Skandalkyrkligheten synad

Jag återkommer till prästen som fick 3 års prövotid på måndag, tänker jag. Det är för mycket som dyker upp nu.

Torsdagsdepressionens ledarskribent var senast Susanne Wigorts Yngvesson. ”Om kyrkan menar allvar med klimatet fattas detta” var rubriken. https://www.kyrkanstidning.se/ledare/gastledare-om-kyrkan-menar-allvar-med-klimatet-fattas-detta Den ledaren var informativ. Jag fattade att om jag går över till att enbart äta växtbaserat, minskar jag mina årliga utsläpp av växthusgaser med 800 kilo. Om jag inte flyger över Atlanten fram och tillbaka bli minskningen 1600 kilo. Om jag lever bilfritt 2400 kilo. Den riktigt stora insatsen gör jag om jag inte skaffar så många barn. Varje barn ger utsläpp på 58 600 kilo. Susanne drog slutsatsen att ”den mest angelägna satsningen [borde] vara att föda färre barn, helst inga alls.” Är det klimateriet saken gäller, måste väl ändå Susannes slutsats vara helt korrekt? Hon, som är professor, förstår förstås att driva logiska resonemang på ett kreativt sätt: ”Kanske man som aktiv åtgärd borde dela ut kondomer efter gudstjänster och konserter? Man kunde trycka Svenska kyrkans nya logga på förpackningen med uppmaningen: Tänk på färdplanen!”

På nätet hakade tidningen Dagen upprört på. Detta var bevars ett heltokigt förslag från en etikprofessor! Den rätt frie skribenten Mats Skogkär, som jag hållit för att vara en begåvad karl, drog på nätet snabbt slutsatsen: ”Så här fullständigt bindgalna är alltså medlemmar i klimatsekten.” Professorstiteln är, noterade han ”ingen garanti för förekomsten av intelligent liv.” Jag jublar förstås. Klimateriefrågan går inte att ironisera över. Den är inte helig. Den är hög-helig. Det blir lätt så, när det nya normala är det utstuderade hyckleriet. Jag går förstås inte på det. Min BLK (bibelläsningskompis) och jag nämnde saken när vi läste Första Johannesbrevet: ”Jag skriver här till er om dem som vill bedra er.” (1 Jh 2:26). Snälla präster säger nog inte särskilt mycket om de återkommande bedrägerierna också i det kyrkliga, sa vi. Jag blir alltmer ivrig att leta upp bedragarna. Jag tar bedrägerierna personligt.

Nu var Susannes förslag nog inte så värst motiverat, sa komminister P, som ringde. Tittar man på ålderssammansättningen för gudstjänstfirare och konsertbesökare tycks saken inte så helt aktuell. Längre! Jag tyckte komminister P hade en poäng. Sedan slogs jag av klimatmarodören Abraham och hans hustru Saraj. De fick visserligen på sin ålderdom bara en son – men som det sedan blev! Talrika som sandkorn blev ättlingarna och det är nog lika illa med Abrahams barn om vi ska tala klimateriet. Tänk på färdplanen!

Färdplanen tycks Modéus I ha nödgats strunta i när han flög, jo, flög, till Rom för att träffa Frasse. Nu är det för väl att Modéus I tydligen inte släppte ut så mycket växthusgaser. Blev det 600 kilo kanske om vi mäter denna resa på årsbasis och antalet flygande ärkebiskopar? Men färdplanen! Fanns det inte tid? Det tycks vara den klena ursäkten. När det handlar om klimateriet finns det ingen plats för ursäkter. Då är det mesta oursäktligt och oförlåtligt, så långt har jag begripit. Och klimatambassadörerna står redo som flagellanter. Pisk, pisk! Om ni frågar mig så är denna BDSM-hållning helt befängd, men i mitt svarta själsliv tänker jag: ”Han kan gott ha det!” Svenska kyrkan har ju själv städslat flagellanterna!.

Plus-Karin visiterade Håbo pastorat i höstas. Det verkar som om hon inte riktigt fick pejl på allt minus som gäller där. Pastoratet ska ha fem präster, håller sig med åtta varav ett flertal är av det kön som några tror att ämbetsfrågan gäller. Ekonomin är körd. Kyrkofullmäktige fick ett förslag om lån som behöver tas upp. Fattade jag rätt så fattas 13 miljoner, 8 var olika lån och krediter. De fem som återstår skulle tydligen lånas av andra. Lånehandlingarna var, sa en jurist, ”undermåliga”, men Knivsta pastorat lånar ut 2 miljoner. Vilka andra pastorat gör det? Och hur var det med låneupplägget? Kyrkofullmäktige tog inget beslut utan skickade tillbaka ärendet till kyrkorådet. Ska man leta andra långivare tror jag vi ska söka bland de pastorat som har egna begravningsbyråer. Kaffefrågan? Det finns ett 5-årsavtal om kafferosteri/bryggeri mm som kostar 11 000 i månaden, totalt 678 000 :-. Jag är för att församlingen står för finkaffe, men är inte detta att kasta pengarna i kaffekopparna? Tydligen har man försökt häva avtalet, men utan framgång. När det inte fanns pengar att renovera orgeln i Skoklosters kyrka fick det avtalet brytas. Det gick på 500 000:- Utan orgelrenovering. Pengar i Mälaren liksom.

Var hittar man information om allt detta? Enköpings-Posten kan man tydligen inte helt lita på (några uppgifter blev fel), men där finns en del som indikerar grandios pengarullning. Sakinformationen ligger under betalvägg. Hemsidan för Håbo pastorat talar mer om annat. Saken dyker upp i visitationsprotokollet, inte frontat i församlingens nyhetsflöde. Kan ni fatta att pastoratet missar detta ypperliga tillfälle att få nationell uppmärksamhet?

Nå, jag kollade materialet från visitationen Vad betyder detta?: ” Att satsa på näringsverksamhet beskrivs som en del i att ta ansvar ekonomiskt och ha en ekonomisk hållbarhet på sikt. Näringsverksamhet kan dels generera intäkter, men är också ett sätt att minska utgifter exempelvis genom att göra investeringar som ger en tillfällig utgift men som på sikt betalar igen sig och minskar löpande utgifter. I förvaltningstillsynen lyfts att beräkningsmodell för beräkning av totalt eget kapital ger rött ljus. Här uppmanas pastoratet att justera målkapitalet och en ökning av totalt eget kapital alternativt redovisa beslutsunderlag som på ett tydligt sätt visar att det satta målet klarar att möta de risker och åtaganden som församlingen har framöver. Utifrån detta bedöms det ekonomiska området vara adekvat i förvaltningstillsynen.” Här ställer alltså andra pastorat upp med pengar?!? Vad betyder det där med rött ljus? Att pastoratet infört sakramentstillbedjan eller något annat?

Jag tror jag fattar vad man gjort. Först ansökt om en kredit i kollekt- och betalsystemet på 3 miljoner och lånat 2.5 miljoner i Knivsta och en annan församling på ett låneupplägg som bara en drängfull bankkamrer skulle kunna godkänna. Tror jag. Och så behövs 5 miljoner till. Kyrkofullmäktige hade inte fått handlingar med relevant underlag skriver Enköpings-Posten. 7-8 tjänster måste bort

Visitationsberättelsen igen: ”Avseende näringsverksamheten, som återkommande berörts ovan, görs flera olika satsningar. Håbo pastorat har startat en begravningsbyrå, etablerat ett fastighetsprojekt och ser över möjligheten att börja sälja kaffe genom det kafferosteri som håller på att startas upp. Vidare renoveras just nu Sjövillan, en lägergård, som på sikt både kan minska kostnaderna för läger men även hyras ut för att generera intäkter.” Plus eller minus-Karin – ringer inga klockor? Minns någon hur Häljarps pastorat köpte prästgården på Ven och blåste miljoner. Är detta det nya normala i storstilens Svenska kyrka?

Det är det gamla vanliga. Sjövillan vid ångbåtsbryggan vid Skokloster skulle renoveras för 2.9 miljoner. Hittills är kostnaden 6.4 miljoner, men mycket återstår att göra. Det går löst på ett par miljoner till. Kyrkoherden tyckte inte att man haft spenderbyxorna på när Enköpings-Posten frågade. Det kan man fatta. Pastoratet står med rumpan bar.
Har Torsdagsdepressionen förmedlat interiörerna från Håbo pastorat? Kan inte minnas det. Det vore väl mumma för en ledarskribent att få kasta sig över de principiella frågorna om förvaltarskap. Det finns ju bibelmaterial på temat… Vår vän Torsdagsdepressionens ledarskribent Funny behöver presentera sig, svenskkyrklig är hon inte. Här kunde hon få genomslag! Ni tror att jag har något emot folk från östra rikshalvan? Alls inte. Systern Emma Audas avhandling läser jag och svågern Patrik Hagman, den reformerte, har jag talat vänligt med. Men, tänker jag som vanligt, är inte kretsarna väldigt, väldigt små i det kyrkliga och adelsväsendet väl utbyggt?

Återstår Patric Cerny. Han försåg sig på stormarknaden ICA Knallebygden så återkommande att butiken satte span på honom. Ni minns. Han fick betala 92 000:- i böter för fem, stöldtillfällen – men nog var de fler? Han anmäldes till domkapitlet i Skara, som skickade anmälan vidare till Göteborg. Därifrån har jag lovats att få anmälan i sin helhet eller i delar, mycket mörkas i den öppna svenska folkkyrkan, som vi vet. ”SÄVA” heter det Cerny fått. Det betyder ”särskild visstidsanställning”, han hoppar in för att vara präst ”med bas i söndagliga gudstjänster och kyrkliga handlingar”. För detta får han 50 000:- i månaden. Jag fruktar att ett antal komministrar (för att inte tala om pensionerade präster!) så pass brister i sin helgelse att de nu blir förbluffade.

Modéus I gav i Sveriges malligaste morgontidning ord åt EU. https://www.dn.se/debatt/eu-bygger-pa-en-varldsbild-om-fred-genom-samarbete/ Han vet så mycket att vi andra baxnar över hur fiiin han blivit. Nu ska EU sprida välstånd, får vi veta. Fred byggs genom samarbete. Fint folk adlas. Hur vore det med Martin fån Modéus I? Jesus fick komma med i artikeln med besked att Gud litar på människan och ”texter och kärnbudskap inskärper vårt gemensamma uppdrag för jorden och varandra” när nu Jesus lämnar. En ärkebiskops uppdrag borde – enligt min enkla mening – vara att inskärpa vad evangelium är. Och staga upp ett kyrkoliv i förfall – om detta inte ska uppfattas vara en omöjlig uppgift också eller just för en ärkebiskop. Har verkligen Jesus lämnat? Är han inte längre mittibland oss? Det påstod gudstjänstfolket i Böda i går…