Kardinal Pells öde

Kardinalen George Pell, 77, dömdes i förra veckan till sex års fängelse. Han kan släppas efter 3 år och 8 månader. Pell ska ha antastat två korgossar sexuellt. Kardinalen förnekar och en tidigare jury kunde inte enas. Där firades kardinalen med siffrorna 10-2.

Världen är galen, det är min utgångspunkt. Så kardinalen kanske har några poänger:
Juryn litar på en enda sagesperson. Den andre korgossen är död.
Kardinalen fick inte själv framträda inför juryn.
Försvaret fick inte ge ”a visual representation”, som skulle stödja vad kardinalen sagt.

Frågan kan med fog ställas, tycks det, om juryn fick en hederlig möjlighet att fatta sitt beslut men också frågan om rättssystemet har kraft att stå över medial mobbing. Så frågade Greg Craven, som är vicekansler för Australian Catholic University.

Det finns mer att säga.
Undersökningen mot kardinal Pell inleddes utan att det inte fanns några anklagelser. I mars månad 2013 inleddes en operation för att söka efter ett brott och en anklagelse. Resultatet blev en samling (”hodgepodge) av folk, däribland en 39 gånger dömd man, några drogberoende och så godtroget folk. Jag vet inte till vilken kategori Louise Mulligan ska räknas. Hon skrev boken Cardinal. The Rise and Fall of George Pell år 2017, 384 sidor författade utifrån en bestämd förförståelse och utan skrupler. Karaktärsmord på Pell är väl ett sammanfattande omdöme om boken. Men folk läser väl inte böcker så att en rättegång påverkas? Journalister läser och använder boken i en kättarjakt. Hur kan kardinalen i detta läge få rättvisa? Hur kan en jury vara opåverkad – allra minst om försvarets möjligheter att agera begränsas?

Vi kan gå till gärningsbeskrivningen.
På 10 minuter ska kardinalen efter en söndagsmässa i St. Patrick’s i Melbourne sexuellt ha utnyttjat de två korgossarna i sakristian.
Men hallå?
Skulle kardinalen plötsligt att frångått vanan att hälsa folket utanför katedralen?
Skulle kardinalen alldeles ensam gått in i sakristian och var var alla andra, som också skulle klä om?
Sakristanen skulle vara väck?
Sakristanen med medhjälpare skulle alltså inte bära tillbaka missale, kalk, patén och allt annat till sakristian efter mässan?
Prästerna som koncelebrerade med kardinalen skulle alltså vara puts väck och inte ha gått in i sakristian för att klä om?
Minst 40 personer såg inte att de två korgossarna lämnade processionen på väg ut och på väg till koristernas sal.

Nå, påståendet är alltså att de två korgossarna lämnade processionen och gick in i sakristian för att smutta på nattvardsvinet och dit kom ärkebiskopen och utsatte dem sexuellt. Dörren till sakristian var öppen och kardinalen/ärkebiskopen liturgiskt klädd…

Därefter gick korgossarna till körrummet. Till det rummet är det två låsta dörrar och de gick utan att någon la märke till dem. I körrummet bads bönerna efter mässan. Korgossarna deltog. Eller hur var det? Ingen undrade varför de kom tio minuter för sent… Ingen av alla närvarande (andra korgossar, körledaren, koristerna, sakristanen m fl) hade lagt märke till att korgossarna skulle ha lämnat processionen. Och ingen tycks heller ha lagt märke till att de skulle kommit 10 minuter för sent efter det att kardinalen i sakristian skulle ha utnyttjat de två sexuellt. Iförd den liturgiska utstyrseln.

Så här märkligt är det och frågetecknen står på rad. Domen överklagas. Vad angår det oss? Australien ligger långt bort. Det angår oss eftersom 1. vi har förslösat nådatiden med att läsa kriminalromaner och sett serier om rättsväsende som är riggat i många tv-serier och vet något som andra inte vet och 2. den onde fienden ber vi vår Fader i himmelen att han inte ska få makt över oss. Får han makt i en fråga som denna, som inte tycks hänga samman, men likväl präglas av list (säkra tecken!), har den onde fienden erövrat något som hotar oss alla som vill bära det kristna namnet. Vilken framtid avtecknar sig? Man kan fråga kardinal Pell, där han sitter i fängelset.