Dagsländor

Sub specie aeternitatis

Vill du lämna en kommentar till Dag Sandahl som skriver dessa krönikor så är du välkommen att skicka ett mail till: dag.sandahl@kyrkligsamling.se.

Det våras för – ja, ni vet vilka!

Det våras för kv*nn*pr*stm*st*nd*rn*. Jag har sagt det förut, men saken tål att upprepas. Förr eller senare blir sakförhållanden uppenbara och det som ingen vågat säga tidigare, kan sägas. Det är som att öppna en dammlucka. Är könet bara en konstruktion i hjärnan eller en realitet, ja, ni vet själva hur realistiskt ni tänker. Om inte könsolikheter är något mycket mera och något som Gud i sin nåd tänkt ut. Nu börjar nya (eller gamla) tankemodeller prövas, ser jag och det beror inte bara på David Eberhards bok om Det stora könsexperimentet. Den boken är kanske symptom på något dock?…

Vilda västern är ej som förut, del 1

”Ledarskap i en osäker tid” är temat för kyrkoherdedygnet den 7-8 oktober. Ledarskap? Kyrkoherdar? Chefer för ett arbetslag/ett antal anställda är de formaliter. Men ledare? ”Bara i Svenska kyrkan skulle sådana kunna vara chefer”, sa en gång en klarsynt person, när hon såg några kyrkoherdar. Skulle kyrkoherden i Moheda vara ledare och stå för ett ledarskap i en osäker tid? Självfallet inte. Och allra minst min ledare. Samma är förhållandet i pastorat efter pastorat inte bara i Växjö stift. Här låtsas ledarskap, ”Führung”, när ”ledarna” inte ens har några att leda mer än en liten skara, varav de kloka mest…

Eländesforskning i det kyrkliga

Pjätteryd och högmässa med dop. Det blir en del tid för tankar i bilen. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att Kristus bär sin Kyrka. Jag tvivlar inte heller ett ögonblick på att den överväldigande majoriteten i detta land är funktionella ateister, de lever som om Guds inte fanns. Än mindre som om Gud är Fader och Son och Helig Ande. När ”Religionen” sägs ha kommit tillbaka, kan man förmoda att gudstron är som den muslimerna har, bortsett från muslimernas disciplin. Och när jag tankat bilen i Vislanda kommer tankarna på nytt. Det finns inte tillräckligt många människor som bär…

En daglig dos moralin

I dag är de tydligen hemma igen efter Almedalen. Nu tror ni att de livnärt sig på rosévin i 5-6 dagar. Nja, de har intagit sin dagliga dos moralin också. Det gör susen. Moralin är, har jag inhämtat, ett gift – men det är noga taget rosévinet också. Moralinet är ett gift ”i form av pessimistiskt, förbittrat moraliserande”. En dos moralin på morgonen rustar vem som helst att agera och agitera i Almedalen. Antje och Heinz tar nog varsin liten shot moralin. Det är de inte ensamma om. Tar Lysén två? Nu under semestern dricker de annat. Efter Almedalen vill…

Modéus II som hot mot min existentiella hälsa

I morgonstunden kom Barometern/OT med en insändare av Modéus II. Detta inlägg åstadkommer ett slände-nödläge när nu Almedalen sätter spår och Modeus II redovisar sina tankar för en större krets av intressenter. http://www.barometern.se/insandare/glom-inte-bort-den-existentiella-halsan/ Glöm inte bort den existentiella hälsan, lyder alltså maningen. Men där jag satt vid köksbordet kunde inte ens sommarsolen hindra att det någonstans i mitt existentiella blev svårt. Slände-nödläge sålunda. Inte så att jag är emot existentiell hälsa. Jag är inte för ohälsa i någon form. Jag har dock lite svårt för en läkare som återges i texten och som frågat varför vården är existentiellt tondöv. Det…

Olof Andrén, 1916-2019

I går dog Olof Andrén, före detta kyrkoherde i Gävle Helga Tref men sammanfattningsvis föga före detta livet igenom. Han levde inte i sitt eget förgångna även om han levde med föregångarna. Med den sortens egendomligheter som hör livet till, tänkte jag på Olof i går för jag funderade över några kyrkofäder och funderade på att ringa honom. Jag avstod. Den förste som styrde min bekantskap med urkyrkan var nämligen och rätt självklart Olof Andrén med De apostoliska fäderna. Den boken läste jag första gången när jag var 17. Jag fick som ung präst vara med på en lärd konferens…

Mot Almedalen och mot de fromsinta!

Jag följer utan spänning det kyrkliga utbudet i Almedalen och intar en klar motposition. GAL-TAN-skalan ger klart besked på var Svenska kyrkans elit positionerar sig. Och vilka posörerna är, förstås. Han Olausson från Älmhult rör sig runt och kan ha synpunkter på mycket, ser jag. Nu är den stackarn medveten om medielogiken, hans tid är kort och hans glädje stor att få rita och berätta. 15 Minutes of Fame och kanske lite längre. Församlingspräst är han dock inte, har han någonsin varit? Nå, han visste svaret på frågan ”Bryr sig inte män om omvärlden?” Eller visste han? Han ska också…

ÄB-piruetter i Almedalen

”Men varje tro, varje världsåskådning är, så snart den förnekar sin obetingade rätt, sin ofelbarhet, redan bruten i sin innersta kraft.” Stefan Zweig har rätt och jag citerar hans bok Fouché, Skoglunds Bokförlag, Stockholm 1948, s 107, som de vet som var med på det oborstade samtalet i tisdags i Göteryd. När vi ägnar oss åt den lite mindre heliga bilokation det innebär att vara hemma men samtidigt följa alla väsentligheter i Almedalen, kanske citatet gör nytta. För vad ägnar sig Svenska kyrkan åt där och hur leds aktivieterna av Antje? För klarhets vinnande: Det finns en helig bilokation, den…

Ingen kristen ska kallas ”pk”!

Jag funderar över hur det fungerar, också det som inte fungerar. För det icke-funktionella har sin funktion. Så vilka är mekanismerna? Detta kräver klargöranden i mitt arma sinne. Jag börjar med att ifrågasätta om vi alls ska tala om det politiskt korrekta, ”PK”, när det gäller de kristliga. Inte för att de inte är detta, det är de så det smäller om det. Men pk-ismen är bibliskt sett något annat. Det är den anpasslighet efter det världens väsende som aposteln varnar för. Rm 12:2 Det är uppenbart en frestelse som följer tiderna igenom att bli anpasslig. Har någon sagt detta…

Synden

Nykterhet och vaksamhet gäller, eftersom vår fiende djävulen är lös. Inte bara lös utan målmedveten. Går omkring och söker efter byte. Ni som kan er dopundervisning ser att jag knyter an till 1 Petr 5. Någon av de fromma fäderna polemiserar också mot påståendet att vi ”bara är svaga människor” och korrigerar: ”Vi är människor”. Då går det som det går. Till människans villkor hör synden och den där fienden. När vi ska tala om synden, krävs lika mycket vaksamhet som när det gäller Djävulen. Det är lätt att glömma att lasarettet har avdelningar för olika sjukdomar, men att det…

Ett kristet alternativ för att hantera livet i det omtalade klimatnödläget

Det är gudstjänst i Emanuelskapellet, Ängaholmen i Delary kl 14 att se fram emot denna Midsommardag. Men denna förmiddag ska det tydligen has baksmälla. Jag läser Björn Wiman.https://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-midsommaren-ar-hogtiden-som-visar-att-ett-mirakel-ar-mojligt/  Baksmälla har jag inte. Ändå ledsagades sillens väg ner i matsmältningssystemet av drycker som hör till. Nå, det var lax också. Och jordgubbar. Dessa räknas väl i alla fall som veganmat? Det är klart att jag denna skapelsens dag funderar inte bara över klimatkatastrofen utan klimatnödläget. Alla ska skrämma mig. De onanibleka kulturpersonligheterna i medierna inte minst. Då är vetenskaplig uppväxtmiljö och vetenskaplig utbildning ett handikapp som göder otron. Kyrkoledningen kommer mig…

Aftontankar på förmiddagen

Torsdagar är deprimerande. Jag läser om det kyrkliga i det aktuella bladet och drabbas av vedervilja. ”Alienation” kan det också kallas. Den information jag bestås, kan inte föda hopp hos någon som är mentalt tillräknelig. Nu har tydligen Sveriges malligaste morgontidning exporterat skribenter till det kyrkliga. Det är logiskt. Tiden är religiös vorden och Svenska kyrkan likaså. Vi har ju vår Antje, som så gärna talar om ”Religionen”. Det är ett tal i tiden, som kanske inte självklart håller i evigheten. Ser jag inte rätt när jag uppfattar att Svenska kyrkan styr ut i elände? Vem kan med handfasta argument…

17 juni

Jag läste just denna den 17 juni ut Guido Knopps bok Farväl, DDR (Lind & Co 2018). Helt nöjd med författarnas strukturerande av material är jag inte, upprepningarna blir ansenliga, menar jag. Men visst är boken av intresse. Många av personerna, personagerna om ni vill, återställs i proportion.  Walter Ulbricht beskrivs som en apparatschik och stalinist par excellence. Det må vara. Han genomskådades dock av kamraterna även om de inte kom åt honom. Han kallades ”Pipskägget”.  Det var mot styret av DDR som protesterna den 17 juni 1953 kom till. Brecht undrade om det inte vore enklare om regeringen upplöste…

Hermanssons exit

Så gammal har jag blivit att jag firar äldsta barnbarnets studentexamen i dag. 1926 avlade Morsan sin studentexamen på Lyceum för flickor i Stockholm. Kommer yngsta barnbarnet att avlägga sin examen exakt 100 år senare – och kommer jag att få vara med eller har Jesus kommit tillbaka dessförinnan, så att festen blir utan vit mössa men i stället med de vita kläderna? Tankarna går för en äldre herre. Nu är ju detta med studentexamen en komplicerad affär, för just studentexamen avlägger de unga icke! Bekännelsen talar om sådant som ”kallas och är”. Studentexamen kallas, men är inte! Detta är en…

Hortulera

En uppskattad vän, diakon därtill, utmanade mig. Hon ville ha ett ord för ”gardening” på svenska. Jag funderade. Alltför länge, tyckte hon. Men ordet skulle täcka allt från mästerligt beteende i trädgård och växthus till det mer blygsamma som vi andra åstadkommer. Nu är det dock vi som är ryggraden i den svenska trädgårdskommersen. Vi behöver oavlåtligen köpa nya växter. Det är oss, inte på mästarna, dom lever. Denna insikt stärker inte bara bruttonationalprodukten utan också självkänslan. Vilka bibliska trädgårdsmästare finns det. Tillvarons två viktigaste trädgårdar, Edens paradis och trädgården där Frälsarens grav fanns, har båda sina trädgårdsmästare. Gud ser…

Nationaldag som tänkardag

Det trägna arbetet i Dublin är till ända och lite trött är jag. Intensivt var det, så intensivt att jag skrev fel. Vår Lösen har jag många årgångar av i en garderob i arbetsrummet. På köksbordet har jag däremot Dagens Lösen. Det är något annat. Och så har jag efterarbetet till konferensen i Berlin. Mycket att stå i med andra ord. Efterarbete? Jag beställde fram boken av Régine Pernoud, men den finns inte på svenska bibliotek. Däremot fanns den på danska i Köpenhamn med titeln Kvinden på katedralernes tid. Sockenbiblioteket i Moheda beställde fram den. Då kollade jag och fattade…

Oborstat. Ett uppkast

Delegationen som befinner sig i Dublin vilar från det hektiska arbetet. Alla är inte så konferensvana som somliga, så pausen påstods vara välbehövlig. Ordet är verkligen sant: Join the Church and see the world. Det är sant också på det monastiska viset, att när vi kommer på lite avstånd ser vi världen just sådan den är. Om detta kan man konferera länge.  Jag försöker för egen del strukturera några insatser när jag ska vara kyrkoherde i Göteryd. En serie små samtal tisdagar 11-12, förmiddagskaffe med tema och samtal är tanken. Övergripande rubrik är ”Oborstat” och tanken är den, att vi…

Valdag…

Valdag men faktiskt också en dag när kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn* i Liberalerna triumferar. De har fått bort Cecilia Wikström. Hon var Svenska kyrkans enda kv*nnl*g* pr*st i EU-parlamentet, uppskattad och ansvarstagande över många gränser, inte bara nationella utan också partimässiga. Detta halp inte. Väck skulle hon. Antje har inte kommenterat detta uppenbara och upprörande utslag av just stenhårt, hjärtlöst kv*nn*pr*stm*tst*nd. Inte heller Modéus II. Att de inte kan försvara Adaktusson, men inte heller ha synpunkter på en märklig valrörelse, det kan man kanske förstå. Men denna deras tystnad talar. Har Liberalerna några hållhakar på dem? Börjar de tveka i sakfrågan och är…

Antjes stöd till klimatstrejkarna?

Det regnar och det måste förstås vara klimatkatastrofen. Men ”katastrof” är det inte längre om jag lyssnar till forskarna på Linnéuniversitetet. Universitetet föreslås proklamera ”klimatnödläge”. Till detta kom de ansenliga demonstrationerna av skolungdomar i går. Mer ungdomar än studenter. Det säger något för den som för länge sedan både varit ungdom och sedan student. När jag gick på Katedralskolan i Växjö, hade jag sannolikt med viss entusiasm skolstrejkat för klimatets skull. Gymnasierektorn jag sporde i frågan för en tid sedan var inte lika entusiastisk. Jag tänkte i går rakt på sak fråga vad en gymnasierektor tänkte om att ärkebiskopen i…

Skrämmande skrämsel

Statsmannen fann tydligen Lars Adaktussons uttalande ”skrämmande”. Han sa så och då menar han väl det? Nu vet jag något litet om vilka svåra beslut en statsminister måste fatta, det är en erfarenhet från min tid i Grå Huset. Då var det skrämmande krigshot att hantera. Ser jag tillbaka på mitt gamla brigadområde, var hotet att sovjetiska fartyg skulle in och frita U-137 (jag använder den beteckning som användes medialt då, men de som vill göra sig märkvärdiga skriver förstås S-363). Det skrämde inte statsminister Fälldin. ”Håll gränsen” löd orden och ordern. Alltså beslutades om eldledningssystem (ARTE 719 om ni…

1 2 4