något sätt fel. 

Rätt svar handlade om en händelse den 30 september 1849. Utifrån denna händelse kan nu svenska språket kompletteras med ordet ”knäredisera”. Lägg det på minnet, ja mer. Använd ordet i samspråk och för att förstå hur illa det kan gå – och går. Knärediseringen pågår i Svenska kyrkan. Detta begrepp kan vi använda om vi inte vill svänga oss med begreppet ”implodera”. Man behöver inte göra sig märkvärdig, som min fromma moder framhöll för sina söner. ”Knäredisera” sålunda, lokalt fotat men – med vidare syftning än så.

Finessen i Knäred den 30 september år 1849 var att nybygget av kyrka föll samman när kyrkklockorna för första gången skulle ringa och innan kyrkan invigts. Det är när det festliga släpps loss, som det blir verkligt farligt sålunda. Hur vet vi detta? Carl Henrik Martling berättar i boken Den svävande biskopen, Församlingsförlaget  Göteborg 2003, s 69-71. Ringarna i klocktornet fattade att något var fel och hann sätta sig i säkerhet. Utredningen visade att bygget underdimensionerats och byggaren kanske fuskat med cementen. Jag ser en kombination mellan det som ritats någon annanstans och undermåligt lokalt arbete på grund av snålhet. Det är tänkvärt på alla sätt.

Knärediseringen av och i Svenska kyrkan beror också på att folket vid ritbordet i Antjeborg inte känns igen på den lukt en präst ska ha; herdens lukt av får, som Frasse någon gång formulerat saken. Det är som i Bygdegården i Föra, när de unga lantbrukarna samlas till fest med dans. Det luktar av deodoranter och rakvatten, men när det blivit varmare och svettigare fylls lokalen av doften från kor. Så är det med herdar och boskapsskötare. Lukten går inte ur. De, som av oklara skäl ordinerats för att sitta vid skrivbord och resa på konferenser och tar vara på möjligheten att behärska beslutsapparaten, tar inte lukt av något levande. De doftar på annat sätt. Men de doftar såklart!

Knärediseringen ska också skyllas på präster som visserligen dväljs i det vi kallar ”församling” (oavsett om några i egentlig mening församlas så här i Covid-19-tider), men som i likhet med fina brittiska officerare i Första världskriget sitter i staberna, dvs på de lokala kanslierna, och upprättar planer. Jag tror mig inte om att kunna redogöra för alla planer som kan upprättas. Att de i egentlig mening tycks vara prov utan värde, är sådant jag misstänker. Hur tänker kyrkoherden i Falkenbergskombinatet när Kyrkans ärende, evangeliet, ersätts av dansband med några något ålderstigna par dansande i den mittgång som skulle kunna kallas ”via sacra” –eftersom det är vägen fram till mötet med det heliga, mässan. Ni tror mig inte? Gå in på församlingens hemsida och se Leende guldbruna ögon i Torups kyrka. Församlingen döljer inte. Annars kunde man tänkt sig att våldsverkare och hedningar spritt nyheten om detta utslag av knäredisering. Icke! 

https://www.svenskakyrkan.se/falkenberg/leende-guldbruna-ogon-i-torups-kyrka

Ska man komma fram till några sanna ord om att vi som fört fram kyrkokritik inte haft så fel ändå, skulle man ur skuggorna kunna kalla fram Biskop JA Eklund och biskop John Cullberg. Det vore dock inte i enlighet med Skriften att göra så. Men en alert journalist skulle kunna få för kyrkfolket häpnadsväckande svar om de så kallade ”seniorbiskoparna” intervjuades. Gör det. Och än bättre svar kanske seniorbiskopinnorna skulle ge? De är inte riktigt nöjda, gamlingarna, med vad de ser och hör.

Komminister P var förresten helt införstådd med vad som händer när inget händer i tider som dessa. Det finns en uppgivenhet i kyrkolivet. Modstulenheten är helt begriplig och några alerta stal modet.. Vi vet inte när församlingslivet skulle kunna blomstra och den isolering människor utsätts eller utsätter sig för är o-mänsklig, eftersom vi är sociala varelser. Här finns en problemhärva som ingen tycks ha gripit sig an. Det mesta av tiden har väl gått åt för att producera undermåliga inslag på sociala medier… Men modlösheten är en andlig fara. Talar vi om 30% modlösa i vilken tidigare gudstjänstfirande församling som helst? Vad gör då den herde som tar lukt av hjorden?

Knärediseringen visar sig också i de grandiosa utspelen. Ordet var ”fördömer” när kyrkoledarna tog till orda. Det var ”barbariskt” att bränna böcker, fick vi veta. Fil dr Joseph Goebbels på Opernplatz i Berlin tyckte det var en kulturhöjande insata och när Axel Mannerskantz brände Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna i pannrummet på Värnanäs herrgård (även om de församlade inte sjöng nationalsången, som uppgetts), tänkte han likadant. Barbarer var de inte. Det är just det som är problemet. Men kyrkoledarna fördömer friskt. Brännförbudet gäller ”inte minst böcker som för många är heliga”. Avgörs helighet på så vis, att mängden avgör? Menar kyrkoledarna att Koranen är helig skrift? Man vill veta. 

Vad vill Antje & Co då? Hon och de andra ”vill uttrycka vårt starka fördömande av medvetna kränkningar av människors tro”. Det låter något. Jag kan feta orden så ni verkligen förstår vad kyrkoledarna säger: vårt starka fördömande. Det är mer än vad ärkeängeln Mikael gjorde med Djävulen, Judas v 9. Tretton svenska kyrkoledare är mer än en ärkeängel. Kan vara bra att veta.

Frågan måste ställas! Ägnar sig Antje nu åt kritik av Svenska kyrkan, som i sin kyrkoordning manifesterar att just kränkningar av människors tro om ämbetet, dvs Kyrkans gedigna troserfarenhet, skulle vara helt i sin ordning? Våras det inte då för kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn*? Det behöver inte just i detta fall vara så. Det kan vara ringarna som sätter igång klockorna, inget mer – men alltså heller inget mindre. Knärediseringen tar sig många uttryck. Det gemensamma är dock själva raset. Vänta inte och se. Se själva, lada drular!

Självbilden gör något med själva självet också, tror jag. Det är en framgångsrik verksamhet som presenteras. Men Någon saknas i all uppräkning om allt som är mer än jag tror! Knäredisering är nog vad vi bevittnar. I varje fall vi som varit med ett tag.

https://www.facebook.com/svenskakyrkanvaxjo

Tror ni mig inte kan ni få en platsannons också. Antjeborg kallar!

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24238440