FLASH NÄR DET REGNAR: Antjes tankar med hennes egna ord

Det regnar och ni behöver kanske något för själen?

Antje intervjuades i Radio Uppland. Här är hennes tankevärld sammanfattad. Jag lyssnade och lyssnade. Mitt hopp, det jag odlar och odlar och odlar under ständig möda och vedermöda (jag har lärt av Antje att vi ska odla vårt hopp!) växte: Har vi riktig tur nämner hon inte Jesus någon enda gång.

Det gjorde hon inte heller.

Men mycket är det vi har att stå i, det förstod jag.

Och krisen är henne ett plusvärde. 

Själv har jag legat på lasarett en månad…

Men då kan man lyssna på en hel del.

https://sverigesradio.se/artikel/7491608