Kvalet, avsnitt sexton

Valdag. Och jag är glad att min gamle folkskollärare Nils Rubin inte är i livet. Han hade inte klarat en demokratisk valrörelse där folk som föga vet röstar och blir röstboskap. Framföst. Det var ju detta han varnade för. Demokrat8n förutsätter informerade röstande. Han drillade oss. För den som är fostrad så, utgör desinformationskampanjerna och … Läs mer

EXTRA! Kvalet, ett kvalfullt avsnitt nr 15 om Örebro som skräckexempel

Ewa Sehlin-fallet har jag uppmärksammat. Det är kanske inget fall , i vart fall inte ännu. I dagsläget är det närmast ett fall framåt. För Ewa. Men nu behövs n extraslända. Ni minns att hon brådstörtat ämnade kyrkoherdetjänsten i Örebor men har inte riktigt koll på detaljerna. Jag påmindes om att hon har ett tvåårsavtal … Läs mer

Kvalet, avsnitt fjorton

Det är väl lika bra att passa på och alltså inte passa så här dan före dan. Jag försökte på Facebook försvara Jesper Eneroth, som fick kritik för att han tagit upp bristen på kv*nnl*g* pr*st*r i sina hemförsamlingar. Ingen präst i dessa församlingar påstods heller viga enkönat. Jesper hade sagt ”anställd” och garderat med … Läs mer

Kvalet, avsnitt tretton

”Alla säger alla”, sa jag till dr F. ”Alla nomineringsgrupper drar som ett mantra att alla ska vara med i den öppna folkkyrkan.” Dr F svarade: ”Alla är inte ett talvärde, som du trodde. Det betyder inte alla i verklig mening.” Jag undrade då vad ”alla” egentligen betyder. ”Det betyder alla som omfattar goda värderingar, … Läs mer

Kvalet, avsnitt tolv

Så här i kyrkovalstider blir somliga nyheter extra intressanta. Ewa Selin har blivit kyrkoherde på nytt. Hon fick ett fett avgångsvederlag i Örebro. De förtroendevalda hade lite svårt, om jag minns rätt, att förklara varför hon, som på egen begäran ville lämna kyrkoherdetjänsten, skulle ha pengar för det. Men det fick hon. Och nu en … Läs mer