Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: [email protected].

Johanna disputerar idag

Nu är de nervösa, kv*nn*pr*stm*st*nd*rn*. I Göteborg lägger nämligen Johanna Andersson fram sin avhandling Den nödvändiga manligheten – Om manskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om prästämbete och kön – (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion). Har man inte kommit sig för att skaffa boken finns den utlagd på nätet. http://hdl.handle.net/2077/58944 Kommer hon i avhandlingen fram till att manligheten är onödig, kan kv*nn*pr*stm*st*nd*rn* stänga butiken. Då har de varit fel ute och den saken är vetenskapligt fastlagd. Undra på att de är nervösa. Inte bara så att de under decennier marterats med lögnen som vapen och sveket som verktyg;…

Kyrkolivsanalys

Frågan går inte att komma runt. Var det vi som gjorde något fel så att hunden måste avlivas? Är det uppenbara svaret ett ”nej”, ger det lite lindring, men ingen egentlig tröst. Jag kom att tänka på detta förhållande när jag tänkte sekularisering. I ett antal församlingar tänker kyrkoherdarna framtid. Nå, det finns andra också. Jag såg i Andreas Holmbergs avhandling Kyrka i nytt landskap (Artos Acedemic) att en kyrkoherde ”bejakar oförutsägbarheten”, men har tillit till ”att här blir något nytt”. En bataljonschef som haft den inställningen på den tiden vi hade en krigsmakt, hade inte ställts mot en mur…

Vi strejkar för klimatet

Det är inte bara klimatkatastrof, det är klimatnödläge och sådant ska proklameras. Uppifrån, förstås. ”Utgick ett påbud”. Snart når vi ”the tipping point”. De kristliga är snabba att haka på. Det gör det svårt för oss som inte bara har den hudfärg utan också nått den ålder så vi ska skåpas ut som ”klimatförnekare”. Oss emellan har jag aldrig förnekat att det finns något som kallas klimat. Det kanske dock avses att alla slagord inte köps så lätt av oss i min kategori. IPCC är et politiskt organ som avgör vad som är vetenskap. Det går jag i grunden inte…

Agrita blir Arg-ita!

Det pågår aktivitet på hög nivå efter hanteringen av Franciskus Urban. Lettiska ambassaden har fått kännedom om att rektor utsatts för hat och hot. Två styrelseledamöter ryckte ut. Det var kanske inte det klokaste de kunde göra. Styrelseordföranden, advokaten Werner, slår fast att någon ”Sandahl drar henne i smutsen vilket är en kränkning av det land som utsett henne till honorärkonsul.” Nu är Werner honorärkonsul för Estlands räkning så jag (för det är mig advokaten avser!) får väl passa på att anklaga honom för medlöperi med ett totalitärt tänkande, så blir Estland också kränkt. Jag säger inget om det. De…

Inte värt att dö för

Det finns fredagar när jag tänker att mänskligheten ska vara tacksam, att det inte var jag som skulle bringa försoningsoffret på korsets stam, för jag fruktar att jag sagt att ”Käre himmelske Fader, denna värld är galen och alls ingenting att ge sitt liv för att befria.” Himmelens änglar visste att detta svar var fullt möjligt, förstås. Nu hänger det inte på mig för Han hängde på korset. Men fredagar kan man fundera. Inte så att jag ska vara annat än tacksam för den vecka som ligger bakom. I fredags var det aKF:s öppna arbetskonferens med föredrag och påhak av…

Det är rätt att göra uppror!

Jag har inte bara följt Svenska kyrkans öden och äventyr utan också grundligt studerat dess 1900-tal. Jag har försökt förstå och bitvis också fattat. Jag fortsätter lägga pussel men grundstrukturen tror jag är denna: I brist på kyrkfolk, folk i kyrkan, blir det kyrkliga livet institutionaliserat och en aktör tillsammans med andra aktörer för samtidens ideologiska och understundom handgripliga behov. För dessa tarvas många resurser. Det kostar ju att ha anställt folk. Den nya poängen är att arbetslaget kan formas efter kyrkoherdens intressen. Det gick inte med en vanlig kyrkoförsamling. Jag kan illustrera. Ska vi ta präster och pengar? Kyrkoherden…

Lex orandi, lex credendi

I förrgår fick jag minnesboken om Kyrklig Förnyelse i Norge, Lex orandi, lex credendi. 50 år med Kirkelig Fornyelse. Många bilder livade upp mina minnen. Jag kunde icke utan skäl finna anledning ego-boosta också, det skrivs några vänliga ord om sådant jag sagt. Och visst har vi stått samman. Jag var med vid själva nedläggandet på Gran och skrev om det då. Det är märkligt att se en folkkyrka i Norden utifrån och se hur den försummar att tillgodogöra sig sina egna tillgångar i människor. Kyrkosystem är antagligen oförmögna till att just tänka i människor och säkrar sig genom detta…

Utan drömtårta hade jag kaskadkräkts

Kyrklig förnyelse är en idérörelse, alltså något för folk som gillar att tänka kritiskt och konstruktivt. Boken Kyrklig förnyelse skrev Gunnar Rosendal. Att det blev arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse berodde på kyrkopolitik. Det blev alltså ändå inte en förening utan en arbetsgemenskap. I slutet av veckan bjuder aKF in till en öppen arbetskonferens. Medlemmar kommer men inbjudan är bredare. Och anslaget rymmer förnöjelse och fromhet. En förnyelse som inte kan ha roligt, förnyar ingen. Allra minst sig själv. Och väl bedit är häften arbetat, som vi vet. Programmet för arbetskonferensen ser ni: http://www.kyrkligfornyelse.org Men är inte i vår tid väldigt många högkyrkliga?…

Åsiktsförbrytelsen i Karlskrona igen

Det är minst sagt uppseendeväckande. På Facebook berättar en kvinna om sina trauman från barndomen för att beskriva sin far. Han kan inte tycka att läsningen är munter, ingen annan heller. Men upplevelsen förnekar ingen. Kanske kan några tycka att den sortens uppgörelser ska skötas i en mindre krets än Facebook, men kulturer skiftar och just nu upprätthålls inte gränsen mellan det privata, det personliga och det officiella med särskild noggrannhet. En komplikation i sammanhanget är att berättelsen sätts in i ett sammanhang; fadern har blivit arbetslös. Nu gällde dock inte kritiken som gjorde att han blev arbetslös, något han…

Trappstädningens ädla konst

Torsdagar innebär speciella vedermödor, som ni vet. Några av oss, men inte så många, prenumererar på vedermödorna för egna pengar. Vi läser kanske mest uppmärksamt. Och tänker kanske mer på det vi läser? Som följetongen om SKUT. Nu samlar sig SKUT-familjen (den tänker sig vara just så!) för att få mer pengar och mindre byråkrati. Det önskas en ordning utan medverkan från Kyrkans Hus i Uppsala, den medverkan som resulterade i att tidigare chefer fick gå och i den där juridiska mångmiljonutredningen ni minns – fast det mest tycks vara jag som påminner om den. Det gör jag å andra sidan…

”Det blir bara värre”,säger fd sovjetmedborgaren

Ni minns Litorina folkhögskola i Karlskrona, rektor Agrita Martinsone och styrelseordföranden Lars Werner (från Ormesberga). Nu lägger de allt till rätta i Blekinge Läns Tidning (artikeln låst). Det sker enligt krishandbokens formulär 1A. Agendan såg vi redan i det gamla romarriket och dessförinnan faktiskt. Det gäller inte att slå tillbaka i sakfrågan, en fråga om värderingar (där folk skulle, om det olyckas, kunna fatta att mångfald är bättre än enfald). Det gäller att slå mot person. I det här fallet den man inte ville ha på skolan på grund av den så kallade värderingskonflikten. Nu kunde man tänka sig att…

Fortsatta tankespån, kanske Denkanstoss

Låt oss få det rätt. Det finns två möjligheter. Antingen kallas kyrkoherden i Värnamo, teologie kandidaten Pär-Magnus Möller till domkapitlet och hanteras så som den hanteras, som avviker från det Svenska kyrkan tror, bekänner och lär, brukar hanteras. Anklagelsen är att han tillåtit en offentlig förkunnelse i Svenska kyrkans namn som inte är i överensstämmelse med Kyrkans tro och att det är just han som ansvarar för förkunnelsetexter av detta slag från pastoratet. Med tanke på den brutalitet domkapitlet kan uppvisa, vågar jag inte sia om utgången för stackars Möller. Brott mot läran är allvarliga ting för det ger en…

Tankar innan jag for i ambulans

När jag var ung präst hade Svenska kyrkan 7.7 miljoner medlemmar. Jag insåg och skrev att detta förhållande inte skulle hålla i framtiden. Folkkyrkan var en illusion. Medlemmarna var helt enkelt inte med, i andlig mening inte med. Kyrkogången vittnade om detta och, så var och är min tanke, en kristen tro som inte gestaltas i gudstjänst är ingen kristen tro. Fan vet vad det är. Kanske en vanekristendom – men då en på 1970-talet vana på utdöende. Det går att se nu. Generationskamraterna var motiverade att låta döpa sina barn och jag hör till de tappra som gått hem till…

Vilda västern är ej som förut – del 3

Det är mycket som händer i vilda västern numera och det är väl lika bra att nyheten delges er. Har ni förresten lagt märke till hur mycket nytt som sländas fram här? Det är ett mönster som borde bekymra att den kyrkliga pressen oftast inte ligger på framkant. Det gör för den delen inte aftonpressen heller. Idag har Expressen ett uppslag med gamla nyheter. Expressen kostar 27:- numera och erbjuder sålunda en hög repriser till högre priser. Förvånad? En stolt transmamma har anmält en präst i Bohuslän: ”Min önskan är att han inte längre får kalla sig präst, inte får…

Modéus II begår sig

Modéus II presenterar sig som en ”rationell individ med både respekt för livets komplexitet och smak för logisk argumentation”. Det är ofta underhållande när vi förstår någon översåtes självbild. Läs artikeln på aftonbladet.se. Nu är Modei ärende att försvara religionen och den religiösa mångfalden. Det gör han efter en utläggning om att religion handlar om att återknyta och kommer till slutsatsen att ”längtan efter att återknyta gör oss mänskliga”. Gör oss? Är inte denna längtan just en del av det mänskliga – även om den kan styra fel och ersättas av substitut? Det var den muslimske busschaufförens bön, när han hade…

Underhållande på många vis

Jag satte mig med min nyfunna almanacka, glad över återseendet. Almanackan har varit på rymmen. Jag tog till den enkla metoden och letade, alltmer neurotiskt och under höga rop och skrik. (Apg 8:7 t ex). Därefter tog jag till docentknepet, struntade i alltihop, lade mig på mitt läger och tänkte ut var almanackan så listigt gömt sig. Så överlistades almanackan. Nu ligger den på skrivbordet och kommer ingenstans. Jag behövde almanackan för att se mitt liv fortsättningsvis. Ja, hur det nu blir med den saken, men äldsta barnbarnet har tillhållit mig att vara vid liv det närmaste året. Men om…

Mer från sydost, från väst och lite däremellan

Vi sätter ut vaktposter för säkerhets skull. Vår säkerhet. Jag undrar om inte en bra post inte bara iakttar vad som sker utan också intuitivt anar vad som kan ske och slår larm i god tid. Om det är falsklarm är detta bättre än ett uteblivet larm, det är en sanning som upprepats för svenska soldater av gammalt gott märke. Men jag medger, av egen erfarenhet, att det kan ta några sekunder inte bara att se när något är fel utan förstå vad det är som håller på att hända. Om posten saknas på poststället, är den första reaktionen att…

Ny rapport från Blå Skåpet

Jag är ute och turistar men nås av beskedet. Ni kan inte läsa Sydöstran, men rubriken räcker. Inte sagt upp sig självmant – rektorn hävdar annat: ”Sanslöst” Rektorn spelar ut kortet att Franciskus Urban sagt upp sig själv. Den finten hade gått i Sovjetunionen, ingen hade granskat, ingen hade ens vågat tänka efter. I den forna lettiska sovjetrepubliken var det nog inte ovanligt att en undersåte kallades in till en rektor och att å tjänsterummet också en ordförande satt med när ett åsiktsbrott skulle hanteras och exempel statueras. Då kunde rektor Agrita kommit undan. Delikventen hade själv bett att få…

Lite uppdatering om fasonerna

Nu snurrar händelserna i Karlskrona vidare och jag noterar skillnaden. En präst i Svenska kyrkan som blir illa hanterad, exempel på sådana finns, står rätt ensam. En präst i en orden ser, kanske själv förvånad, sin sak dras runt i världen. I USA och i England liksom förstås i Norge uppmärksammas sovjetfasonerna i Karlskrona. Det bli för Agrita svettigt under armarna. När lokalmedia får tag i historien blir det lokalt svettigt under samma armar. Hon är ju beroende av sitt goda rykte, annars är hon körd. Om hon försöker komma undan med att påstå att fader Franciskus Urban och hon…

Sovjetfasoner i Karlskrona

”Sitter du ner?” frågade biskopen. Det gjorde jag. Han ville berätta vad som övergår världen, i detta fall Karlskrona, där cistercienserbrodern, fader Franciskus Urban, tvingats sluta sin tjänst på Litorina folkhögskola.Där har han förutom att sköta prioratet (med blommor och bin) varit lärare i filosofi, etik, psykologi och ledarskap. Skälet? Hans värderingar påstås inte stå i överensstämmelse med skolans ”värdegrund”. Hans brott är ett åsiktsbrott. Har han då inte skött sina läraruppgifter? Jo, något annat har inte påståtts. Några anklagelser för tjänstefel har inte riktats mot honom. Hans brott är själva tankebrottet. Han tänker ortodoxt och katolskt. För detta avskedas…

1 2 6