FLASH SÅ DET SMÄLLER: EFS-prästen tillbaka! Fet käftsmäll mot Luleå Domkapitel.

”Sammanfattningsvis anser Överklagandenämnden att det inte finns grund för att vidta någon sådan disciplinär åtgärd mot EFS-prästen som avses i 31 kap. 12 § kyrkoordningen. Domkapitlets beslut ska därför upphävas.”

Överklagandenämndens beslut kan inte över klagas och nu står domkapitlet i Luleå med byxorna nere, med tvättade halsar, påkomna med vad de gjort i blå skåpet – välj metaforerna själva. Det återstår nu bara för biskop, domprost och diakonen i Domkapitlet att dra den enda rimliga slutsatsen och avgå. Finns ledamöternas namn på några produkter i affärerna flyttas de undan och ersätts av rader med ketchup, kan man fatta.

Ni då?
Ni ska inte glömma var ni fick läsa nyheten först.

Hela beslutet kommer i sinom tid att anonymiserat hamna på kyrkligdokumentation.nu

Men nu vet ni.