Johanna disputerar idag

Nu är de nervösa, kv*nn*pr*stm*st*nd*rn*. I Göteborg lägger nämligen Johanna Andersson fram sin avhandling Den nödvändiga manligheten – Om manskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om prästämbete och kön – (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion). Har man inte kommit sig för att skaffa boken finns den utlagd på nätet. http://hdl.handle.net/2077/58944 Kommer hon i … Läs mer

Kyrkolivsanalys

Frågan går inte att komma runt. Var det vi som gjorde något fel så att hunden måste avlivas? Är det uppenbara svaret ett ”nej”, ger det lite lindring, men ingen egentlig tröst. Jag kom att tänka på detta förhållande när jag tänkte sekularisering. I ett antal församlingar tänker kyrkoherdarna framtid. Nå, det finns andra också. … Läs mer

Vi strejkar för klimatet

Det är inte bara klimatkatastrof, det är klimatnödläge och sådant ska proklameras. Uppifrån, förstås. ”Utgick ett påbud”. Snart når vi ”the tipping point”. De kristliga är snabba att haka på. Det gör det svårt för oss som inte bara har den hudfärg utan också nått den ålder så vi ska skåpas ut som ”klimatförnekare”. Oss … Läs mer

Agrita blir Arg-ita!

Det pågår aktivitet på hög nivå efter hanteringen av Franciskus Urban. Lettiska ambassaden har fått kännedom om att rektor utsatts för hat och hot. Två styrelseledamöter ryckte ut. Det var kanske inte det klokaste de kunde göra. Styrelseordföranden, advokaten Werner, slår fast att någon ”Sandahl drar henne i smutsen vilket är en kränkning av det … Läs mer

Inte värt att dö för

Det finns fredagar när jag tänker att mänskligheten ska vara tacksam, att det inte var jag som skulle bringa försoningsoffret på korsets stam, för jag fruktar att jag sagt att ”Käre himmelske Fader, denna värld är galen och alls ingenting att ge sitt liv för att befria.” Himmelens änglar visste att detta svar var fullt … Läs mer