En avkragning

Tord Rommel Oredsson förklarades obehörig som präst först av Linköpings domkapitel och därefter av Överklagandenämnden. Tord är född år 1963, son till Vera och Göran Oredsson samt prästvigd av Martin Lind år 2005. Han återfinns bland ”Övriga präster” i matrikeln. Gärningsbeskrivningen lyder i all sin enkelhet: 
Tord Rommel Oredsson har vid ett flertal tillfällen i … Läs mer

Åke Svensson, 1924-2019

Åke Svensson var kyrkorådets ordförande i Två Systrars församling under 1990-talet. Jag har svårt att göra reda för årtalen när jag inte är på plats (Kalmar församlingsdelade 1989), men poängen är inte årtalen utan detta att Åke först valdes därför att S var största grupp och för att politikerna – oavsett kulör – höll ihop mot … Läs mer

Antjes hittills hemlige vän, fjärrstyraren

Alla migranter är inte flyktingar. Somliga högutbildade i Afghanistan har dubbelt medborgarskap. Skulle läget i Afg, vi initierade förkortar så, försämras, kan de enkelt flytta till det andra land där de är medborgare. Men då taklar vi mer om migration än flykt och detsamma gäller väl svenskar som bosätter sig på Solkusten eller i Portugal. … Läs mer

Eländighetsforskning ånyo

I dagarna tre har jag skrattat åt att Wejryd låg naken på bryggan när en häger kom förbi. Han berättade det själv en gång på S:t Sigfrids folkhögskola och åhörarna visulaiserade Nå, det var kanske Gullberg från början, men just Gullberg såg inte åhörarna. De såg Wejryds nakna lekamen. Och missade antagligen hägern… Jag vet … Läs mer

Det våras för – ja, ni vet vilka!

Det våras för kv*nn*pr*stm*st*nd*rn*. Jag har sagt det förut, men saken tål att upprepas. Förr eller senare blir sakförhållanden uppenbara och det som ingen vågat säga tidigare, kan sägas. Det är som att öppna en dammlucka. Är könet bara en konstruktion i hjärnan eller en realitet, ja, ni vet själva hur realistiskt ni tänker. Om … Läs mer