Lite lurendrejeri och kanske inte så litet heller!

Annandag Påsk och än mer 1 april. Hur går det med lurandet? Jag håller mig till Jan Myrdal och vi båda skulle väl säga, att numera är det 1 april mest varje dag. ”En så dum och okunnig generation som den Sverige nu har har inte funnits i landet på hundrafemtio år. Och den är gjord dum. Medvetet. Avsiktligt. För bestämt syfte.” Det skrev Jan när han skrev om sin morfar, som var på ett helt annat sätt. Alltså måste vi bli refraktärer om vi inte ska gå under, kvävda att samtidens stupiditeter. Vi som läser Torsdagsdepressionen får vårt lystmäte. Men är detta i egentlig mening verkligen roligt?

Borås Tidning namnpublicerade så nu är det allmänt känt att prosten i Kind, Patric Cerny, misstänks för stöld på ICA City Knalleland. Det är västgötahistoria värd at berätta, tycks det. Brott förnekas. ”Det är slarv”. Det bästa kommer med repliken ”Jag tänker inte. Det är det som är problemet”. (BT 26 mars 2024). Misstanken är ringa stöld.

Först frågan om namnpublicering. Karln är politiker för L, LIberalerna, och kyrkoherde, dessa två omständigheter gör att namnet ska ut. Man kunde tänka sig att andra präster som handlar på ICA inte skulle behövas misstänkas? Att prosten är en s k kv*nn*pr*st*nh*ng*r* borde kanske särskilt betonas? Det kryptiska betyder ”anhängare” – och en anhängare är detsamma som släpvagn. Ska det alltid påpekas om en präst är s k motståndare, m*tst*nd*r*, bör just anhängeriet framhävas inte minst vid förmodad brottslighet. Redan i Stilla veckan kom jag på några präster med att uttrycka viss belåtenhet med Borås Tidning. Ni förstår. Jag förstår. Korteligen: Cerny är körd.

Jag konsulterade min vana trogen Juridiska fakulteten i Lund. Den framstående prästmannen har alltså systematiskt, så menar åklagaren, snott på ICA. Han har stått under särskild observation i butiken. Det fanns alltså misstankar! Sen åkte han dit och togs på bar gärning. BT kan visa polisens videoupptagning från tillfället! Men är det då ringa stöld vi talar om? Jag inhämtade från BT att Cernys årsinkomst 2022 var 1.1 miljoner. Finns det anledning tänka att han bättrat på sina inkomster med mer pengar? Ja, det finns enligt den gamla visdomen anledning. ”Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål”, hette det i min barndom. Sålunda har jag undvikit att stjäla knappnålar.

Nu ser jag, tack vare BT, att ICA-butiken haft uppsikt över kyrkoherden en längre tid. Han misstänks för fem stölder, fyra tillfällen i december och januari. Åklagaren Inez Widén vill att Patric Cerny ska betala 96 000 i böter. Hur gjorde prästmannen? Han lyfte ut kassar ur vagnen som han inte betalat för ”för att sedan lyfta i dem igen”. Liberalerna kom gemensamt med Cerny till slutsatsen att den misstänkte ”skulle ta timeout från all politisk verksamhet”. Kyrkorådets ordförande i Kind säger ”vi är i en förtroendebransch och det här är inte bra. Det är alla överens om.”

Också efter den inkompletta församlingspåsk jag fått fira, finner jag det märkligt att vi talar om ”förtroendebranschen”. Är det ingen som kommer ihåg lärjungarnas förtroendeskapande åtgärder och deras fasta tro på vad Jesus sagt? Är det ingen som vill minnas Kyrkans historia när det kommer till Maktfrågan, den egna och umgängelsen med allsköns maktapparater? Har alla glömt Gösta Berling och alla andra präster som knappast kunnat stoltsera med allt förtroende de förtjänat? Till detta ”prästmöte” ansluter sig Patric Cerny, som av The Rapwoman utsågs till kontraktsprost dessutom.

Cernys motto belyser: ”Bättre att göra något och det ibland blir fel än att aldrig göra något och aldrig göra fel.” Så kan man säga – slagordsmässigt. Men det är väl bättre att inte göra fel eller handla orätt? Jag tror att ett politiskt parti i detta läge inte har några alternativ, allra minst om det är det lilla liberala partiet. Samma mekanismer torde gälla för kyrkosystemet. Fram med kulramen och räkna på hur många medlemmar som kan tänkas få den avgörande knuffen för att spara in kyrkoavgiften. Så vad gör pastoratet och vad gör domkapitlet? Säger att Cerny är körd? Det är han ju.

Då dyker någon frommis upp och pepåkar att Anden är ”nådens ande”, som vill att vi ska fatta vad vi (sedvanligt taffligt och töffligt kanske) firar i Stilla veckan och Påsk. Vad betyder sådant nu? Vi kan väl inte ta time out nu när det är tid att praktisera de grundläggande insikterna? Är det här det kommer att stå klart vad den kristliga kvinnokulturen kostar – dvs hållningen ”hur skulle det gå om alla gjorde så, här måste statueras exempel…” Marika Markovitz läste jag: ”Det är i våra handlingar och i mötet med människor vi visar vilka vi är.” Glad lagiskhet är lik förbannat lagiskhet, märk mina ord: Herre, förbarma dig!


Erik Petrén hade sagt något annat till prosten Cerny: ”Det är inte framgångarna utan misslyckandena som räknas, för där är nystartens möjlighet. Nu står du offentligt skandaliserad som en simpel tjuv i denna underbara påsktid. Folk skrattar åt dig och uppskattar ditt haveri. Få kommer att skynda till din hjälp. Kyrkosystemet måste värna sig själv och sitt eget, dvs kyrkoavgifter, anseende, förtroende (för det var alltså branschen!) och relevans. Då sitter Frälsaren och evangeliet trångt. Men här är som vanligt din möjlighet. Strunta i framgångsfaktorerna för prästerlig karriär: ’ämbetsfrågan’, ’enkönade vigslar’, där du ska svara och svära rätt. Strunta i det läppalätta. Gå till källorna och kolla vad ärendet egentligen gäller. Ta vara på brutaliteten. För dig som för Petrus gäller: När du omvänt dig, styrk dina bröder.” Och minns det grundläggande: ”Fel i läran är värt än fel i livet” för med fel i läran är hela kompassriktningen fel.”

I kyrkosystemet spelar läran mindre roll. Där är det KYRKOORDNINGEN som gäller. I Kyrkan något annat – och betydligt mer komplicerat. I denna påskens tid fruktar jag att Svenska kyrkan ska visa sig oförmögen att hantera denna komplexitet. Jag fruktar att jag har anledning återkomma till temat. Svenska kyrkan tycks nöja sig med att vara ”en resurs till ett medmänskligt samhälle och en parti i det demokratiska samhällsbygget” (friherrinnan Markovitz igen). Så kommer den fingerfärdige Patric Cerny och förstör allt… Det tycker jag är lika gott. För kyrkosystemet! Glad Påsk alltså!