Kontakt

Ordförande:
Yngve Kalin, Hålsjövägen 32, 511 68 Hyssna
Tel: 070-625 97 97 yngve.kalin@kyrkligsamling.se

Vice ordförande
Lars Björkman, Kolarp 211, 512 93 Svenljunga
Tel: 076-19 16 555 lars.bjorkman@kyrkligsamling.se

Sekreterare:
Agneta Grunditz, Korsåkersvägen 39, 226 50 Lund
Tel: 046-305177 agneta.grunditz@kyrkligsamling.se

Kassör:
Hans Gustafsson, Byggmästarevägen 35, 168 32 Bromma
Tel: 08-7041807 hans.gustafsson@kyrkligsamling.se

Webmaster:
webmaster@kyrkligsamling.se

PLUSGIRO: 559905-5