Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: [email protected].

Heja Eva!

Var har vi den kyrkojournalistik som lyfter fram det principiellt viktiga? Inte i Torsdagsdepressionen men faktiskt inte heller i detta fall i SPT, Kyrka och Folk eller Göteborgs Stiftstidning. Saken protokollfästes för en månad sedan, 9 april. Säreget är det dock att stiftsstyrelsens ordförande på två punkter rätt skarpt markerar mot styrelsen. Så skedde. Eva Brunne fann att det remissvar på promemorian från Antjeborg, Vissa frågor om biskopsval, i vissa delar blev obegripligt och valde att reservera sig för att tydliggöra. Det var pedagogiskt klart, för nu förstår vi inte bara stiftsstyrelsens uppmarsch mot den valde biskopen Andreas Holmberg. Vi…

Min vindlande väg i tankevärlden

Jag vet. Det blir för många sländor. Men någon måste väl anständigtvis försvara socialdemokraterna när socialdemokraternas partiordförande nu förklarar, att de inte hör hemma i partiet.  Det gäller docenten och skriftställaren Bengt Lidforss, men det gäller också tidigare ecklesiastikministern Arthur Engberg. Båda var antisemiter. Hur det var med ecklesiastikministern Ragnar Edenman, som under namnet Eriksson var organiserad nationalsocialist, lämnar jag öppet. Men vad håller Löfven på med när han förklarar, att dessa arbetarrörelsens märkesmän frånkänns att de verkligen var socialdemokrater. Eller i Edenmans fall: blev. När det kommer till stora ord, från statsmannen Löfven eller andra, gäller ett: sekularisera mera!…

aKF:s populismkonferens

Jag har förstått att ni vill ha ett litet referat från vad som sades på aKF:s öppna arbetskonferens om populism mm. Efter diverse plikter å Lantegendomen, frun slet hårdast för jag är så gammal, steppade jag in på ICA Grytan för att rusta mig för sländande. Där var kyrkoherden! På arbetstid! Hans alltså. Vad ska man säga? Jag förehöll honom att han inte gjort mig något hembesök, men han prioriterade de svårast sjuka, sa han. Då kunde jag bara säga: ”Då får vi hoppas att det dröjer!” Annars såldes Britvics Tonic för 10:-. Ingen flaska kvar. Pensionärerna är snabba. Det…

Allt för Växjö Pride

Jag fattar att alla vill ha repliker från aKF:s öppna arbetskonferens om populismen. De kommer. Men dagen har varit för splittrad så det får anstå tills tankarna är samlade. När det handlar om viktiga ting krävs eftertanke. När det handlar om Pride behövs ingen tanke alls. Inte heller när det handlar om klimatet, har jag nu förstått. Dom lurar oss. Vilka? De enkeltänkande och klimatfascisterna. Bådadera kräver uppställning för den förhärskande normer. Jag säger lugnt: ”Samma fascister här som där.” För klimatfascisterna fungerar nu Greta som Horst Wessel på sin tid. Fast Greta har inte fått någon sång sig tillägnad….

Jag har varit på turné

Jag har varit på turné. aKF:s öppna arbetskonferens sålunda. För att riktigt markera att aKF kan vara mer öppet än kyrkoetablissemanget och än mer kreativt med genomlysande frågeställningar, förlades konferensen till Berlin precis ett år efter LVF:s, Svensk kyrkans m fl misslyckade konferens. Misslyckade? Tja, de ansvariga har inte ens fått till sin konferensrapport! Denna rapport måste väl vara ett måste så att de kyrkomedlemmar som betalar elitens konfererande får veta vad som sägs? Ekonomisk genomlysning är viktig för det gemensamma. Vilka pengar organisationer får och spenderar är inte gemensamma. Slutsatserna draga sig själva. Var det bra?
 Det var utomordentligt….

Kv*nn*pr*stm*st*nd*r* och kl*m*tf*rn*k*r*

Ordbruket hör till modernäringarna. Utan ord stannar Sverige. Därför behöver vi alltid granska så att orden blir korrekta, används riktigt, uttrycker verkliga – sanna – förhållanden. Jag funderade på resa idag över två ord. Kv*nn*pr*stm*st*nd*r* och kl*m*tf*rn*k*r*. Kv*nn*pr*stm*st*nd*r* är ett skevt begrepp, som styr bort från en saklig oenighet om Kyrkans ämbete till att handla om motsättning mot person. Inte i sak alltså. Skulle oenigheten analyseras, skulle vi behöva anstränga oss, skilja mellan en funktionell och en sakramental ämbetssyn till exempel för att inte tala om den möda som skulle krävas, för att förklara att riksdagsbesluten 1958, de var faktiskt…

Profeten Greta

I min ålder är man härdad. Stupiditeten har man mött mången gång. Som gymnasist inte minst. Minnet av några läroverksadjunkter och lektorer kan återge en man i min generation dystra minnen. Som när lektor H försvarade grekjuntan den morgon överstarna tog makten i Atén. Och det har fortsatt. Hur många stupida personager har man inte sett? Det går inte att veta. Det räcker med dem man sett – och blir över. Samma med präster. Vi diskuterade kyrka-stat i Församlingshemmet i Växjö. Komminister Nenseter var så arg att han sparkade mig i ryggen. Han var inte bara utan satt bakom. En gång…

Kris i Karlskrona

”Det är hon inte värd”, sa direktören för ett välrenommerat företag när hon hörde vilken lön kyrkoherden/kontraktsprosten Garpefors drar in. Sveriges Television har granskat fögderiet Karlskrona Stadsförsamling med Aspö, Aspö inte att förglömma. 47 personer har slutat de senaste sju åren var budskapet. Pastoratet gick ut med uppgifter för att modifiera alarmet. 22 hade gått i pension. Men det kanske är läge att ta kritik på lite större allvar? Säger facket att ”de anställda beskriver att de inte känner sig hörda och att de inte blir tagna på allvar”, bör saken tas på – allvar. Tror jag. Det sägs också att…

Frasse får träffa Greta

Denna dag firar vi att påven får möta Greta eller om det möjligtvis är tvärtom. Nyhetsförmedlingen har inte varit helt exakt. De mer hårdhjärtade har tänkt, att Greta Thunberg ska vara med på onsdagsaudiensen på Petersplatsen och sedan skaka hand med påven för att på Långfredagen demonstrera för klimatet och mot katastrofen. Jag känner en gymnasierektor vars enda förhoppning är, att ingen ska fråga henne om hur hon ser på Gretas rektor och frågan om lagstadgad skolplikt. För varje lagens görare bland svenska rektorer måste Greta och hennes föräldrar vara som en ond dröm. Själv försöker jag efter förmåga orientera…

Tillplattad Susanne

Dr Imberg sitter väl rätt förvånad när han läser Domkapitlets i Göteborg yttrande till överklagandenämnden. Han och hela världen kan hitta det på Kyrklig dokumentation, som återger just sådana aktstycken som väcker häpnad. http://kyrkligdokumentation.nu/wp-content/uploads/2019/04/gbgyttrandeimberg190411.pdf Ni minns hur det var. Dr Imberg förklarades obehörig att utöva det prästämbete han mottagit av biskop Gärtner och biskop Giertz med flera. Obehörighetsförklaringen berodde på en märklighet. Dr Imberg hade förklarat hur han såg på Susanne Rappmann och det var konsekvent tänkt och ett ställningstagande som egentligen inte borde förvåna någon. Biskopar är inte självklart andliga ledare och andliga ledare är faktiskt sällan biskopar. Ignatius av…

Från de högre kyrkliga höjderna

De ter sig mest som egendomliga, de på de högre kyrkliga höjderna. Antje förstås, som talar sig varm för ”religionen”. Hon har i Chicago ägnat flera år åt detta att ”religionen” är viktig för en vidare förståelse av existensen. Vi talar just om ”religionen”. Ospecificerat. Kristen tro, judendom, hinduism liksom islam och asalära lika. Domprosten Meakin i Växjö har lärt sig hur psalmerna ska dras. Visserligen är han nog den mest organiserade kv*nn*pr*stm*tst*nd*r*n” i hela Svenska kyrkan, som medlem i två kyrkor som på hans tid där var de mest hårdföra, men det är ett faktum som just här inte…

Utan prästvigning

Torsdagsdepressionen slog till igen.https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/fran-missionshuset-till-kyrkan-pastorer-som-blir-praster Tre missionsförbundare men nu i Svenska kyrkans ”vigningstjänst”. Två ovigda men den tredje vig nog till att ta sig runt i teologi och samfundsliv. Ni tänker väl då att jag reagerat på den brist på ämbetssyn som träder fram? Jo. Men mest när jag ser Dalevis tomma bokhyllor. Är det så det ser ut i episkopatet numera? Skulle vi kunna få litterära hemma-hos-reportage för att begripa mer om bokbrist? Dalevi berättar dock glatt, att han ”inte läst en rad av Waldenström”. Det har jag. Hur argumenterar missionspastorerna kring sin positionsförändring? Prästvigda är de inte. De är…

Finansieringsfrågor

Det finns ett oerhört och upprepat tryck på mig att redovisa varifrån pengarna för aKF:s öppna arbetskonferens kommer. Invändningen mot detta skulle kunna vara, att en sådan finansiering angår medlemmarna och inte nämnvärt många andra. Nu kunde öppenhet vara ett egenvärde, men detta kan just i det aktuella fallet betvivlas. Jag är inte närmare insatt i allt det ekonomiska, men så mycket har jag med egna ögon sett, att medel överlämnats från Baltikum till kassören. Jag vet också att finanschefen för ett bolag tvekat att anslå medel med argumentet att ”vi riskerar att få Finansinspektionen på oss”. Från detta bolag…

Anpasslighetsdriften

Det är inte ovanligt att biskopar och annan kyrklig överhet, ibland dessutom något som kallas ”Svenska kyrkan” anklagas för ”politisk korrekthet”, PK i dagligt tal. Och här betyder ”dagligt tal” sannolikt också dagligt tal i verkligheten. Självfallet är det inget ovanligt att vår kristliga överhet gärna sjunger med änglarna i alla lägen. Godhetsapostlar trivs i den sångkören och sången ädla känslor föder – inte minst när vi talar om de ädla känslornas betydande företrädare. Likväl tror jag det är helt fel att tala om ”PK” i detta sammanhang. Saken är betydligt värre. Det handlar om den anpasslighet som aposteln varnar för….

Starrbliga

Synonym till ordet ”starrbliga” är “stirra, glo, gapa”. Jag kollade i anledning av den populära publikationen Ingång (24) från Johannelund. Biblicister starrbligar på enskilda versar och så kanske de omsider kommer på, att så ska den Heliga Skrift inte riktigt läsas. Då kommer de på att den ska läsas lite mer vidsynt, med konsekvens att enskilda bibelord inte behöver betyda vad de först kan antas betyda eller ens hur de lästs och förståtts av Kyrkan katolskt. Frågan, som ställdes, besvarades inte. ”Hur många bibelläsare har inte kämpat med apostlarnas ord om kvinnor och kyrkligt ledarskap?” Den vetenskapligt orienterade skulle kunna…

Manageriet

Jag frågade Mäster i Varberg för jag läste James Burnhams bok The Managerial Revolution med den spännande underrubriken ”What is happening in the world”. De bibelsprängda kunde förstås på ett enkelt sätt besvara frågan med ett kraftfullt ”Shit happens!”, men jag ville faktiskt i så fall analysera dessa fecesprov. Boken kom 1941. Burnham vet då alls inte hur det stora kriget ska sluta. Han ska också bedöma den ryska revolutionen, som inte ens ligger en generation bort. Men, och detta var min fråga, hur ska ”managerial” översättas? Mäster sa ”entreprenör” kanske eller ”verkställare”–  med det underförstådda ”fixare” undrade jag. Oxfams…

Lågt värde på ämbetsteologin

Trycket på mig för att få veta mer om det lågkyrkliga ämbetsprojektet i tidskriften Ingång är oerhört. Det kan bero på att intresset från de högkyrkliga slår igenom, de minns ju brandmännen (jo!) i Eldsberga kristna brandkår, de som deklarerade sig vara lågkyrkliga men inte skenheliga. Detta gillade de högkyrkliga. Det ändrar likväl inte faktum, att det är märkligt att de lågkyrkliga detta år 2019 finner skäl att sida upp och sida ner behandla ämbetsfrågan. Så var det ju också på sin tid för Torsten Nilsson i Budbäraren, som nitiskt visste att ställa sig på majoritetssidan i Svenska kyrkan mot…

Stupiditetsfaktorn

Det var mellanlagrad prästost som såldes på ICA Grytan när det var prästvernissage. Det säger väl allt om livet i Mellanmjölkens kyrka. Ett lagom evangelium till lagoma människor. MTD i praktiken. Och billigt pris. Korven,som Oljeschejkerna bjöd på, var Bullens pilsnerkorv, långa modellen. Till detta fick vi spolarvätska – men inte att dricka förstås. It was a nice day in Moheda. Jag tog en hundpromenad och tänkte på det gamla kyrkfolket. Det berodde på att jag just läst David Eberhard, Det stora könsexperimentet, Bladh by Bladh, och gjort en egenpsykiatrisk analys av mitt tillstånd, ett tillstånd mellan förskräckelse och förtjusning. Jag…

Nedslag(enhet) i verkligheten

Att fundera över ämbetet, hur angeläget EFS-arna än tycker att ämnet är, kan likväl inte vara sysslan hela pensionärsveckan. What is local, is real! Också. It’s been a quiet week in Moheda. Tills nu. ICA Grytan har fått nya kyldiskar. Det var lite desperat ett tag i tisdags, när frysvarorna inte gick att hitta, eftersom de lagrats på lagret. Visst. De gamla frysarna var inte odugliga, men med tanke på klimatkatastrofen, den vi ser med egna ögon varje dag, skulle de bytas och bli klimatvänligare. Men hur smart är det att kassera fullt fungerande frysar och diskar? För miljön och…

Grundläggande

Efter Ingång-läsningen söker jag efter utgångarna. Sålunda läser jag Tomas Nygren i Budbäraren #1 2019. Hans polemik belyser och hjälper mig ur det virrvarr om lågkyrklig ämbetsteologi jag letts in i. Nu kunde trösterikt genmälas, att jag knappast kunnat ledas in i något som icke är, för de lågkyrkliga har ingen ämbetsteologi. De är mer låga än kyrkliga, därtill. Men vem är jag. Detta kanske är förtal? In i det teologiska arbetet! ”Helt klart finns skillnader i ämbetssyn mellan den traditionella frikyrkan och Svenska kyrkan, men de är betydligt mindre än många tror – åtminstone ur ett lågkyrkligt EFS- perspektiv.”…