Flash! Twitter-paus Flash!

Jag läste Antje på twitter i afton.

pastedGraphic.png

Antje Jackelén

@BiskopAntje

Tar twitterpaus.

Berörs illa av att mina tweets används för att sprida hot och hat samt lögn om tro, 

@svenskakyrkan

 & samhället.

Ni som gör det kan känna er som vinnare för stunden.

Men: den sanna vinnarsidan är alltid sanningens och kärlekens sida. Växla över till den!

pastedGraphic_1.png

Åke Bonnier

@BiskopBonnier

Kära +Antje, twitterflödet bekräftar mycket av osanningar och påhopp Du nu avstår ifrån. Tack för Din tydliga röst – hoppets, kärlekens, sanningens  och omsorgens röst! Må den fortsätta att ljuda på andra vis! Fullt stöd också  från mig i Ditt val!

pastedGraphic_2.png

Fredrik Modéus

@biskopenivaxjo

·

Hundra procent stöd för dig och ditt kloka sätt att navigera i en utsatt position!

Bedrövligt att se hur dina ord förvrängs och används på ett sätt som bryter ner och förstör. Men livet, sanningen och kärleken segrar!

pastedGraphic_3.png

Uddo Ullman

@UllmansInfo

Figge bisp, detta måste vara en missriktad pose inför kommande ÄB-val. Du kan inte gärna vara så anti-intellektuell i definitioner av sanning och kärlek. Du vet dessutom mycket väl vilka problem ÄBs konto orsakar. Tagga ner en aning.

Så långt biskop Ullman, vars arbete om Liturgik med fördel kan studeras.

Vad ska vi andra säga nu?

Nog är detta lite svårhanterligt. Det Antje tycks klaga över är väl sådant som Frälsaren påstod var normalfallet för en kristen? Hot, hat, lögner om tro och trons gemenskap? Paulus hade det väl inte för roligt när det kom till sådant? Stefanos hade varit glad för att bli korrekt citerad och inte på ett kortat citat bli stenad. Jesus också. Han hade ju inte sagt vad de falska vittnena påstod. Så vad är det egentligen för konstigt med en ärkebiskop, som hanteras på motsvarande sätt – och detta till en högre tariff med ärkebiskopsgård och inte fängelsehåla i Rom, det som gällde apostlarna Petrus och Paulus. Nu blir jag funder-sam. Står det någonstans i den Heliga Skrift att ärkebiskopar och biskopar ska ha det roligt? Ska de inte vara nöjda om det går dem som deras Mästare? ”Nöjda”, var ordet. Jesus-ordet.