Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: [email protected].

Lite uppdatering om fasonerna

Nu snurrar händelserna i Karlskrona vidare och jag noterar skillnaden. En präst i Svenska kyrkan som blir illa hanterad, exempel på sådana finns, står rätt ensam. En präst i en orden ser, kanske själv förvånad, sin sak dras runt i världen. I USA och i England liksom förstås i Norge uppmärksammas sovjetfasonerna i Karlskrona. Det bli för Agrita svettigt under armarna. När lokalmedia får tag i historien blir det lokalt svettigt under samma armar. Hon är ju beroende av sitt goda rykte, annars är hon körd. Om hon försöker komma undan med att påstå att fader Franciskus Urban och hon…

Sovjetfasoner i Karlskrona

”Sitter du ner?” frågade biskopen. Det gjorde jag. Han ville berätta vad som övergår världen, i detta fall Karlskrona, där cistercienserbrodern, fader Franciskus Urban, tvingats sluta sin tjänst på Litorina folkhögskola.Där har han förutom att sköta prioratet (med blommor och bin) varit lärare i filosofi, etik, psykologi och ledarskap. Skälet? Hans värderingar påstås inte stå i överensstämmelse med skolans ”värdegrund”. Hans brott är ett åsiktsbrott. Har han då inte skött sina läraruppgifter? Jo, något annat har inte påståtts. Några anklagelser för tjänstefel har inte riktats mot honom. Hans brott är själva tankebrottet. Han tänker ortodoxt och katolskt. För detta avskedas…

Vilda västern är ej som förut, del 2

Vi tar väl en avkragning till. Bengt Ådahl blev av med sin behörighet. Nu är han biskop i Missionsprovinsen, så saken har liten praktisk betydelse. Han är biskop där med en klarare vigningsföljd än den Susanne Rappmann kan uppvisa. Han är i varje fall biskop på riktigt, det kan nog inte teologiskt bestridas. Den 13 juni 2019 förklarade domkapitlet i Göteborg att Bengt Ådahl är obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst som präst och detta med omedelbar verkan. Att han fortsätter i Kyrkans biskopsämbete och viger präster, visiterar och håller ordning blir i sammanhanget då högst intressant för vilken intresseklubb som…

En avkragning

Tord Rommel Oredsson förklarades obehörig som präst först av Linköpings domkapitel och därefter av Överklagandenämnden. Tord är född år 1963, son till Vera och Göran Oredsson samt prästvigd av Martin Lind år 2005. Han återfinns bland ”Övriga präster” i matrikeln. Gärningsbeskrivningen lyder i all sin enkelhet: 
Tord Rommel Oredsson har vid ett flertal tillfällen i mediekanaler som handhas av den s.k. Nordiska motståndsrörelsen (NMR) uttalat sig direkt och indirekt antisemitiskt och islamofobiskt ochdärvid hänvisat till sin vigningstjänst. Han har vidare gett uttryck för djupt problematiska teologiska utsagor. Genom sitt förfarande har han brutit de löften som han har givit vid…

Åke Svensson, 1924-2019

Åke Svensson var kyrkorådets ordförande i Två Systrars församling under 1990-talet. Jag har svårt att göra reda för årtalen när jag inte är på plats (Kalmar församlingsdelade 1989), men poängen är inte årtalen utan detta att Åke först valdes därför att S var största grupp och för att politikerna – oavsett kulör – höll ihop mot de partipolitiskt obundna. Ni vet hur det gått till och kanske går till ett tag till… Vid valet därefter vann de partipolitiskt obundna och Åke skulle lämna. Nu föreslogs han ändå och såg förvirrad ut. ”Men vi tappade ju…”, sa han. Då var det församlingsprästglädje…

Antjes hittills hemlige vän, fjärrstyraren

Alla migranter är inte flyktingar. Somliga högutbildade i Afghanistan har dubbelt medborgarskap. Skulle läget i Afg, vi initierade förkortar så, försämras, kan de enkelt flytta till det andra land där de är medborgare. Men då taklar vi mer om migration än flykt och detsamma gäller väl svenskar som bosätter sig på Solkusten eller i Portugal. De är i egentlig mening migranter, inte flyktingar. När jag frågat sakkunskapen har jag fått besked. Flyktingbegreppet får inte urholkas för detta skulle drabba de mest skyddsbehövande, de som har välgrundade flyktingskäl enligt Genevekonventionen. Det är verkligen skillnad på migranter och flyktingar och de som…

Eländighetsforskning ånyo

I dagarna tre har jag skrattat åt att Wejryd låg naken på bryggan när en häger kom förbi. Han berättade det själv en gång på S:t Sigfrids folkhögskola och åhörarna visulaiserade Nå, det var kanske Gullberg från början, men just Gullberg såg inte åhörarna. De såg Wejryds nakna lekamen. Och missade antagligen hägern… Jag vet varför repliken kom för mig. Ett åhörande vittne berättade, när vi turistade som bäst i Dalarna. Västerås stift! Numera håller stiftet vad det lovar när det gäller skräckupplevelser i tron. Solleröns kyrka har en vänlig värd som gärna visar kyrkan. Han undrade om det var…

Det våras för – ja, ni vet vilka!

Det våras för kv*nn*pr*stm*st*nd*rn*. Jag har sagt det förut, men saken tål att upprepas. Förr eller senare blir sakförhållanden uppenbara och det som ingen vågat säga tidigare, kan sägas. Det är som att öppna en dammlucka. Är könet bara en konstruktion i hjärnan eller en realitet, ja, ni vet själva hur realistiskt ni tänker. Om inte könsolikheter är något mycket mera och något som Gud i sin nåd tänkt ut. Nu börjar nya (eller gamla) tankemodeller prövas, ser jag och det beror inte bara på David Eberhards bok om Det stora könsexperimentet. Den boken är kanske symptom på något dock?…

Vilda västern är ej som förut, del 1

”Ledarskap i en osäker tid” är temat för kyrkoherdedygnet den 7-8 oktober. Ledarskap? Kyrkoherdar? Chefer för ett arbetslag/ett antal anställda är de formaliter. Men ledare? ”Bara i Svenska kyrkan skulle sådana kunna vara chefer”, sa en gång en klarsynt person, när hon såg några kyrkoherdar. Skulle kyrkoherden i Moheda vara ledare och stå för ett ledarskap i en osäker tid? Självfallet inte. Och allra minst min ledare. Samma är förhållandet i pastorat efter pastorat inte bara i Växjö stift. Här låtsas ledarskap, ”Führung”, när ”ledarna” inte ens har några att leda mer än en liten skara, varav de kloka mest…

Eländesforskning i det kyrkliga

Pjätteryd och högmässa med dop. Det blir en del tid för tankar i bilen. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Kristus bär sin Kyrka. Jag tvivlar inte heller ett ögonblick på att den överväldigande majoriteten i detta land är funktionella ateister, de lever som om Guds inte fanns. Än mindre som om Gud är Fader och Son och Helig Ande. När ”Religionen” sägs ha kommit tillbaka, kan man förmoda att gudstron är som den muslimerna har, bortsett från muslimernas disciplin. Och när jag tankat bilen i Vislanda kommer tankarna på nytt. Det finns inte tillräckligt många människor som bär…

En daglig dos moralin

I dag är de tydligen hemma igen efter Almedalen. Nu tror ni att de livnärt sig på rosévin i 5-6 dagar. Nja, de har intagit sin dagliga dos moralin också. Det gör susen. Moralin är, har jag inhämtat, ett gift – men det är noga taget rosévinet också. Moralinet är ett gift ”i form av pessimistiskt, förbittrat moraliserande”. En dos moralin på morgonen rustar vem som helst att agera och agitera i Almedalen. Antje och Heinz tar nog varsin liten shot moralin. Det är de inte ensamma om. Tar Lysén två? Nu under semestern dricker de annat. Efter Almedalen vill…

Modéus II som hot mot min existentiella hälsa

I morgonstunden kom Barometern/OT med en insändare av Modéus II. Detta inlägg åstadkommer ett slände-nödläge när nu Almedalen sätter spår och Modeus II redovisar sina tankar för en större krets av intressenter. http://www.barometern.se/insandare/glom-inte-bort-den-existentiella-halsan/ Glöm inte bort den existentiella hälsan, lyder alltså maningen. Men där jag satt vid köksbordet kunde inte ens sommarsolen hindra att det någonstans i mitt existentiella blev svårt. Slände-nödläge sålunda. Inte så att jag är emot existentiell hälsa. Jag är inte för ohälsa i någon form. Jag har dock lite svårt för en läkare som återges i texten och som frågat varför vården är existentiellt tondöv. Det…

Olof Andrén, 1916-2019

I går dog Olof Andrén, före detta kyrkoherde i Gävle Helga Tref men sammanfattningsvis föga före detta livet igenom. Han levde inte i sitt eget förgångna även om han levde med föregångarna. Med den sortens egendomligheter som hör livet till, tänkte jag på Olof i går för jag funderade över några kyrkofäder och funderade på att ringa honom. Jag avstod. Den förste som styrde min bekantskap med urkyrkan var nämligen och rätt självklart Olof Andrén med De apostoliska fäderna. Den boken läste jag första gången när jag var 17. Jag fick som ung präst vara med på en lärd konferens…

Mot Almedalen och mot de fromsinta!

Jag följer utan spänning det kyrkliga utbudet i Almedalen och intar en klar motposition. GAL-TAN-skalan ger klart besked på var Svenska kyrkans elit positionerar sig. Och vilka posörerna är, förstås. Han Olausson från Älmhult rör sig runt och kan ha synpunkter på mycket, ser jag. Nu är den stackarn medveten om medielogiken, hans tid är kort och hans glädje stor att få rita och berätta. 15 Minutes of Fame och kanske lite längre. Församlingspräst är han dock inte, har han någonsin varit? Nå, han visste svaret på frågan ”Bryr sig inte män om omvärlden?” Eller visste han? Han ska också…

ÄB-piruetter i Almedalen

”Men varje tro, varje världsåskådning är, så snart den förnekar sin obetingade rätt, sin ofelbarhet, redan bruten i sin innersta kraft.” Stefan Zweig har rätt och jag citerar hans bok Fouché, Skoglunds Bokförlag, Stockholm 1948, s 107, som de vet som var med på det oborstade samtalet i tisdags i Göteryd. När vi ägnar oss åt den lite mindre heliga bilokation det innebär att vara hemma men samtidigt följa alla väsentligheter i Almedalen, kanske citatet gör nytta. För vad ägnar sig Svenska kyrkan åt där och hur leds aktivieterna av Antje? För klarhets vinnande: Det finns en helig bilokation, den…

Ingen kristen ska kallas “pk”!

Jag funderar över hur det fungerar, också det som inte fungerar. För det icke-funktionella har sin funktion. Så vilka är mekanismerna? Detta kräver klargöranden i mitt arma sinne. Jag börjar med att ifrågasätta om vi alls ska tala om det politiskt korrekta, ”PK”, när det gäller de kristliga. Inte för att de inte är detta, det är de så det smäller om det. Men pk-ismen är bibliskt sett något annat. Det är den anpasslighet efter det världens väsende som aposteln varnar för. Rm 12:2 Det är uppenbart en frestelse som följer tiderna igenom att bli anpasslig. Har någon sagt detta…

Synden

Nykterhet och vaksamhet gäller, eftersom vår fiende djävulen är lös. Inte bara lös utan målmedveten. Går omkring och söker efter byte. Ni som kan er dopundervisning ser att jag knyter an till 1 Petr 5. Någon av de fromma fäderna polemiserar också mot påståendet att vi ”bara är svaga människor” och korrigerar: ”Vi är människor”. Då går det som det går. Till människans villkor hör synden och den där fienden. När vi ska tala om synden, krävs lika mycket vaksamhet som när det gäller Djävulen. Det är lätt att glömma att lasarettet har avdelningar för olika sjukdomar, men att det…

Ett kristet alternativ för att hantera livet i det omtalade klimatnödläget

Det är gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen i Delary kl 14 att se fram emot denna Midsommardag. Men denna förmiddag ska det tydligen has baksmälla. Jag läser Björn Wiman.https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-midsommaren-ar-hogtiden-som-visar-att-ett-mirakel-ar-mojligt/  Baksmälla har jag inte. Ändå ledsagades sillens väg ner i matsmältningssystemet av drycker som hör till. Nå, det var lax också. Och jordgubbar. Dessa räknas väl i alla fall som veganmat? Det är klart att jag denna skapelsens dag funderar inte bara över klimatkatastrofen utan klimatnödläget. Alla ska skrämma mig. De onanibleka kulturpersonligheterna i medierna inte minst. Då är vetenskaplig uppväxtmiljö och vetenskaplig utbildning ett handikapp som göder otron. Kyrkoledningen kommer mig…

Aftontankar på förmiddagen

Torsdagar är deprimerande. Jag läser om det kyrkliga i det aktuella bladet och drabbas av vedervilja. ”Alienation” kan det också kallas. Den information jag bestås, kan inte föda hopp hos någon som är mentalt tillräknelig. Nu har tydligen Sveriges malligaste morgontidning exporterat skribenter till det kyrkliga. Det är logiskt. Tiden är religiös vorden och Svenska kyrkan likaså. Vi har ju vår Antje, som så gärna talar om ”Religionen”. Det är ett tal i tiden, som kanske inte självklart håller i evigheten. Ser jag inte rätt när jag uppfattar att Svenska kyrkan styr ut i elände? Vem kan med handfasta argument…

17 juni

Jag läste just denna den 17 juni ut Guido Knopps bok Farväl, DDR (Lind & Co 2018). Helt nöjd med författarnas strukturerande av material är jag inte, upprepningarna blir ansenliga, menar jag. Men visst är boken av intresse. Många av personerna, personagerna om ni vill, återställs i proportion.  Walter Ulbricht beskrivs som en apparatschik och stalinist par excellence. Det må vara. Han genomskådades dock av kamraterna även om de inte kom åt honom. Han kallades ”Pipskägget”.  Det var mot styret av DDR som protesterna den 17 juni 1953 kom till. Brecht undrade om det inte vore enklare om regeringen upplöste…