Lojal, lydig, lycklig…

Biskop före detta Johansson strök allt i almanackan i mars månad och har isolerat sig på södra Öland. ”Har man sagt att det finns en gräns måste man vara lojal med den”. Johansson går alltså inte på restaurang eller badplats. Johansson är nämligen 70+ och då är det som mest duschen som gäller. Riktigt hur han får fatt på mat i sin karantän, redogjorde i Smålandskomposten för den 18 augusti, när all denna övriga information delgavs oss. Bäst var detta med lojalitet. Som aposteln så träffande uttrycker saken någonstädes: ”En lydig biskop är en lycklig biskop!” Det var just detta biskopen Athanasius inte visste, kolla själva athanasius.se

Biskop före detta Johansson finner det svårt att sia om framtiden, får vi veta. Men behovet av sociala kontakter är viktigt. Vi bör höra av oss till nära och kära men också ensamma. ”Mänsklig gemenskap är viktig, det behöver vi tänka på i alla sammanhang.” Si där! Märkte ni? En biskop kan inte mana till kyrkogång, mässfirande och allt det där andra centrala för kristen tro. Det var väl nedstängt under sommaren och hur det blir framöver, vet jag inte. I går hörde jag om en kyrka som stängde folk ute. 50 var redan på plats. 

Finns det då en omedelbar korrelation mellan statistik och medicinska förhållanden? Det trodde inte medicinarna förr i världen, dvs för några veckor sedan. Detta är ett myndighetstänk och inte ett hälsotänk. Och nu står vi inför en Covid-19-höst som följs av en Corona-jul. Hur firar vi jul med Covid-19 i faggorna? Isolerar oss på södra Öland som biskop före detta Johansson, som alltså överskridit sin egen regions gräns och nu riskerar att belasta sjukvården i Kalmar län. Fy på sig! Dit betalar han inte… Och när han sitter vid sitt schackbräde kommer riddaren och Johansson frågar ”Vem är du? Ja, ni förstår utan att jag behöver gå in på några detaljer. Oss emellan, den där riddaren kommer till södra Öland också. Falska tröstegrunder är att försöka undfly, säger bara det. Och det kan jag säga som numera är immun…

Vi fortsätter på temat om lydiga biskopar, men nu med varianten att en PK-Archie lätt kan bli en olycklig Antje. Kan och bör?

Det har väl inte undgått någon att styrelsen för Islamic Relief Worldwide avgått/tvingats avgå. Jag citerar från Ledarsidorna (ledarsidorna.se) eftersom Johan Westerholm har reda på sig. Jag kollade The Times också.

Bland de styrelsemedlemmar som nu avgår från Islamic Relief Worldwide är den svenske ordföranden Lamia Elamri för Islamic Relief Sverige, som enligt dess stadgar är en svensk oberoende del av Islamic Relief Worldwide som i sin tur har sitt säte i Storbritannien.

Lamia Elamri är utöver ordförande för Islamic Relief Sverige även verksamhetschef för Studieförbundet Ibn Rushd. Även Omar Mustafa, tidigare förbundschef för studieförbundet samt tidigare styrelseordförande för Islamiska Förbundet i Sverige satt så sent som 2019 i Islamic Relief Sveriges styrelse. Tidigare hade Mustafa den formella titeln vice ordförande.

Detta är ett bra exempel på hur Muslimska brödraskapets hålls ihop på nationell och internationell nivå genom en kombination av stadgar och personunioner. Islamic Relief Sverige grundades på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS som även grundat Brödraskapets europeiska paraplyorganisation Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE.”

Ni kanske inte har läst Johans bok Islamismen i Sverige. När det här kommer nära Antje och Svenska kyrkan kan det vara motiverat att sätta sig in i problemkomplexet (och läsa Ledarsidorna också), bortsett från alla skattepengar, som slussas till det behjärtansvärda att stödja islam – men tydligen också islamister. 

I dag ger Johan Westerholm en problemöversikt och skriver på Ledarsidorna: ”Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet som idag växer allt mer samman i en politisk rörelse ska inte underskattas på något område eller i något avseende.”

Det är rätt uppenbart att det behövs en oberoende granskning inte bara av Svenska kyrkan på nationell nivå, av projektet En värld av grannar men också av vad som skett/sker i Malmö. ”Oberoende” betyder vad ordet säger. Det är intressenterna som ska granskas. Detta torde kunna sluta illa. Många har haft sina fingrar i pajen. Vilken av nomineringsgrupperna ställer sig nu upp och kräver en omedelbar granskning? Kan vi be Johan Westerholm vara ordförande i en sådan kommission? Kunde Johan Tyrberg vara intresserad av att vara med? Annika Borg och Johanna Andersson kan man hoppas på. Någon duglig ekonom, kanske Ann-Marie Pålsson eller – om hon inte vill – någon hon kan rekommendera? Vi utgår från att grundregeln om transparens betyder, att allt material en kommission vill se också släpps av Svenska kyrkan på alla nivåer. Hur mycket pengar har förts till Islamic Relief och hur otydligt har det varit när det handlat om antisemitism? Vilken roll har Antje och andra medarbetare i Antjeborg och Malmö haft? Act? Var hör projektet En värld av grannar egentligen hemma? Vilka konsekvenser bör händelserna i London ha på förhållanden i Sverige. Det är ju med Lamia Elamri som Antje poserat för sociala medier.

Vi kan ställs den enkla frågan: Har vi problem eller har vi problem? Nja, inte vi. De har. I Antjeborg. Men det spiller över på oss. Vi kanske ska fråga Dr F om de etiska implikationerna för oss när de andra åstadkommer en härva? Det är  en fråga etiker nog kan glädje sig och entusiastiskt kasta sig över. Underlåtelsesynden att inte tillsätta en kommission måste hamna högt på listan. Jag frågar Dr F. Och väntar på kommissionen…