Lite uppdatering om fasonerna

Nu snurrar händelserna i Karlskrona vidare och jag noterar skillnaden. En präst i Svenska kyrkan som blir illa hanterad, exempel på sådana finns, står rätt ensam. En präst i en orden ser, kanske själv förvånad, sin sak dras runt i världen. I USA och i England liksom förstås i Norge uppmärksammas sovjetfasonerna i Karlskrona. Det … Läs mer

Sovjetfasoner i Karlskrona

”Sitter du ner?” frågade biskopen. Det gjorde jag. Han ville berätta vad som övergår världen, i detta fall Karlskrona, där cistercienserbrodern, fader Franciskus Urban, tvingats sluta sin tjänst på Litorina folkhögskola.Där har han förutom att sköta prioratet (med blommor och bin) varit lärare i filosofi, etik, psykologi och ledarskap. Skälet? Hans värderingar påstås inte stå … Läs mer

Vilda västern är ej som förut, del 2

Vi tar väl en avkragning till. Bengt Ådahl blev av med sin behörighet. Nu är han biskop i Missionsprovinsen, så saken har liten praktisk betydelse. Han är biskop där med en klarare vigningsföljd än den Susanne Rappmann kan uppvisa. Han är i varje fall biskop på riktigt, det kan nog inte teologiskt bestridas. Den 13 … Läs mer

En avkragning

Tord Rommel Oredsson förklarades obehörig som präst först av Linköpings domkapitel och därefter av Överklagandenämnden. Tord är född år 1963, son till Vera och Göran Oredsson samt prästvigd av Martin Lind år 2005. Han återfinns bland ”Övriga präster” i matrikeln. Gärningsbeskrivningen lyder i all sin enkelhet: 
Tord Rommel Oredsson har vid ett flertal tillfällen i … Läs mer

Åke Svensson, 1924-2019

Åke Svensson var kyrkorådets ordförande i Två Systrars församling under 1990-talet. Jag har svårt att göra reda för årtalen när jag inte är på plats (Kalmar församlingsdelade 1989), men poängen är inte årtalen utan detta att Åke först valdes därför att S var största grupp och för att politikerna – oavsett kulör – höll ihop mot … Läs mer