KYRKLIG SAMLING
KRING BIBELN OCH BEKÄNNELSEN

I Bibeln finns ett definitivt budskap från Gud

April 2006

Kära medkristna inom och utom Svenska kyrkan

Vi sänder denna hälsning i en tid av stor nöd i vår kyrka. Först och främst vill vi påminna om att Jesu Kristi verklighet och härlighet inte står och faller med kyrkopolitiska beslut, luddiga utsagor eller förnekelse ñ även om de kommer inifrån en kyrka. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Vi som skriver är medlemmar i Svenska kyrkan. I vissa frågor har vi olika synsätt men på en central punkt står vi samman i övertygelse: tron att det finns en objektiv uppenbarelse från Gud förmedlad till oss genom det inkarnerade Ordet ñ Jesus ñ och genom det inspirerade ordet ñ Skriften. Vi skriver till dig som vill följa Jesus och låta honom vara Herre i ditt liv. Svenska kyrkan är ingen enastående kyrka i världen ñ inte i någon av ordets betydelser ñ men här är vi satta att tjäna vår Herre. Därför är vår bön att få vara med och motverka splittring inom den del av Kristi världsvida kyrka som Svenska kyrkan utgör. Vi bekänner vår tillhörighet till en enda helig och allmännelig kyrka. I den världsvida kyrkan har vi oändligt många vänner som med oro och förskräckelse, men också i omsorg och förbön, följer dem som vill leva i Jesu Kristi efterföljelse också i vår kyrka.

Vi är medvetna om att den gudomliga uppenbarelsen ñ Jesus och Skriften - under den kristna kyrkans historia ibland, så också i vår tid, feltolkats och förvrängts. Men det förändrar inte det faktum att det i Bibeln finns ett definitivt budskap från Gud: en sanning som gör att vi ända från nytestamentlig tid i den världsvida kyrkan har en tolkningsgemenskap att pröva våra tolkningar gentemot.

Vi menar att den situation som Svenska kyrkan i dag befinner sig i inte först och främst handlar om livsstils- och samlevnadsfrågor, utan om det som är kyrkans mest centrala budskap, det som ger henne hennes djupaste identitet ñ evangeliets innehåll. Därför är det heller inga små detaljfrågor detta handlar om, utan om kyrkans grund förutan vilken hon riskerar att helt falla sönder.

I vår kyrka märker vi att många troende känner sig utlämnade och marginaliserade. Samtidigt känner vi ödmjuk glädje över alla kristna som arbetar vidare i en obruten trohet mot Kristus och det uppdrag han gett sin kyrka.

Vi vill uppmuntra dig att hålla fast vid den bibliska uppenbarelsen om skapelsen, syndafallet och frälsningen. I denna uppenbarelse finns nämligen det enda budskap som mitt i vår sårbarhet, mitt i det sönderbrutna, mitt i våra olika läggningar och drifter ñ med vilka vi kämpar och brottas på olika sätt ñ möter oss med en hälsning om nåd, förlåtelse och upprättelse. Där finns inte enbart bekräftelse, utan först får vi se oss i Guds ljus, se vår synd och bortvändhet från honom. Detta för att vi ska få vända om, få förlåtelse och upprättelse och så få Andens hjälp att söka Guds vilja.

Eftersom vi tror att Svenska kyrkan fortfarande har det viktiga uppdraget att visa på den befrielse och upprättelse som finns i evangeliet om Jesus Kristus vill vi uppmuntra dig att repa nytt mod att uthålligt leva i efterföljelse och bön i denna bedrövelses tid. Kraften att förnya kyrkan finns inte där Kristus är bortretuscherad, utan i de många oansenliga sammanhang där en eller två kristna beder, där ett litet antal firar gudstjänst. Vet att den som bygger på Jesus Kristus, bygger på den hörnsten Gud själv har valt ut! (1 Pet 2:6-8)

Bo Brander, Lund
Roland Gustafsson, Örkelljunga
Stefan Gustavsson, Nacka
Eva Hamberg, Lund
Erik Johansson, Örebro
Yngve Kalin, Hyssna
Greger Larsson, Örnsköldsvik
Berit Simonsson, Henån
Mattias Sundkvist, Boden