Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Kv*nn*pr*stm*st*nd*r* och kl*m*tf*rn*k*r*

Ordbruket hör till modernäringarna. Utan ord stannar Sverige. Därför behöver vi alltid granska så att orden blir korrekta, används riktigt, uttrycker verkliga – sanna – förhållanden. Jag funderade på resa idag över två ord. Kv*nn*pr*stm*st*nd*r* och kl*m*tf*rn*k*r*. Kv*nn*pr*stm*st*nd*r* är ett skevt begrepp, som styr bort från en saklig oenighet om Kyrkans ämbete till att handla om motsättning mot person. Inte i sak alltså. Skulle oenigheten analyseras, skulle vi behöva anstränga oss, skilja mellan en funktionell och en sakramental ämbetssyn till exempel för att inte tala om den möda som skulle krävas, för att förklara att riksdagsbesluten 1958, de var faktiskt…

Profeten Greta

I min ålder är man härdad. Stupiditeten har man mött mången gång. Som gymnasist inte minst. Minnet av några läroverksadjunkter och lektorer kan återge en man i min generation dystra minnen. Som när lektor H försvarade grekjuntan den morgon överstarna tog makten i Atén. Och det har fortsatt. Hur många stupida personager har man inte sett? Det går inte att veta. Det räcker med dem man sett – och blir över. Samma med präster. Vi diskuterade kyrka-stat i Församlingshemmet i Växjö. Komminister Nenseter var så arg att han sparkade mig i ryggen. Han var inte bara utan satt bakom. En gång…

Kris i Karlskrona

”Det är hon inte värd”, sa direktören för ett välrenommerat företag när hon hörde vilken lön kyrkoherden/kontraktsprosten Garpefors drar in. Sveriges Television har granskat fögderiet Karlskrona Stadsförsamling med Aspö, Aspö inte att förglömma. 47 personer har slutat de senaste sju åren var budskapet. Pastoratet gick ut med uppgifter för att modifiera alarmet. 22 hade gått i pension. Men det kanske är läge att ta kritik på lite större allvar? Säger facket att ”de anställda beskriver att de inte känner sig hörda och att de inte blir tagna på allvar”, bör saken tas på – allvar. Tror jag. Det sägs också att…

Frasse får träffa Greta

Denna dag firar vi att påven får möta Greta eller om det möjligtvis är tvärtom. Nyhetsförmedlingen har inte varit helt exakt. De mer hårdhjärtade har tänkt, att Greta Thunberg ska vara med på onsdagsaudiensen på Petersplatsen och sedan skaka hand med påven för att på Långfredagen demonstrera för klimatet och mot katastrofen. Jag känner en gymnasierektor vars enda förhoppning är, att ingen ska fråga henne om hur hon ser på Gretas rektor och frågan om lagstadgad skolplikt. För varje lagens görare bland svenska rektorer måste Greta och hennes föräldrar vara som en ond dröm. Själv försöker jag efter förmåga orientera…

Tillplattad Susanne

Dr Imberg sitter väl rätt förvånad när han läser Domkapitlets i Göteborg yttrande till överklagandenämnden. Han och hela världen kan hitta det på Kyrklig dokumentation, som återger just sådana aktstycken som väcker häpnad. http://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2019/04/gbgyttrandeimberg190411.pdf Ni minns hur det var. Dr Imberg förklarades obehörig att utöva det prästämbete han mottagit av biskop Gärtner och biskop Giertz med flera. Obehörighetsförklaringen berodde på en märklighet. Dr Imberg hade förklarat hur han såg på Susanne Rappmann och det var konsekvent tänkt och ett ställningstagande som egentligen inte borde förvåna någon. Biskopar är inte självklart andliga ledare och andliga ledare är faktiskt sällan biskopar. Ignatius av…

Från de högre kyrkliga höjderna

De ter sig mest som egendomliga, de på de högre kyrkliga höjderna. Antje förstås, som talar sig varm för ”religionen”. Hon har i Chicago ägnat flera år åt detta att ”religionen” är viktig för en vidare förståelse av existensen. Vi talar just om ”religionen”. Ospecificerat. Kristen tro, judendom, hinduism liksom islam och asalära lika. Domprosten Meakin i Växjö har lärt sig hur psalmerna ska dras. Visserligen är han nog den mest organiserade kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*n” i hela Svenska kyrkan, som medlem i två kyrkor som på hans tid där var de mest hårdföra, men det är ett faktum som just här inte…

Utan prästvigning

Torsdagsdepressionen slog till igen.https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/fran-missionshuset-till-kyrkan-pastorer-som-blir-praster Tre missionsförbundare men nu i Svenska kyrkans ”vigningstjänst”. Två ovigda men den tredje vig nog till att ta sig runt i teologi och samfundsliv. Ni tänker väl då att jag reagerat på den brist på ämbetssyn som träder fram? Jo. Men mest när jag ser Dalevis tomma bokhyllor. Är det så det ser ut i episkopatet numera? Skulle vi kunna få litterära hemma-hos-reportage för att begripa mer om bokbrist? Dalevi berättar dock glatt, att han ”inte läst en rad av Waldenström”. Det har jag. Hur argumenterar missionspastorerna kring sin positionsförändring? Prästvigda är de inte. De är…

Finansieringsfrågor

Det finns ett oerhört och upprepat tryck på mig att redovisa varifrån pengarna för aKF:s öppna arbetskonferens kommer. Invändningen mot detta skulle kunna vara, att en sådan finansiering angår medlemmarna och inte nämnvärt många andra. Nu kunde öppenhet vara ett egenvärde, men detta kan just i det aktuella fallet betvivlas. Jag är inte närmare insatt i allt det ekonomiska, men så mycket har jag med egna ögon sett, att medel överlämnats från Baltikum till kassören. Jag vet också att finanschefen för ett bolag tvekat att anslå medel med argumentet att ”vi riskerar att få Finansinspektionen på oss”. Från detta bolag…

Anpasslighetsdriften

Det är inte ovanligt att biskopar och annan kyrklig överhet, ibland dessutom något som kallas ”Svenska kyrkan” anklagas för ”politisk korrekthet”, PK i dagligt tal. Och här betyder ”dagligt tal” sannolikt också dagligt tal i verkligheten. Självfallet är det inget ovanligt att vår kristliga överhet gärna sjunger med änglarna i alla lägen. Godhetsapostlar trivs i den sångkören och sången ädla känslor föder – inte minst när vi talar om de ädla känslornas betydande företrädare. Likväl tror jag det är helt fel att tala om ”PK” i detta sammanhang. Saken är betydligt värre. Det handlar om den anpasslighet som aposteln varnar för….

Starrbliga

Synonym till ordet ”starrbliga” är “stirra, glo, gapa”. Jag kollade i anledning av den populära publikationen Ingång (24) från Johannelund. Biblicister starrbligar på enskilda versar och så kanske de omsider kommer på, att så ska den Heliga Skrift inte riktigt läsas. Då kommer de på att den ska läsas lite mer vidsynt, med konsekvens att enskilda bibelord inte behöver betyda vad de först kan antas betyda eller ens hur de lästs och förståtts av Kyrkan katolskt. Frågan, som ställdes, besvarades inte. ”Hur många bibelläsare har inte kämpat med apostlarnas ord om kvinnor och kyrkligt ledarskap?” Den vetenskapligt orienterade skulle kunna…

Manageriet

Jag frågade Mäster i Varberg för jag läste James Burnhams bok The Managerial Revolution med den spännande underrubriken ”What is happening in the world”. De bibelsprängda kunde förstås på ett enkelt sätt besvara frågan med ett kraftfullt ”Shit happens!”, men jag ville faktiskt i så fall analysera dessa fecesprov. Boken kom 1941. Burnham vet då alls inte hur det stora kriget ska sluta. Han ska också bedöma den ryska revolutionen, som inte ens ligger en generation bort. Men, och detta var min fråga, hur ska ”managerial” översättas? Mäster sa ”entreprenör” kanske eller ”verkställare”–  med det underförstådda ”fixare” undrade jag. Oxfams…

Lågt värde på ämbetsteologin

Trycket på mig för att få veta mer om det lågkyrkliga ämbetsprojektet i tidskriften Ingång är oerhört. Det kan bero på att intresset från de högkyrkliga slår igenom, de minns ju brandmännen (jo!) i Eldsberga kristna brandkår, de som deklarerade sig vara lågkyrkliga men inte skenheliga. Detta gillade de högkyrkliga. Det ändrar likväl inte faktum, att det är märkligt att de lågkyrkliga detta år 2019 finner skäl att sida upp och sida ner behandla ämbetsfrågan. Så var det ju också på sin tid för Torsten Nilsson i Budbäraren, som nitiskt visste att ställa sig på majoritetssidan i Svenska kyrkan mot…

Stupiditetsfaktorn

Det var mellanlagrad prästost som såldes på ICA Grytan när det var prästvernissage. Det säger väl allt om livet i Mellanmjölkens kyrka. Ett lagom evangelium till lagoma människor. MTD i praktiken. Och billigt pris. Korven,som Oljeschejkerna bjöd på, var Bullens pilsnerkorv, långa modellen. Till detta fick vi spolarvätska – men inte att dricka förstås. It was a nice day in Moheda. Jag tog en hundpromenad och tänkte på det gamla kyrkfolket. Det berodde på att jag just läst David Eberhard, Det stora könsexperimentet, Bladh by Bladh, och gjort en egenpsykiatrisk analys av mitt tillstånd, ett tillstånd mellan förskräckelse och förtjusning. Jag…

Nedslag(enhet) i verkligheten

Att fundera över ämbetet, hur angeläget EFS-arna än tycker att ämnet är, kan likväl inte vara sysslan hela pensionärsveckan. What is local, is real! Också. It’s been a quiet week in Moheda. Tills nu. ICA Grytan har fått nya kyldiskar. Det var lite desperat ett tag i tisdags, när frysvarorna inte gick att hitta, eftersom de lagrats på lagret. Visst. De gamla frysarna var inte odugliga, men med tanke på klimatkatastrofen, den vi ser med egna ögon varje dag, skulle de bytas och bli klimatvänligare. Men hur smart är det att kassera fullt fungerande frysar och diskar? För miljön och…

Grundläggande

Efter Ingång-läsningen söker jag efter utgångarna. Sålunda läser jag Tomas Nygren i Budbäraren #1 2019. Hans polemik belyser och hjälper mig ur det virrvarr om lågkyrklig ämbetsteologi jag letts in i. Nu kunde trösterikt genmälas, att jag knappast kunnat ledas in i något som icke är, för de lågkyrkliga har ingen ämbetsteologi. De är mer låga än kyrkliga, därtill. Men vem är jag. Detta kanske är förtal? In i det teologiska arbetet! ”Helt klart finns skillnader i ämbetssyn mellan den traditionella frikyrkan och Svenska kyrkan, men de är betydligt mindre än många tror – åtminstone ur ett lågkyrkligt EFS- perspektiv.”…

Junias eller Junias, en frälsningsfråga?

Ni tror att jag läser Johannelunds teologiska blad Ingång? Rätt. Och detta läsande ger insikter i det lågkyrkliga intellektuella livet som jag, handen på hjärtat och mån om de lågkyrkliga, helst hade velat undvika. Men läsare är jag. Faktiskt mer än de flesta lågkyrkliga. Vi börjar med Birger Olssons bidrag och säger: ”Förliten eder icke på exegeter. De kan icke hjälpa.” Olsson, som är professionellt lågkyrklig, har funderat över könsbyte. Inte för egen del, men han grottar ner sig i frågan om Junias/Junia. Rm 16:7. Var Junia en kvinna eller är namnet en kortform av Julianus? Om någon heter Conny…

Fynd från flagellantförslagsställare, Folkrepublik och Folkungabygd samt den förenade förstämningen

Fynden överraskar kanske. Jag hittade någonstädes en tänkvärd kommentar apropå ärkebiskop Welby, som markerat något som liknar en avbön inför kolonialismen. Det är dock tack vare den, som jag fått höra något om Jesus, lyder kommentaren från en rätt vanlig (men rolig) präst. Han konstaterar: ”Yup. If you’re British, you need to flagellate your pallid, freckled bottom and moon it before Muslims, Hindus and Sikhs so they can see you shedding your white privilege and confessing your colonial guilt before you tell them God loves them and Jesus died for their sins.” Det blir som så ofta inte riktigt rätt…

En jeremiad

Till församlingens studiearbete kan någon gång argumentationsanalys höra. De kristna är inte bara läsare, de är tänkare också om i vår kultur måste trons människor vara skeptiker. Vi är ju, heter det, världens mest sekulariserade folk, vi tillsammans med nordkoreanerna. Man kunde tänka sig att detta är en insikt som skulle slå kyrkoledningen i den meningen, att kyrkoledningen förde ut insikten i kyrkolivet och rustade till den kristna tro som praktiseras också som byggande av skolor, gymnasier och universitet. Riktigt så fungerar det inte. Kyrkoledningen tycks rätt nöjd med ”Guds” eller ”religionens” återkomst. Så var det inte i det sönderfallande…

Gudstjänstliv

Ni ville ha alla minussiffrorna när det handlar om utträden 2018.Uppsala – 1,33%Linköping – 1,61%Skara – 0,78%Strängnäs – 1,65%Västerås – 1,84%Växjö – 1,27%Lund – 1,64%Göteborg – 2,06%Karlstad – 1,61%Härnösand – 1,92%Luleå – 1,71%Visby – 1,22%Stockholm – 1,34%Totalt – 1,57% Nu vet ni.Men siffror säger inte allt. I dagens Smålandskompost finns en helsidesannons om att det blir tv-inspelning i Hjortsberga kyrka, Alvesta församling, den 30-31 mars. Fyra gudstjänster ska sändas ”i påsk och senare i vår”. Med ”påsk” avses också Långfredag. Eftersom det är inspelning av tre gudstjänster samtidigt, ”önskar SVT att den gudstjänstfirande församlingen tar med sig något enkelt plagg…

Nya besked. Dystra! Igen!!

I dag efter lunch publiceras de senaste medlemssiffrorna för Svenska kyrkan. De gäller alltså år 2018. Jag har haft tillgång till dem en tid. Medlemstalet är nu nere i 57,82% av befolkningen. Tappet förra året var -1.57% över hela riket. Mest tappade Göteborgs stift -2,06%. Lägst andel medlemmar är det i Stockholms stift. 48,56%. De etablerade folkkyrkostiften Härnösand och Västerås liksom Karlstads stift ser det illa ut för. Härnösand tappade förra året -1,92%, Västerås 1,84% och Karlstad 1,61 %.En del andra stift kommer inte heller så väl ut: Luleå stift -1.71, Strängnäs stift -1,65, Lunds stift -1,64, Linköpings stift -1,61%….