KYRKLIG SAMLING
KRING BIBELN OCH BEKÄNNELSEN

Sven-Arne Svenungsson har avlidit

Sven-Arne Svenungsson, Kyrklig samlings tredje ordförande, avled den 19 mars 2005.

I sabbatstid, intill ingången till den stora, stilla veckan går Sven-Arne in i den stora Sabbaten.  Vi tackar Gud för allt vad Sven-Arne betytt och minns honom inför Guds ansikte och innesluter hans familj och alla hans närstående i våra böner. Må han vila i frid till uppståndelsens underbara morgon.

Begravningsgudstjänsten ägde rum söndagen den 10 april i Kungshamns kyrka.

 

Gåvor till Sven-Arnes minne kan sändas till: Bibeltrogna Vänners arbete bland gatubarnen i Nakuro, Kenya Postgiro: 55843-7
eller Frälsningsarméns arbete bland uteliggare i Göteborg Postgiro: 584908-8