De kallas ”kulturpersonligheter”!

Olämpligt må vara – även om det är knepigt att få besked om för vem och varför ett yttrande är olämpligt. Vore det inte klokare att ställa den brutala frågan om det som sagts är sant, dvs kan beläggas? Richard Jomshof har tydligen talat om Muhammed och sagt sig vara för dialog. Han hade som gammal lärare några pedagogiska uppslag: ”Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion/ideologi, grundad av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Muhammed.”

Att islam är en teokrati är väl rätt klart och därmed självfallet antidemokratisk. Är islam våldsförespråkande? Det kan man väl rätt sanningsenligt säga, eftersom svärdsmissionen var metod i Nordafrika m fl områden. Kvinnofientlig? Det är väl svårt att invända om vi betraktar talibanväldet eller vad som sker i Iran när det gällde att bekläda kvinnors kroppar. För många år sedan chockades kvinnor i Oslo när motsvarande krav på norska kvinnor ställdes där för att de skulle få gå i områden med muslimsk befolkning. Slavhandeln? En slav kostade på marknaden i Damaskus efter de kristnas nederlag vid Hattin vad ett par sandaler går på. 750 spänn i vårt penningvärde, kan man tänka.

Blir det värre när det handlar om Profeten? Krigsherre? Massmördare? Slavhandlare? Rövare? Konflikten med dem som bor i Quaraysh innebar att muslimer överföll och dödade för att komma åt handelsvaror. Muslimer dödas förstås också i det Muhammed kallar jihad. I sura 47:4-6 lovar Allah följande:”…..och vad beträffar dem som stupar i kampen för Guds sak, skall han inte låta deras handlingar bli förgäves. Han skall föra dem till paradiset som han låtit dem veta”. Vid slaget i Badr dödas alla män från stammen Quraysh och slängs i en djup grop. Muhammed hånade dem och kallade sina fiender för ”gropfolket”. ”Skoningslöst” kan man väl med fog säga? Men hur skulle krigsbytet fördelas?
Muhammed fick en uppenbarelse och svaret på dessa frågor finns i sura 8:41. Muhammed skulle ha en femtedel av allt. Detta skulle ge ofantliga rikedomar när nu förföljelserna mot de kringboende folken startar. Islams expansion tycks lönsam.

Om det nu var helt i sin ordning att Ingemar Hedenius fick skriva en bok om hur förfärlig Jesus egentligen var, varför får inte Jomshof föreslå en dialog om problematiska förhållanden vad gäller Muhammed? Och vi som sett bilder från IS-väldet brutalitet eller hör nyheter från Afghanistan, Irak, Iran och Nigeria samt Pakistan om våra pinade och marterade syskon i tron, ska vi låtsas som ingenting? Sa Jomshof sanningen i en lämplig tid? Nå, då får någon utlägga hur sanningar ska ransoneras beroende på ett s k säkerhetsläge. Kan bara bli intressant.

Jag är emot bokbränning. Men kan jag i egentlig mening skända koranen, som jag för egen del alls inte håller för att vara helig skrift? Bokbål är dumt om bokbål inte är att dricka bål en litterär afton Sådan bokbål är jag för. Jag är också emot att våra vänner invandrarna kommer hit och ställer krav på en annan lagfäst ordning i Sverige. Den ordning vi har med yttrande- och tryckfrihet har tjänat oss väl, som det heter. Försvara den och än mer: praktisera den än mer! Ska jag också vara emot den journalistik som inte försöker hjälpa mig förstå utländska påverkansoperationer riktade mot Sverige? Putin et consortes gillar inte att vi vill med i NATO. Ju längre detta medlemskap kan dröja, desto bättre, tycker de. Intresset ljuger aldrig – eller alltid.

Jag är emot Erdogan också om sanningen ska fram. Han islamiserade åter Hagia Sofia år 2020. År 1934 hade kyrkan vid Turkiets modernisering förvandlats till museum. I grund och botten byggdes en Kristus-katedral (på 500-talet) och fungerade som kristen katedral i 900 år. Sedan snoddes den av muslimerna år 1453 vid Konstantinopels fall och blev moské. Jomshof kan inte vara lycklig över detta medeltida nidingsdåd och inte lycklig över Erdogans medeltida politik i nutid. Är ni lyckliga? Borde inte den svenska regeringen kalla upp Turkiets ambassadör och kräva att Hagia Sofia på nytt ska klassas som kyrka? Folkmordet på armenierna kanske också kunde aktualiseras på ett lämpligt men naturligtvis olämpligt sätt?

Är Sverige i krig eller på väg in i krig med den muslimska världen? Jag tror att vi som läst Geneviève Tabouis bok Utpressning genom krigshot, Natur och Kultur, Stockholm 1938, (med 39 fantastiska teckningar av Joss, som med några penndrag ger oss dåtidens politiker!) har ett ansvar att påminna om hur det går till i denna värld. Risken med det fascistiska Italiens och det nazistiska Tysklands utpressning mot demokratierna är betydande. År 1938 är Tjeckoslovakien demokratiernas sista skans i Centraleuropa (aa s 230) och frågan är given. Vi, men inte de som läste boken när den kom, kan insiktsfullt svara på frågan: ”Vilket öde skulle förresten drabba de demokratiska civilisationerna om fascismen och nazismen skulle slå vakt om alla länder? Det finns ingen civilisation där inte var och en kan leva efter sitt eget omdöme, inte fritt kan uttryck vad han tänker, inte kan äta sig mätt på sitt vis.” (aa s 230-231)

Nu kan dock kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn* glädja sig. Syftet med kyrkopolitiken har varit och är att skada människor i vårt samhälle genom att beröva dem deras goda namn och rykte. Sådant ska utan tveksamhet fördömas. Missaktning mot kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* har vi lag mot. Lagens syfte är att brännmärka försök att stöta ut hela grupper ur det svenska samhället. Svenska kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* har rätt att känna stöd från oss andra när deras tro hånas och de missaktas som grupp. ”Vi vet något om hur det känns. Det är de lägsta sidorna av mänsklig natur som då kommer fram. När vi ser detta drabba någon är det vår moraliska plikt att höja vår röst: Att avvisa de som polariserar och kränker, och innesluta de som hatarna försöker stöta ut.” Det är vackert att läsa för en kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn*. Och det kommer mera!

”Vi vet alla var det slutar, det där smädandet, hånandet, gruppföraktet, generaliseringarna. Vi vet vilket syfte det tjänar.” Här och nu är det tid att säga ifrån. Friheten där vi är oss själva ”önskar vi alla svenskar, oavsett livsåskådning eller religiös hemvist.” https://www.dn.se/kultur/upprop-efter-koranbranningarna-svenska-muslimer-har-ratt-till-vart-stod-mot-han-och-krankningar/

Vilka fina medmänniskor som alltså ställer upp för kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn* så ädelt? Anita Goldman, Göran Greider, Joel Halldorf, Erik Helmerson, Erik Jersenius, Helle Klein, Ola Larsmo, John Sjögren och Kent Wisti. Att ett par undertecknarna själva hör till en kv*nn*pr*stm*tst*nd*r-kyrka försämrar inte saken. Jag antar att fortsättning följer eftersom de fina alltid har svårt att hejda sig. Detta antagande förtar inte ett uns av min glädje!