112 eller hur många de nu är!

Johan Tyrberg trädde upp och antagligen talade han komplicerad sanning om klimatet och det som hanteras som en klimateriefråga. Den som läste kunde förstå, att det egentligen var själasörjarsinnet som talade och varnade för gärningsrättfärdighet. Han visste – lågkyrkligt anstruken som han är – vad väckelsen kan ställa till med. Ett falskt gott samvete utgör en själafara, så kunde hans budskap läsas. Han kom till och med dragandes med ett varningens bibelord, Pred 7:17. Han kunde sagt mer. Han kunde cyklat bort – eller promenerat, Lund är inte så stort – till professor Svante Nordin och bett att få en genomgång av vad eko-fascismen innebär, alltså en fördjupning av hur Hans Jonas (1903-1993) tänkte. Jonas ville avvärja det hot som den moderna tekniken innebär för mänskligheten genom avskaffande av demokratin och införa en grön diktatur. Svante har kortfattat presenterat Jonas (som doktorerade för Heidegger och Bultmann om – håll i er – gnosticismen år 1928). Ni kan läsa Svante Nordins bok Filosoferna, Atlantis 2011, s 396-397). Tyrberg känner kanske behovet att komma bort från det kyrkliga tråket och dammet och cykla uppför backen? För Tyrberg blev alltså påhoppad.

För oss, som gärna läser om upplopp och uppgörelser i Nya testamentet eftersom det konfrontativa är grundbulten i kampen mellan Sanningen och Lögnen, är uppgörelsen med Tyrberg rolig. Den påminner om hur arga dom var på aposteln Paulus. ”Slöddret” var emot honom, Paulus alltså. Apg 17:5-13. Det var inte första gången Paulus råkade illa ut för vad han sagt, Apg 16:20-39, roande läsning för oss antietatister (statskritiska). Inte blev det bättre i Jerusalem, Apg 21:27-36. Om biskoparna står i apostolisk efterföljd kan Tyrberg fatta varför det blir som det blir. Underhållande är det.

Nå, 112 underskrifter. 115 fick jag det till, men då hade Katarina Hedqvist skrivit upp sig tre (3) gånger). 29 är av manskön, ett numera vanligt kyrkligt sakförhållande. Jag är inte ett i tro med alla dessa 29, det ser jag enkelt. Redan här kan man alltså bli lite till sig – och än mer när dessa ska ha med titulaturen. ”Vi har”, sa en fd riksdagsledamot, ”inte graderad rösträtt”. Titlar spelar ingen roll. Här gör det det. ”Klimatambassadör” är en av titlarna. Det är Act som utsett sådana. Svältande i Afrika och hungrande efter evangeliet var dåförtiden Lutherhjälpens och SKM:s angelägenhet. Nu tar vi tydligen upp kollekt för att hålla oss med klimatambassadörer, som har till uppgift att hålla oss i öronen. Herre, du var förr ditt folk nådig!

Nu ska jag lära er ett hermeneutiskt knep för att skilja sakargumentation från känsloargumentation. Inleds ett lärt arbete med testraden ”Det är med bestörtning vi läser…” då är det emotioner saken handlar om. Så inleds undertecknarnas inlägg. Att det är illa skrivet förstärker intrycket. Vad ger ni mig för en mening som denna, som alltså samtliga skrivit under på: ”Dans och kortspel inte kan sägas vara direkt skadliga medan är flygande faktiskt är det.” –? På Katedralskolan i Växjö fick vi inte bygga meningar så. Den vittberömde chefen för korrekturet i Hossmo godkänner inte heller, det är jag övertygad om. Vad tänker ni? Vad är det för text alla dessa finkristna skrivit under egentligen? Har de inte läst?

Anklagelsen är att stackars Johan blandar samman individ och organisation. Det är ”omställningsforskningen” som tar till orda. Mindre belevade än vad jag är skulle säga ”Det låter fint när katten skiter!” Inte jag! Men Tyrberg resonerar väl som Kyrkan alltid gjort, ungefär ”genom min synd är jag delaktig…” Han har sannerligen inte hävdat vad undertecknarna påstår!

Sedan kommer undertecknarna dragande med Den Heliga Kyrkoordningen, det heligaste Svenska kyrkan stoltserar med. Problemet är att några av oss var med och vet att de texter undertecknarna hänvisar till aldrig antagits av kyrkomötet. Det vet KG Hammar, för det var en poäng att de inte behövde nagelfaras lika ordentligt som paragraferna. Vad som citeras är vad Lars Eckerdal och Ragnar Persenius fått ur sig och som (efter lite retuscher) nu återges. Jag var emot detta. Jag tyckte att texterna skulle publiceras i annat sammanhang just för att undvika det vi nu ser. Rätt fick jag! Men KG, KG?!


”Vi behöver att krisen tar på allvar”, heter det i all kristlighet. Rätteligen är det väl krisen som behöver tas på allvar, givet att det är kris vi talar om?

Utläggningen om rättfärdighet uppvisar den reformerta teologin i all dess glans även om den torgförs som ”lutherskt tänkande”. Själva den evangeliska grundhållningen handlar om de två regementena. Det finns inget särskilt kristet förnuft i politiska frågor, där står vi samman med alla hedningar i landet. Vårt bidrag kan vara begåvade frågor och inpass så vi är nog inte alls sysslolösa. Ska vi jaga det reformerta i Svenska kyrkan numera blir vi så sysselsatta att vi når utmattningens gräns!

Johan Tyrberg får ”omställningsforskningen” nerkörd i halsen. Kriser delas tydligen inte in i olika kriser och Tyrberg anklagas för ”selektivt moraliskt avståndstagande”. Det är att läsa honom illvilligt, men sådant brukar gå för sig i Svenska kyrkan så ofta någon misshaglig definierats. Fråga mig! Men det Tyrberg håller på med – vad är det? Han gör vårt ansvar mindre än det är: ”Men det är inte värdigt en kyrka som är satt att förvalta och värna skapelsen.” Inte värdigt? Var står det i Skriften? Möter jag ens några värdiga apostlar där? Och var sägs att ”kyrkan” är satt att förvalta och värna skapelsen? Detta är människans skapelsegivna uppdrag, som kung, präst och profet. Blanda i alla emotioner inte ihop sammanhangen.

Som ekologisk grädde på (snö)moset kommer uppmaningen till den arme Tyrberg att han ska ta sitt ansvar ”att följa Kyrkoordningen (där kom det!! DS) och de åtaganden som fastställts i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.” Har klimatet informerats om denna färdplan? Och vad tycker klimatexperterna på Klimatupplysningen.se om färdplanen? https://klimatupplysningen.se Är vi verkligen bara hänvisade till dem som uppbär lön och förmåner (som vi förser dem med, läs floran av titlar så ser ni!) och kämpar för de gröna ideal Hans Jonas ville se förverkligade?

När Johan Tyrberg klimatvänligt tagit sig från biskopspalatset i Lund till den enkla professorslägenheten på Karl XII gatan och fått fördjupade insikter om den gröna fascismen, tror jag han blir lite gladare. Det är oftast lättare att andas när det inte är så kristligt utan mest intellektuellt hederligt. Och Johan, hälsa Svante från mig! Minns också att biskop Anders Nygren inte skrivit på uppropet med argumentet, att det går inte att försvara formuleringar i massupprop om de blir ifrågasatta. Biskopen skrev och sa sådant han själv kunde stå för, eftersom han själv formulerat ärendet.

Förresten Johan, är du inte – som lök på laxen – ungefär detsamma som Maria påstods vara: ”jungfru i teologisk bemärkelse”? Jag tror att du är kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* just i teologisk bemärkelse. Vad tror du de 112 eller 115 säger om de misstänker att jag har rätt? Då blir de än mer furiösa. Kan bara bli underhållande – om man är så lagd. Om Johan Tyrberg gäller väl vad Paulus sa? Apg 26:27.