Konferera mera!

Det blir en konferens. Idén tog sitt avstamp i den rådande kristofobin, det sägs väldigt lite om Jesus som Kristus och Herre i kyrkolivet. Den insikten ligger kvar, men temat har vidgats och kanske fördjupats. Studiebok och föreläsningar men också tid till samtal.


Wien är platsen. Drottning Silvias församling kunde tänka sig vara värd och möjligheten att hundra år senare få vara i det gamla kejsardömets huvudstad ville vi inte missa. Det är sånt jag skriver för att ställa mig in. Den enkla sanningen är den dystra erfarenheten, att har vi en samling på hemmaplan finns det sådana som kommer för sent och andra som måste åka hem för tidigt. Nu är det gemensam konferenstid!


Inbjudan riktas brett. Kyrklig samling samlas på en given bas – Bibel och bekännelse – men inte kring en enda fråga. Som alla samlande rörelser har också Kyrklig samling spretat, men varför ska man bara umgås med sådana som säger det jag kan säga själv? aKF, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, kom till för att kunna vara en del av Kyrklig samling. Idérörelser behöver annars inte organisera sig. Idéer finns ändå. Nu fick det bli organisationsarbete – med fortsatt kallelse att vara idérörelse. Kyrklig samling ska vara bas för möten mellan olika kyrkotraditioner. Konstigare än så är det inte. Eller just så konstigt.


Konferensen riktar sig alltså till dem som har förnimmelser eller insikter om att det inte går Svenska kyrkan väl och vill förstå vad det beror på. Kommer konferensen att resultera i aktionsprogram? Det tror vi inte. Men nya insikter och nyfödd problemlösarentusiasm vore inget dåligt utfall. Kunde initiativet ge Kyrklig samling och aKF anledning att fortsatt arbeta med studiearbete, bleve jag glad. Kyrkan måste också vara en tänkargemenskap. Minns att universiteten kom till eftersom Kyrkan behövde veta vad hon tror.


Får jag önska något mer är det att somliga kyrkoherdar ska talangscouta och komma på vilka som ska sändas till konferensen. Det är ju inte fel med ett kvalificerat lekfolk hemmavid. Skickas två deltagare får det påverka när konferensen redovisas hemmavid. ”Ett vedträ kan inte brinna och en kärring kan inte gräla”, som ni vet. Men två! Om kyrkoherden inte har vett att fråga, får ni ha vett att fråga kyrkoherden.


Kostnaden är generande måttliga 695:- Deltagaravgift för den här sortens konferenser brukar vara flera gånger om, har det redan påpekats.
Det finns två skolor när det gäller anmälningar. Båda är lika nervösa. Den första frågar ”Vad händer om det blir för många som anmäler sig?” Den andra undrar ”Är det någon som kommer att anmäla sig?” Jag tillhör den första. Det här är riktigt bra. Många vill vara med. Den enda gränsen är lokalerna. Men skynda på med era anmälningar. Här är programmet. Det läggs också i sinom tid på Kyrklig samlings och aKF:s hemsidor.


Tillbaka till framtiden.
Frimodigt bekänna Kristus som Herre?

Studiebok: Chantal Delsols bok Kristenhetens slut som västerlandets samhällsbärare, Artos 2022.
Boken är fransk, kortfattad, alls inte utvecklad. med långa resonemang och invändningar, som vänts hit eller dit och sedan avvecklats, men det professor Delsol fått ur sig räcker långt som material för eget tänkande och gemensamma studier. Boken sänds till alla deltagare.

Måndag 17 april
KL 09.00 Laudes tillsammans med församlingen i kyrkan.
Ett blir annat. Om det teologiska växelbruket. Introduktion. Björn Fyrlund, Anders Reinholdsson och Dag Sandahl
Delsol läst i Sverige Kjell O Lejon,
Lunchuppehåll Lunch på egen hand å närliggande serveringar
Ogudaktighetens profeter.
Idétraditioner och idéer utan traditioner, sådant som formar oss. Anders Reinholdsson
Jag vet inte var de lagt honom – Jesus på undantag Anders Jarlert
Friluftsliv
Kvällssamtal i ”bikupor” kring egna reflektioner av läsningen av Delsols bok och dagens föreläsningar
aKF svarar för mingel och tilltugg samt presenterar aKF:s arbete
Completorium

Tisdag 18 april
Kl 09.00 Laudes/mässa
Reträtten Något gick förlorat och kommer inte tillbaka
Folke T Olofsson, Martin Tunström
Drömmen om kyrklig relevans
Barnkonsekvens, utbildning, och den faktiska irrelevansen
Annika Borg och Johanna Andersson
Lunchuppehåll Lunch på egen hand
Framtidens fromhet Susanne Wigorts Yngvesson
Framtiden vi ser avteckna sig i förslag till nya psalmer
Svenskt kyrkoliv i Wien. Peter Styrman/Arne Hagberg. Katharina Hieke på orgel därtill
Kyrklig samling bjuder på gemensam måltid på restaurang i staden.

Onsdag 19 april
Kl 09.00 Laudes/Mässa
Ge skäl för tron, den försummade apologetiken och några ansatser till något nytt 
Stefan Gustavsson
Leder verkligen kris till Kristus? Krishantering i kyrkolivet
Björn Fyrlund, Anders Reinholdsson och Dag Sandahl
Kl 12.30-12.45 Sammanfattning/Avslutning

Praktikaliteter
Konferens den 17-19 april 2023 i Wien (Svenska kyrkans lokaler, Gentzgasse 10, 1180 Wien) Biskop Erik Eckerdal, Visby och Utlandskyrkan, kunde inte vara med, men ”uppskattar innerligt inbjudan”.
Arrangör: Kyrklig Samling i samarbete med aKF
Konferensavgift: 695 kr. I avgiften ingår studiebok. För inkvartering och resa och övriga måltider svarar varje deltagare.
Anmälan sker genom att kursavgift inbetalas till Kyrklig samling: PLUSGIRO: 559905-5 med tydligt angivande av namn och adress och därtill skriftlig anmälan via mail till lars.bjorkman@kyrkligsamling.se Sista anmälningsdag 20230301
Transporter får man fundera över och ordna själv. Det finns både järnvägsstation och flygplats i Wien.
Boende ordnar man också själv. Svenska kyrkan tipsar om ett enklare men bra boende Hl Hostel Vienna Brigittenau, Adalbert-Stifter-Strasse 73, 1200 Wien och ett hyfsat billigt Ibis-hotell, Wien City Hotel, Döblinger Hauptstrasse 2, 1190 Wien. Vi lever i ett på papperet fritt land. Den som vill förlänga sin vistelse i Wien är förstås fri att göra det för egna medel om man nu deltagit i konferensen för andras penningar.
Kaplan: Peter Styrman, svensk kyrkoherde i Wien
Konferensledning: Björn Fyrlund, Hans Gustafsson, Anders Reinholdsson och Dag Sandahl
Kyrklig samlings tjänsteförrättande ordförande är Lars Björkman och aKF:s ordförande är Johan Kalin