Kört kan man veta

På område efter område visar sig implosionen.

KyrkA:s arbetsutskott har polisanmälts för förtal. Styrelsen har kallats till extra sammanträde för förbundet befinner sig i kris och lider stor skada. Avgångskrav formuleras mot kyrkfackets toppar medan medarbetaren ”är och har varit föremål för arbetslednings- och rättsliga åtgärder”. Så illa är det. En hoper präster är moraliskt indignerade. En vinflarra bråkar de om. Inte om en Biff Rydberg. En syndare som jag tar det betydligt lugnare. Jag tror att detta lugn också det har en upphetsande inverkan. På somliga.

Själv är jag mer bekymrad över att Mix Megapol kl 16 i går startade med julmusik. Det gjorde Star-FM för en vecka sedan, men Mix Megapol har frågat 10 000 inbyggare när de tycker julmusiken nonstop ska starta och då blev svaret ”i slutet av november”. Alltså, hette det, har svenska folket talat. Arma människor som tror att det är jul innan Domssöndagen. Men av en majoritet av 10 000 tillfrågade är bara att konstatera och de därmed utgör ”svenska folket”. Sådant kan bara sluta illa. Men det är logiskt i ett land där man firar julen och inte julens ärende. Sekularisering är sannerligen ingen barmhärtighetsinrättning för någon!

I Radio Kronoberg, P4, skulle man ringa in och säga vilken jullåt man tyckte sämst om. Jag insåg att folk tydligen inte gillar cirkel-låtandet; sånger om jul därför att det är jul, men det är också allt vad det är. Julen är här? Intresseklubben noterar. Men Jesus is the Reason for the Season och det finns i den kristna julens fundament en intellektuell klarhet. Det är just denna intellektuella klarhet som saknas i den sentimentala nihilistjulen. Det som ingenting är, ska hållas uppe som vore det något. Kyrkan som kan förhålla sig till profeterna firar jul på riktigt. Och jag med Kyrkan. De andra inte.

Till detta novembergrå kommer det dystra beskedet att det är bolag i skatteparadis som tar emot pengar för klimatkompensation. När jag uttryckt mitt bekymmer om detta, har erfarna präster förklarat att de inte är ett dugg förvånade. Ställ fram lite pengar i en bytta så kommer skurkarna springande. Jag skrev till generalsekreteraren och frågade om Svenska kyrkans klimatkompensation. På Wejryds tid frågade jag också. Svaren begrep jag inte, det verkade konstigt alltihop. Jag följde inte upp då. Jag borde lita mer till min intuition!

När jag själv går ut i klimatet ser jag vädret vara ungefär så uselt som det tidigare varit under min ansenligt långa levnad. Grå novemberdagar. Det brukar vara så. Några få gillar det novembergrå och myser vid brasor. Värmen bekymrar mig alltså inte i den innevarande tiden, jag skickar besked om brist på värme till barnbarnet som har överskott på vårvärme, 40 grader Celsius eller så. Inte heller bekymras jag över stigande sjöar. Det är som det var när det var 1960-tal såvitt jag kan se. Däremot får jag inte mycket hjälp att förstå i stort av vad jag läser i dagspressen om klimatet mer än att beskeden ibland är motsägande.

Jag får pigga upp mig med inlagan från advokaten Stenkar Karlgren i fallet med biskop Ådahl. Kan en präst vara medlem av en annan organisation än Svenska kyrkan, utöva ett pastoralt tillsynsämbete där och vigas till biskop där och samtidigt anses följa vigningslöftena? Advokatfrågan gäller Frimurarorden, där Johnny Hagberg är OHP, Ordens högste prelat. Då för han nog numera stav, för tidigare OHP Leif Norrgård beställde en sådan från sin favorit-trämästare i Döderhult. Föra stav är på riktigt. Då framstår man som biskop eller biskops vederlike. Vad Andreas Stenkar Karlgren fått ihop ser man självfallet på Kyrklig dokumentation. Och så ska man fråga vilka biskopar som med stav i hand sköter tillsyn i andra gemenskaper än de svenskkyrkliga. Sådana biskopar finns! Är folket där mer värda än de svenskkyrkliga i Missionsprovinsen? Överklagandenämnden överhopas med problem!

När det var 1980-tal och vi ställde till det genom enkla påpekanden om det knepiga med frimureriet eftersom Synoden dårförtiden var det förskräckligaste man visste, backade jag inte undan utan släppte helt diskret lite formuleringar från det hemliga materialet, som jag självfallet hade i mitt privatarkiv. Lektor David Löfgren fattade inte riktigt hur rikt rustad min ammunitionsdurk var så han gick, så gott han kunde, till anfall. Då fick jag telefonsamtal: ”Om vi inte bråkar med dig, behöver du väl inte bråka med oss.” Indignationen la sig. Så enkelt går det till bakom kulisserna. Jag tror Överklagandenämnden borde kolla upp det begynnande 1980-talet. Var somliga frimurare dåförtiden enfaldiga? Obetingat. Den som varit präst i en stad av typ Kalmar vet. Något om detta kanske – för försäljningssiffrornas skull – borde med i memoarerna…

Vad beskriver implosionen? Samma fenomen som i 300-talets Rom när kejsarkulten/statsreligionen inte gav människohjärtat tröst, men sa vad som skulle sägas i den tiden. När kristen tro sa vad som var mera än det hopkok av materialism, skepticism, synkretism och nyandlighet och skulle leverera en quick fix till den överklass som insåg livets meningslöshet, dök den kristna tro upp. Här handlade det på riktigt om livets mening, något annat än det som fyller ett liv från vaggans joller till ålderdomens pladder – för att nu inte nämna det mediala pladdret i vår tid. En sådan som Hilarius läste psaltarpsalmen för denna vecka, Ps 139. Hilarius insåg mer än han förstått.

Detta var 300-tal och villkoren för den senantika överklassen i det romerska riket. Detta är villkoren för oss – med den avgörande skillnaden att Svenska kyrkans system, ingen nämnd och ingen glömd, uppträder som det synkretistiska religionssystem ingen egentligen förlitade sig på. Folk är inte dumma. Tomma slagord genomskådas – och då går man… Man kan tro på Gud och mena att Gud egentligen är likgiltig utan att betala pengar till Svenska kyrkan.

Väckelsen? Nu måste Jesus som är Kristus förkunnas. Ordet blev människa! Och Hilarius var övertygad om att när Gud blivit människa kan Hilarius inte bli till intet. Uppenbarelsen av mysteriet hade gripit honom.

Förstår ni nu tragedin med det imploderande kyrkosystemet. Det är kört, så kört som det var med den gamla kejsarreligionen. Detta går att veta. Lyssna på pratet från ”kyrkomötet”, se strukturerna; det är kejsarreligion rakt igenom. Kolla utfallet i Falkenbergskombinatet men också mot vilka kejsarreligionens folk drar gränser, limae. Så finns de som vill att vi ska vara lojala med detta! Solidariteten kräver mer av oss. Den kräver brutal klarsyn i massbedrägeriets tid. Låt ingen lura er!

Antagligen borde jag slända om bristen på tillit i Sverige, i statskonsten och i kyrkosystemet. Samma brister som i senantikens sönderfallande romerska system rakt av…