Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Jag bringar insikter

Jag bekänner. Jag har överklagat att handlingarna före Frasses besök i Lund och det ekumeniska möte som var kring detta påvebesök (eller hur saken ska uttryckas) bara lämnas ut maskade. Det som är av verkligt intresse är inte hälsningar och försäkran om förböner utan allt däremellan – och det får vi inte se. Inte närmare fyra år senare och inte när det till och med firats 3-årsjubileum av begivenheten. Överklagandenämnden får fundera. Argumentet att inte lämna ut materialet utan utelämnande, min pigga formulering, är kostlig när man betänker att det är elektroniska brev som utväxlats mellan Uppsala och Stockholm. Det handlar…

Kyrkoliv i december

Första söndagen i Advent hade Modéus II bestämt att stiftskollekten skulle gå till kvinnojourerna. Nyss hörde jag Ekot rapportera, att många kvinnojourer står tomma. Kommunerna väljer att lotsa utsatta kvinnor till bolag som har dessa kvinnor som affärsidé. Det är intressant. När en man slår ”sin” kvinna, ökar bruttonationalprodukten, tillväxten. Men har Modéus II nu lurat sitt kyrkfolk på pengar, som aldrig kommer till den nytta de givmilda kollektbetalarna tänkte? Antagligen – givet att Ekot inte narras. Hur väl hade Modéus II förberett sitt beslut, eller togs det med ett finger i luften? Det hela känns lite snopet, men än mer…

SBÖS – en mer korrekt version

Sista stycket försvann och det ställde till det med tanke på rubriken… Nobeldagen med tid att tänka på temat hur många snillen som saknas. Detta är en tid när dårar kallas ädlingar. (Jes 32:5) Profeten antyder att det kommer en tid när dårar kallas dårar igen. De kyrkokristna har alltid en stor gemenskap att längta och förhålla sig samtidskritiskt ihop med. Men de andra? Mix Megapol har 100% julmusik från fredagen före Domssöndagen kl 16. Denna satsning tar slut, tror jag, på julafton. En annan kanal slog Megapol och började Söndagen före Domssöndagen. Det är alldeles förfärligt. Kastratsångare sjunger om…

SBÖS

Nobeldagen med tid att tänka på temat hur många snillen som saknas. Detta är en tid när dårar kallas ädlingar. (Jes 32:5) Profeten antyder att det kommer en tid när dårar kallas dårar igen. De kyrkokristna har alltid en stor gemenskap att längta och förhålla sig samtidskritiskt ihop med. Men de andra? Mix Megapol har 100% julmusik från fredagen före Domssöndagen kl 16. Denna satsning tar slut, tror jag, på julafton. En annan kanal slog Megapol och började Söndagen före Domssöndagen. Det är alldeles förfärligt. Kastratsångare sjunger om heligt och oheligt, stor och smått i en osalig blandning. Hela adventstiden…

Själsdödande

Högmässa i Rydaholm med det som hör en söndag i advent till: tändande av ljus nr 2 och ett bibelord, som lästes av en flicka i kören. Jag har hört många sådana läsningar och har kommit i den ålder då man bli sentimental, antar jag. Vad betyder det i våra liv att församlingen, människor i olika åldrar, blir platsen för framträdande? Jag antar att det skapar en viss frimodighet och därmed blir en resurs i livet. Fungerande liturgi förstås och förkunnelsen var oemotsäglig. Predikaren var samtidskritisk och människovänlig, mån om våra inre rum. Vi är skapade därför att Gud älskar…

Hemligt i Antjeborg, jättehemligt!

Ni behöver inte undra längre. Patrik Pettersson, som anklagades av Antje för att komma med ”elakt skvaller”, hade jag gärna satt dit genom att läsa dokumentationen från det som föregick påvebesöket och fått fram bevis för hur lågsinnad han egentligen är. Stackars Pettersson hade ju lyssnat på de misshagliga, de elaka skvallriga, menade Antje. Jag förstod att hon var upprörd. Allt som föregick besöket i Lund för mer än tre år sedan, kunde enkelt redas ut genom dokumenterad brevväxling. Sådan finns. Då skulle saken vara ur världen. Må vara att komminister Pettersson är en syndare, men då vet han att…

Motiverat missmod

Jag medger. Inte bara att jag blir alltmer alienerad i den tid som är men kanske mer cynisk än vad som är nyttigt för helgelsen. Det kan bero på att jag läser profeten Jesaja och fastnar, typiskt mänskligt, i skildringarna av övergrepp och glömmer att i detta elände föds efter löftet en Frälsare. Men vad ger ni mig för nyhetssammanfattningen i Svenska Dagbladet denna morgon? Detta är det land för vilket jag varit beredd att erlägga den högsta skatten av alla; blodskatten. Det militära systemet var så konstruerat för unga män och män upp i åldrarna just för detta skatteuttag….

Klimatlagen

Ångest är vår arvedel. Och då talar vi inte bara klimatångest. Denna värld är lagd under en annan furste än dess rätte Herre. När jag var något yngre, dvs 1960- och 70-tal, handlade diskussionerna om lag och evangelium. Lagen behövde inte särskilt förkunnas, för den hade människor redan klar för sig i sina hjärtan, hette det i Lund. Gustaf Wingren och Olof Sundby framstår nu som exponenter för en teologi i en tid när den kristna tron var på väg ut ur medvetandet, men inte hunnit ut ännu (om ni förstår vad jag menar). Riktigt vad de högkyrkliga fäderna anförde,…

Trans och hbtq. Intresseklubben noterar!

En kapsel med klipp från 1960- och 70-talen hittade jag å Lantegendomen. Det var ungdomar inte på glid utan goda unga kristna på sommarmöte på Kronoberg poch på stiftsungdomsting i Växjö. Jag fanns med på sommarmötet. Det måste ha varit när jag skulle vikariera som resesekreterare hösten 1970. Thommy Hägg, RIP, var mötespräst. Kerstin Nilsson, lika RIP, mötessekreterare. Åke Sturesson och Rita Leijon, RIP, samt Katharina Nordh. var också med på bilden. Egendomligt på sitt sätt att hälften av oss är döda nu. Och nästan lika egendomligt att se Åke på bild från transhearing i Uppsala. Han säger att han…

Nyttiga idioter, säger Bengtsson

Naturligtvis hade jag fel, men jag kan förklara varför. Fredrik Ivarsson i Varberg, XR-supportern, är inte doktor i någon mening. Jag fick för mig det. Orsaken är enkel. Det grandiost omdömeslösa låg på den nivån. Bara en disputerad kan komma på tanken att stödja Extinction Rebellon och för detta ädla ändamål besluta att personalens juluppmuntran ska bli detta. Jag hade fel. Han är inte doktor. Han kom på stolleprovet likväl. Hade jag varit förtroendevald, det heter så, i Varberg, hade en stor granskning nu inletts och snabbt, så att julglädjen inte helt skulle förtas. Adventstid är ju allvarstid. Om XR…

Klimathednamission i Varberg

Efterhand kommer mer precisa uppgifter från Varberg. Beredvillighetens skor tar mig tillbaka till skrivandet för ett enkelt påhak, Hednamission är något grundläggande och helt logiskt blir det klimathednamission i Varberg. Att Extinction Rebellion får en massa pengar, 27 000:-, förvånade tydligen rörelsen. Vid närmare eftertanke är dock både XR och Kyrkan för kärlek eller så, då kan man fatta. Fredrik Ivarsson ger också personalen en föreläsning av två XR-aktivister. Mission är inte bara pengar utan budskap, vi vet sedan gammalt. Med lite mer avgränsad arbetstid än de klassiska missionärerna höll sig med, kommer detta missionsföredrag att hållas på betald arbetstid…

Klimathedning

Det finns sådana som tror att jag är en klimatskeptiker. Det är jag inte alls. Jag vet att det finns något stort och viktigt som heter klimat. Jag börjar förstå hur det styrs också, nämligen av väder och vind och en del annat, och att jag noga taget mest måste orientera mig om detta. Det betyder att jag måste lyssna på motsidan, audiatur et altera pars, som det heter. Det har jag gjort av och till de senaste dagarna. Jag sparar tidningsartiklar som handlar om klimatet och jag läser böcker. Senast, dvs tidigt i morse, läste jag ut Tege Tornvall,…

Tillit

Ordet stavas ”tillit”. Vi hålls med politiska partier som tappat tilliten. Det kan betyda att de tappat tillliten till folket och därför måste välja sig ett nytt folk. Det kan också betyda att folket tappat tilliten, muttrar, knyter näven i fickan, proteströstar och mer blir det inte. Jag hör tillitsbristen uttalas av gymnasister, som avfärdar skolkamrater med att det är ”en som ska bli politiker” (och därför tycker det politiskt korrekta hur korkat detta än ter sig). Borta, långt borta, är den tid när politiska uppdrag var förtroendeuppdrag. Nu är de en födkrok. Hur det går till för att ta…

Sorgehusbesök på Östra Småland

Har varit på Östra Smålands redaktion för sista gången. Vemodigt. Men bitterhet präglade inte redaktionsmedlemmarna. De ska sluta med flaggan i topp, stolta över den murvel-anda som präglat redaktionen de senaste decennierna. Jag tror Janne G ska ha en betydande del av äran för detta men också redaktionsmedlemmar, som hade klart för sig vilka kollegor som var arbetsfähiga och ville ha in dem i den pigga arbetsgemenskapen. Att vara arbetsfähig är inte detsamma som att vara by-line-kåt. Journalistik är uppenbarligen för somliga ett säkert sätt att få synas och höras och därmed är de till. Riktiga journalister är reportrar, de…

Östra Småland/Nyheterna läggs ner på stört

Tidningen Östra Småland/Nyheterna kommer med sitt sista nummer i övermorgon. Besked lämnades under tidig förmiddag och blev offentligt kring kl 11. Jag har debatterat och skrivit recensioner i tidningen under långliga tider. För Barometern/OT var jag under ännu längre tider den som svarade för att det skulle komma in betraktelser varje vecka. I Kalmar Läns Tidning medverkade jag mer sporadiskt, det medges. Men det fanns alltså en tid när tre tidningar bevakade Kalmar. Nu återstår Barometern. Vad det kommer att betyda för den granskande journalistiken, ett signum för Östra Småland (som ett antal år bara hette Östran) vet jag inte….

Poetologer, politologer och oinofober

Doktor F föreslår begreppet ”poetologer” för att beskriva nyteologerna, de med religionsvetenskaplig men inte teologisk utbildning. Prästens uppgift definieras då som att sätta ord på livet och livserfarenheterna. Han är inte obegåvad, Dr F. Jag funderar verkligen och dagligen över orden. En utläggare sa ”känns” där jag skulle sagt ”är”. Något känns viktigt, angeläget, fint etc. Jag skiter nog i hur det känns. Jag vill mest veta hur något är. Jag menar, det kändes som hade jag ont i benet, men själva krämpan satt i ryggen, dvs det som egentligen var, var något annat än det som kändes. Jag tror…

Domssöndagskul

Domssöndagen och tid för lite piggt men kristligt dömande. Först tar vi oss an den trevliga tidskriften SJ-Nytt från år 1957, läsning som var särskilt intressant för Ludvikaborna. Lokförare Sigfrid Ringsjö från Ludvika intervjuas nämligen. Han var i SJ-tjänst till för sex år sedan. ”Nu gör han ingenting o. till detta ingenting hör bl. a. att vara ledamot av kyrkomötet.” Pappa var också lokförare och bröderna Ringsjö är alla järnvägsmän. ”Min far var missionsförbundare så han spårade ur litet, haha.” Skojfrisk man, Ringsjö. Han hade glatt sig över den hedrande och framträdande plats i Johanna Anderssons avhandling han har. Sigfrid…

Kört kan man veta

På område efter område visar sig implosionen. KyrkA:s arbetsutskott har polisanmälts för förtal. Styrelsen har kallats till extra sammanträde för förbundet befinner sig i kris och lider stor skada. Avgångskrav formuleras mot kyrkfackets toppar medan medarbetaren ”är och har varit föremål för arbetslednings- och rättsliga åtgärder”. Så illa är det. En hoper präster är moraliskt indignerade. En vinflarra bråkar de om. Inte om en Biff Rydberg. En syndare som jag tar det betydligt lugnare. Jag tror att detta lugn också det har en upphetsande inverkan. På somliga. Själv är jag mer bekymrad över att Mix Megapol kl 16 i går…

Implosion

”Implodera mera!” är nog det slagord som beskriver en räcka händelser, som på ett djupare plan hör samman och beskriver sammanbrottet. Implosion alltså. Jag behöver inte ha så många synpunkter på nyheten att ”prästernas och biskoparnas fackbas köpte sprit, dyrt vin och väskor för medlemspengar. Det är Vibeke Hammarström på KyrkA som hamnat i blåsväder. Naturligtvis blir det ”kyrkans fackförbund”, med en liten enkel dragning. ”Fint” på sportspråk. Remarkabelt nog var det en uppsättning präster, som manade till försiktighet. Aftonbladet kanske inte hade på fötterna? Det hade nog tidningen, och det finns en möjlig tanke att den anställde som nu…

Biskopsavträde – i Falkenbergskombinatet och annorstädes

Falkenbergskombinatet levererar. Högmässa fick avsluta biskopens visitation, men ingen biskop fanns med i den högmässan. Den hade anförtrotts kontraktsprosten Ivarsson. Han skulle elda massorna inför en okänd framtid. Han gjorde det på ett sätt som en erfaren stridsdomare från det marina vapenslaget har nöje av, ungefär på samma sätt som statsmanen Löfven hanterar frågor om kriminalitet bland utlandsfödda och klankulturer. Så vad sa kontraktsprosten Ivarsson på uppdrag av stiftschefen, The Rapwoman? Han gladde gudstjänstfirarna med att förvaltningssidan kompetenshöjts. Fastigheter, personal och ekonomi upplevas tas om hand på ett bra sätt. Större spetskompetens med fler kollegor och större möjligheter. Detta förstår…