Det stympade kyrkomötet

Det artar sig till stympat kyrkomöte, i egentlig mening produkten av en kupp av ett fåtal kuppmakare, som använder ”nödläget” som skäl. Så är det vanligt att kuppmakare gör, ty de är alltid goda. Kvar av det gamla kyrkomötet blev 44 i plenum röstande ledamöter – men plenum består av 44 ledamöter vid skärmar på hemorter utspridda. Bismarck men också Napoleon III, vi talar 1800-tal, hade funnit denna lösning fiffig. Och vad ska man då bråka om? ”They are all women and men of Honour!”

Nu har det skrivits – eller inte skrivits – motioner. Antalet begränsades när ämnesvalen begränsades.

Så här ser det ut:

Socialdemokraterna, 13 ledamöter, ingen enda motion

POSK, 7 ledamöter, 4 motioner

C, 6 ledamöter, 2 motioner

SD 4 ledamöter, 8 motioner

BA 4 ledamöter, 3 motioner

ÖKA 2 ledamöter, 2 motioner

FK 2 ledamöter, 3 motioner

VISK, 2 ledamöter, 1 motion
KR 1 ledamot, 1 motion

FISK 2 motioner

MPSK 1 ledamot, ingen motion

Utlandsförsamlingarna 1 ledamot, ingen motion

Utan grupp (2 i ordinarie kyrkomöte) ingen ledamot, ingen motion

Ingen enda motion från socialdemokraterna. Här har vi knapptryckarkompaniet och i det kompaniet står förvaltningsfrågorna fram – men mindre förnyelsefrågorna, om det inte handlar om att fortsatt ordna till prokustresbädden så att de som läggs i den blir av rätt format.

För att vara ett folkrörelseparti borde det vara besvärande om ledamöterna inte har många idéer från basplanet – men så ser inte socialdemokraterna saken. Där tänker Partiet åt oss. Det betyder att man kan vara rätt förvissad om att det finns idéer som förändringsarbetet, det som det decimerade (läs: svårt sargade) kyrkomötet, nu ska besluta om.

Det finns ett par motioner som markerar att den sortens beslut måste skjutas på. Här har POSK gjort den klaraste markeringen! Men vad sa de partipolitiska obundna egentligen i kyrkostyrelsen när kyrkomötesskrivelserna antogs? Vilka reserverade sig? Vilka skrev särskild mening?

Kyrkostyrelsen har alltså lagt fram förslag. Ska dessa röstas ner? 23 (22 om ordföranden fäller utslagsröst) röster räcker för att inte skjuta på viktiga frågor som måste utredas. Så här kan det argumenteras: Coronatiden kan inte få innebära tidsförskjutning av utredningar, beslut om annat handlar det inte om, kan S säga. Och det är bråttom – inte minst med tanke på ekonomin. Centern kommer att hamna på den majoritetssidan. När ledamöter sitter vid sina skärmar hemma och inte kan rådslå över gruppgränserna är det troliga trygga att följa styrelsen. 

Kan S erbjuda sådana lockande ting att detta tar över de partipolitiskt obundnas hållning, att inga stora frågor ska avgöras vid det möte? Det tror jag inte, här går en ideologisk och mycket praktisk gräns i det kyrkliga. Centern är med både på tåget och tagen, och en del andra politiker upprepar mantrat att en process startas och återkommer till nya kyrkomöten så med besluten som fattas i år har egentligen ingenting hänt. 

Egentligen bär utredningarna långt och länge och om några år är det för sent att stoppa projektet. Då har det gått för långt i utredningsarbetet under för lång tid. Den nya normaliteten har i tanken blivit alldeles normal! Eller: fällan har slagit igen och det som gestaltas är något som socialdemokratiska teknokrater skissat, en adapterad form av kyrka (utan besvärande kyrkoliv).

Naturligtvis är det inte konstigt att socialdemokrater bedriver socialdemokratisk politik i Svenska kyrkan. Den hållningslösa (läs: nyliberala) centern hakar på. Daniel Tisell (intellektuellt skolad i något Kyrkans Ungdom och nu kyrkoherde…) hakade på, say no more, och därmed var uppställningen i princip klar.

Man kan läsa Karin Perers. Den precisa frågan blir förstås vilket datum kyrkomötets presidium kunde skönja vad pandemin skulle ställa till med i höst? Fanns vid den tidpunkten ett faktaunderlag eller ägnade sig Perers med flera åt killgissning? Praktiserad jämställdhet, alltså? Hur samtliga gruppledare kunde gå på detta övergår mitt förstånd. Direkt sanslöst är förstås Perers påstående – här ägnat att avnjutas: ”Starka skäl talar för att genomföra kyrkomötet i år. Vi bekräftar att hela kyrkan är närvarande och ansvarstagande i den samhällskris som saknar motstycke sedan världskrigen.”

Jag hör till dem som genomskådar fagert tal och stora ord, det är min olycka. Men jag minns dem likväl. Genom det digitaliserade kyrkomötet om 44 ledamöter som sitter vid sina skärmar bekräftas kyrkans närvaro och ansvarstagande! Gick ni verkligen på den lille lätte? Detta är ideologiskt tal, dvs tal utifrån falskt medvetande. Det gör också att denna felsyn styr framtid och då måste det bli – fel. V S B

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/nya-former-men-lika-demokratiskt

Behöver ni pigga upp er efter detta? Jag menar, det går som på räls.

Det finns ett långt inslag på youtube, tågresa i snö i Norge har filmats från loket. I två timmar kan man följa tågets färder (och det finns fler i samma ämne på nätet). Detta tycks mer meningsfullt än det kyrkomötesledamöterna får ägna sig åt i år i vart fall. Jag hoppas ni kommer åt den spännande filmen. Jag lyckades inte här, tycks det. Sök på Drivers view!